เนื้อเพลง Call The Man คำอ่านไทย Celine Dion

Close The Door
( คโลส เดอะ โด)
Shut The World Away
(ฌัท เดอะ เวิลด อะเว)
All The Fight’s Gone From This Wounded Heart
(ออล เดอะ ไฟท กอน ฟร็อม ดีซ วูนด ฮาท)
Across The Floor
(อัครอซ เดอะ ฟโล)
Dreams And Shadows Play
(ดรีม แซน แฌดโอ พเล)
Like Wind Blown Refugees
(ไลค วินด บโลน เรฟิวจี)

Call The Man
(คอล เดอะ แม็น)
Who Deals In Love Beyond Repair
(ฮู ดีล ซิน ลัฝ บิยอนด ริแพ)
He Can Heal The World
(ฮี แค็น ฮีล เดอะ เวิลด)
Of Hearts In Need Of Care
(อ็อฝ ฮาท ซิน นีด อ็อฝ แค)
Shine A Light Ahead
(ไฌน อะ ไลท อะเฮด)
When The Next Step Is Unclear
(ฮเว็น เดอะ เน็คซท ซเท็พ อีส อั๊นเคลีย)
Call The Man
(คอล เดอะ แม็น)
He’s Needed Here
(อีส นีด เฮียร)

I Close My Eyes
(ไอ คโลส มาย ไอ)
I Remember When
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น)
Your Sweet Love Filled This Empty Room
(ยุร สวี้ท ลัฝ ฟิล ดีซ เอมทิ รุม)
The Tears I Cry
(เดอะ เทีย ซาย คไร)
Won’t Bring It Back Again
(ว็อนท บริง อิท แบ็ค อะเกน)
Unless The Lonely Star Should Fall
(อันเลซ เดอะ โลนลิ ซทา เชิด ฟอล)

Call The Man
(คอล เดอะ แม็น)
Who Deals In Love Beyond Repair
(ฮู ดีล ซิน ลัฝ บิยอนด ริแพ)
He Can Heal The World
(ฮี แค็น ฮีล เดอะ เวิลด)
Of Hearts In Need Of Care
(อ็อฝ ฮาท ซิน นีด อ็อฝ แค)
Shine A Light Ahead
(ไฌน อะ ไลท อะเฮด)
When The Next Step Is Unclear
(ฮเว็น เดอะ เน็คซท ซเท็พ อีส อั๊นเคลีย)
Call The Man
(คอล เดอะ แม็น)
He’s Needed Here
(อีส นีด เฮียร)

Needed In The Chaos And Confusion
(นีด อิน เดอะ เคอ็อซ แซน ค็อนฟยูฉัน)
From The Plains To City Hall
(ฟร็อม เดอะ พเลน ทู ซีทอิ ฮอล)
Needed Where The Proud Who Walk The Wire Are Set To Fall
(นีด ฮแว เดอะ พเราด ฮู วอค เดอะ ไวร อาร์ เซ็ท ทู ฟอล)

Call The Man
(คอล เดอะ แม็น)
Who Deals In Once Upon A Time
(ฮู ดีล ซิน วันซ อุพอน อะ ไทม)
Maybe He
(เมบี ฮี)
Can Mend This Broken Heart Of Mine
(แค็น เม็นด ดีซ บโรเค็น ฮาท อ็อฝ ไมน)
Shine A Light Ahead
(ไฌน อะ ไลท อะเฮด)
Now The Future Isn’t Here
(เนา เดอะ ฟยูเชอะ อีสซึ่น เฮียร)
Call The Man
(คอล เดอะ แม็น)
He’s Needed Here
(อีส นีด เฮียร)
Call The Man
(คอล เดอะ แม็น)
He’s Needed Here
(อีส นีด เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call The Man คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น