เนื้อเพลง Don’t Cry for Me, Argentina คำอ่านไทย The Carpenters

()

It won’t be easy, you’ll think it strange
(อิท ว็อนท บี อีสอิ , โยว ธิงค อิท ซทเรนจ)
When I try to explain how I feel
(ฮเว็น นาย ทไร ทู เอ็คซพเลน เฮา ไอ ฟีล)
That I still need your love
(แดท ไอ ซทิล นีด ยุร ลัฝ)
After all that I’ve done
(อาฟเทอะ ออล แดท แอฝ ดัน)

You won’t believe me
(ยู ว็อนท บิลีฝ มี)
All you will see is a girl you once knew
(ออล ยู วิล ซี อีส ซา เกิล ยู วันซ นยู)
Although she’s dressed up to the nines
(ออลโฑ ชี ดเรซ อัพ ทู เดอะ ไนน)
At sixes and sevens with you
(แอ็ท ซิกซีสฺ แซน เซฝเอ็น วิฑ ยู)

I had to let it happen, I had to change
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ดิธ แฮพเพ็น , ไอ แฮ็ด ทู เชนจ)
Couldn’t stay all my life down at heel
(คูดซึ่น ซเท ออล มาย ไลฟ เดาน แอ็ท ฮีล)
Looking out of the window
(ลุคอิง เอ้า อ็อฝ เดอะ วีนโด)
Staying out of the sun
(สเตย์ยิ่ง เอ้า อ็อฝ เดอะ ซัน)

So I chose freedom
(โซ ไอ โชส ฟรีดัม)
Running around trying everything new
(รันนิง อะเรานด ทไรอิง เอ๊วี่ติง นยู)
But nothing impressed me at all
(บัท นัธอิง อิมพเรซ มี แอ็ท ดอร์)
I never expected it to
(ไอ เนฝเวอะ เอ็คซเพคท ดิท ทู)

Don’t cry for me, Argentina
(ด้อนท์ คไร ฟอ มี , อาเจ็นทีนะ)
The truth is, I never left you
(เดอะ ทรูธ อีส , ไอ เนฝเวอะ เล็ฟท ยู)
All through my wild days
(ออล ธรู มาย ไวลด เด)
My mad existence, I kept my promise
(มาย แม็ด เอ็กสีซเท็นซ , ไอ เค็พท มาย พรอมอิซ)
Don’t keep your distance
(ด้อนท์ คีพ ยุร ดีซแท็นซ)

And as for fortune, and as for fame
(แอ็นด แอ็ส ฟอ ฟอชุน , แอ็นด แอ็ส ฟอ เฟม)
I never invited them in
(ไอ เนฝเวอะ อินไฝท เฑ็ม อิน)
Though it seemed to the world
(โธ อิท ซีมี ทู เดอะ เวิลด)
They were all I desired
(เด เวอ ออล ไอ ดิไสร)

They are illusions
(เด อาร์ อิลยูฌัน)
They’re not the solutions they promised to be
(เดรว น็อท เดอะ โซลยูฌัน เด พรอมอิซ ทู บี)
The answer was here all the time
(ดิ อานเซอะ วอส เฮียร ออล เดอะ ไทม)
I love you and hope you love me
(ไอ ลัฝ ยู แอ็นด โฮพ ยู ลัฝ มี)

Don’t cry for me, Argentina
(ด้อนท์ คไร ฟอ มี , อาเจ็นทีนะ)

Don’t cry for me, Argentina
(ด้อนท์ คไร ฟอ มี , อาเจ็นทีนะ)
The truth is I never left you
(เดอะ ทรูธ อีส ซาย เนฝเวอะ เล็ฟท ยู)
All through my wild days
(ออล ธรู มาย ไวลด เด)
My mad existence, I kept my promise
(มาย แม็ด เอ็กสีซเท็นซ , ไอ เค็พท มาย พรอมอิซ)
Don’t keep your distance
(ด้อนท์ คีพ ยุร ดีซแท็นซ)

Have I said too much? There’s nothing more
(แฮ็ฝ ไอ เซ็ด ทู มัช แดร์ นัธอิง โม)
I can think of to say to you
(ไอ แค็น ธิงค อ็อฝ ทู เซ ทู ยู)
But all you have to do is look at me to know
(บัท ดอร์ ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส ลุค แกท มี ทู โน)
That every word is true
(แดท เอฝริ เวิด อีส ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Cry for Me, Argentina คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น