เนื้อเพลง I’ll Fly Away คำอ่านไทย Alison Krauss & Union Station

[with Gillian Welch]
( [ วิฑ Gillian เว็ลช ])

Some glad morning when this life is o’er,
(ซัม กแล็ด มอนิง ฮเว็น ดีซ ไลฟ อีส oer ,)
I’ll fly away;
(แอล ฟไล อะเว 😉
To a home on God’s celestial shore,
(ทู อะ โฮม ออน ก็อด ซิเลซแช็ล โฌ ,)
I’ll fly away [I’ll fly away].
(แอล ฟไล อะเว [ แอล ฟไล อะเว ])

Chorus
(โครัซ)
I’ll fly away, Oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away; [in the morning]
(แอล ฟไล อะเว ; [ อิน เดอะ มอนิง ])
When I die, Hallelujah, by and by,
(ฮเว็น นาย ได , เฮลเลวลูยา , ไบ แอ็นด ไบ ,)
I’ll fly away [I’ll fly away].
(แอล ฟไล อะเว [ แอล ฟไล อะเว ])

When the shadows of this life have gone,
(ฮเว็น เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ดีซ ไลฟ แฮ็ฝ กอน ,)
I’ll fly away;
(แอล ฟไล อะเว 😉
Like a bird from prison bars has flown,
(ไลค เก เบิด ฟร็อม พริ๊ซั่น บา แฮ็ส ฟโลน ,)
I’ll fly away [I’ll fly away]
(แอล ฟไล อะเว [ แอล ฟไล อะเว ])

Chorus
(โครัซ)
I’ll fly away, Oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away; [in the morning]
(แอล ฟไล อะเว ; [ อิน เดอะ มอนิง ])
When I die, Hallelujah, by and by,
(ฮเว็น นาย ได , เฮลเลวลูยา , ไบ แอ็นด ไบ ,)
I’ll fly away [I’ll fly away].
(แอล ฟไล อะเว [ แอล ฟไล อะเว ])

Just a few more weary days and then,
(จัซท ดา ฟยู โม เวียริ เด แซน เด็น ,)
I’ll fly away;
(แอล ฟไล อะเว 😉
To a land where joy shall never end,
(ทู อะ แล็นด ฮแว จอย แฌ็ล เนฝเวอะ เอ็นด ,)
I’ll fly away [I’ll fly away]
(แอล ฟไล อะเว [ แอล ฟไล อะเว ])

Chorus
(โครัซ)
I’ll fly away, Oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away; [in the morning]
(แอล ฟไล อะเว ; [ อิน เดอะ มอนิง ])
When I die, Hallelujah, by and by,
(ฮเว็น นาย ได , เฮลเลวลูยา , ไบ แอ็นด ไบ ,)
I’ll fly away [I’ll fly away].
(แอล ฟไล อะเว [ แอล ฟไล อะเว ])

Words and Music by Alfred E. Brumley
(เวิด แซน มยูสิค ไบ Alfred อี Brumley)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Fly Away คำอ่านไทย Alison Krauss & Union Station

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น