เนื้อเพลง Hypnotized คำอ่านไทย Plies feat Akon

[Intro – Plies]
( [ อินโทร Plies ])
Hey what’s happ’nin’ homie? This ya lil’ whoa Plies man.. I ran across
(เฮ ว็อท แฮพนิน โฮมี ดีซ ยา ลิล โว้ว Plies แม็น นาย แร็น อัครอซ)
a nice lil’ baby the other day homie… Lil’ mama so bad she had me
(อะ ไน๊ซ์ ลิล เบบิ ดิ อัฑเออะ เด โฮมี ลิล มามะ โซ แบ็ด ชี แฮ็ด มี)
hypnotized cuzz… couldn’t even get my eyes off her.. I’mma tell you
(ฮีพโนะไทส cuzz คูดซึ่น อีเฝ็น เก็ท มาย ไอ ออฟฟ เฮอ แอมมา เท็ล ยู)
how it feel to be hypnotized
(เฮา อิท ฟีล ทู บี ฮีพโนะไทส)

[Chorus – Akon]
([ โครัซ เอคอน ])
You got me so hypnotized, the way yo’ body rollin’ ’round and
(ยู ก็อท มี โซ ฮีพโนะไทส , เดอะ เว โย บอดอิ โรลลิน เรานด แอ็นด)
Round, that booty keep bumpin’, titties just bouncin’, up and down
(เรานด , แดท บูทิ คีพ บั้มปิน , ไตเติลสฺ จัซท เบ๊าซิน , อัพ แอ็นด เดาน)
You got me so hypnotized, the way yo’ body rollin’ ’round and
(ยู ก็อท มี โซ ฮีพโนะไทส , เดอะ เว โย บอดอิ โรลลิน เรานด แอ็นด)
Round, that booty keep bumpin’, titties just bouncin’, up and down
(เรานด , แดท บูทิ คีพ บั้มปิน , ไตเติลสฺ จัซท เบ๊าซิน , อัพ แอ็นด เดาน)

[Verse 1 – Plies]
([ เฝิซ วัน Plies ])
It’s two o’clock in the mo’nin’, I’m ‘gnaced up and I’m ho’ny
(อิทซ ทู โอคล็อก อิน เดอะ monin , แอม แนค อัพ แอ็นด แอม hony)
All I need now is some moanin’, that p*ssy got me zonin’
(ออล ไอ นีด เนา อีส ซัม โมวนิน , แดท พี *ssy ก็อท มี zonin)
Her vibe tell me she want it, she got to f*ck how she on me
(เฮอ วายพฺ เท็ล มี ชี ว็อนท ดิธ , ชี ก็อท ทู เอฟ *ck เฮา ชี ออน มี)
I got her now ’cause she jonin’, I know in the panties she foamin’
(ไอ ก็อท เฮอ เนา คอส ชี jonin , ไอ โน อิน เดอะ แพนดีสฺ ชี foamin)
I locked eyes on that monkey, I know she wet ’cause she told me
(ไอ ล็อค ไอ ออน แดท มังคิ , ไอ โน ชี เว็ท คอส ชี โทลด มี)
That ass on her she pokin’, every n*gga in here scopin’
(แดท อาซ ออน เฮอ ชี pokin , เอฝริ เอ็น *gga อิน เฮียร scopin)
I see me up in her pokin’, she bent over and I’m strokin’
(ไอ ซี มี อัพ อิน เฮอ pokin , ชี เบ็นท โอเฝอะ แอ็นด แอม สโตรคิน)
Her cheeks spread wide open, I’m beatin’ it and I’m focused
(เฮอ ชีค ซพเร็ด ไวด โอเพ็น , แอม บีดิน หนิด แอ็นด แอม โฟ๊คัส)

[Chorus 2 – Akon]
([ โครัซ ทู เอคอน ])
You got me so hypnotized, the way yo’ body rollin’ ’round and
(ยู ก็อท มี โซ ฮีพโนะไทส , เดอะ เว โย บอดอิ โรลลิน เรานด แอ็นด)
Round, that booty keep bumpin’, titties just bouncin’, up and down
(เรานด , แดท บูทิ คีพ บั้มปิน , ไตเติลสฺ จัซท เบ๊าซิน , อัพ แอ็นด เดาน)
You got me so hypnotized, the way yo’ body rollin’ ’round and
(ยู ก็อท มี โซ ฮีพโนะไทส , เดอะ เว โย บอดอิ โรลลิน เรานด แอ็นด)
Round, that booty keep bumpin’, titties just bouncin’, up and down
(เรานด , แดท บูทิ คีพ บั้มปิน , ไตเติลสฺ จัซท เบ๊าซิน , อัพ แอ็นด เดาน)
[Now do it some mo’] Just like that
([ เนา ดู อิท ซัม โม ] จัซท ไลค แดท)
[Just do it some mo’] Yes just like that
([ จัซท ดู อิท ซัม โม ] เย็ซ จัซท ไลค แดท)
[Girl do it some mo’] Now shake that ass
([ เกิล ดู อิท ซัม โม ] เนา เฌค แดท อาซ)
And make a n*gga like me spend that cash
(แอ็นด เมค เก เอ็น *gga ไลค มี ซเพ็นด แดท แค็ฌ)
[Now do it some mo’] Just like that
([ เนา ดู อิท ซัม โม ] จัซท ไลค แดท)
[Just do it some mo’] Yes just like that
([ จัซท ดู อิท ซัม โม ] เย็ซ จัซท ไลค แดท)
[Girl do it some mo’] Now shake that ass
([ เกิล ดู อิท ซัม โม ] เนา เฌค แดท อาซ)
And make a n*gga like me spend that cash
(แอ็นด เมค เก เอ็น *gga ไลค มี ซเพ็นด แดท แค็ฌ)

[Verse 2 – Plies]
([ เฝิซ ทู Plies ])
She bad as hell and she swole, I’m tryna play in her hole
(ชี แบ็ด แอ็ส เฮ็ล แอ็นด ชี swole , แอม ทายนา พเล อิน เฮอ โฮล)
Lil’ mama a dime she cold, I f*ck her once and she so’
(ลิล มามะ อะ ไดม ชี โคลด , ไอ เอฟ *ck เฮอ วันซ แอ็นด ชี โซ)
I want her naked no clothes, I’m in the private show
(ไอ ว็อนท เฮอ เนคิด โน คโลฑ , แอม อิน เดอะ พไรฝิท โฌ)
No limit anything goes, I’mma let her ride me her toes
(โน ลีมอิท เอนอิธิง โกซ , แอมมา เล็ท เฮอ ไรด มี เฮอ โท)
Just stand in front of me and pose, you touch mine I touch yours
(จัซท ซแท็นด อิน ฟรันท อ็อฝ มี แอ็นด โพส , ยู ทั๊ช ไมน ไอ ทั๊ช ยุร)
To get her sprung is my goal, first time I seen her I froze
(ทู เก็ท เฮอ ซพรัง อีส มาย โกล , เฟิซท ไทม ไอ ซีน เฮอ ไอ ฟโรส)
I had to get her she know, she bucked it then she fold
(ไอ แฮ็ด ทู เก็ท เฮอ ชี โน , ชี บัค ดิท เด็น ชี โฟลด)
Cause I’m too real and she knows, she want the goon and it shows
(คอส แอม ทู ริแอ็ล แอ็นด ชี โน , ชี ว็อนท เดอะ กูน แอ็นด ดิท โฌ)

[Chorus 2 – Akon]
([ โครัซ ทู เอคอน ])

[Chorus to fade]
([ โครัซ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hypnotized คำอ่านไทย Plies feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น