เนื้อเพลง C’mere คำอ่านไทย Interpol

It’s way too late to be this locked inside ourselves
( อิทซ เว ทู เลท ทู บี ดีซ ล็อค อีนไซด เอารเซลฝส)
The trouble is that you’re in love with someone else
(เดอะ ทรั๊บเบิ้ล อีส แดท ยัวร์ อิน ลัฝ วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
It should be me. Oh, it should be me
(อิท เชิด บี มี โอ , อิท เชิด บี มี)
Sacred parts, your get aways
(เซคเร็ด พาท , ยุร เก็ท อะเว)
You come along on summer days
(ยู คัม อะลอง ออน ซัมเมอะ เด)
Tenderly, tastefully
(เทนเดอะลิ , เทซทฟุลิ)

It’s so me, we make time
(อิทซ โซ มี , วี เมค ไทม)
Try to find somebody else
(ทไร ทู ไฟนด ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
This place is mine
(ดีซ พเลซ อีส ไมน)

Set the day, you know exactly how I feel
(เซ็ท เดอะ เด , ยู โน เอ็กแสคทลิ เฮา ไอ ฟีล)
I had my doubts little girl
(ไอ แฮ็ด มาย เดาท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
I’m in love with something real
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ซัมติง ริแอ็ล)
It could be me, that’s changing!
(อิท เคิด บี มี , แด๊ท เช้งจิ้นส !)

It’s so me, we make time
(อิทซ โซ มี , วี เมค ไทม)
To try and find somebody else
(ทู ทไร แอ็นด ไฟนด ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
We pass a line
(วี เพซ ซา ไลน)

Now season with health
(เนา ซี๊ซั่น วิฑ เฮ็ลธ)
Two lovers walk on lakeside mile
(ทู ลัฝเออะ วอค ออน lakeside ไมล)
Try pleasing with stealth, rodeo [?]
(ทไร พลีสอิง วิฑ ซเท็ลธ , โรดิโอ [ ])
See the stands long ending path
(ซี เดอะ ซแท็นด ล็อง เอนดิง พาธ)

Oh, how I love you
(โอ , เฮา ไอ ลัฝ ยู)
And in the evening, when we are sleeping
(แอ็นด อิน ดิ อีฝนิง , ฮเว็น วี อาร์ ซลีพพิง)
We are sleeping. Oh, we are sleeping
(วี อาร์ ซลีพพิง โอ , วี อาร์ ซลีพพิง)

It’s so me, we make time
(อิทซ โซ มี , วี เมค ไทม)
We try to find somebody else
(วี ทไร ทู ไฟนด ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Who has a line
(ฮู แฮ็ส ซา ไลน)

Now season with health
(เนา ซี๊ซั่น วิฑ เฮ็ลธ)
Two lovers walk on lakeside mile
(ทู ลัฝเออะ วอค ออน lakeside ไมล)
Try pleasing with stealth, rodeo [?]
(ทไร พลีสอิง วิฑ ซเท็ลธ , โรดิโอ [ ])
See the stands long ending path
(ซี เดอะ ซแท็นด ล็อง เอนดิง พาธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C’mere คำอ่านไทย Interpol

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น