เนื้อเพลง Both Sides Of The Story คำอ่านไทย Phil Collins

Find yourself in the gutter in a lonely part of town
( ไฟนด ยุรเซลฟ อิน เดอะ กัทเทอะ อิน อะ โลนลิ พาท อ็อฝ ทาวน์)
where death waits in the darkness with a weapon to cut some stranger down
(ฮแว เด็ธ เวท ซิน เดอะ ดาคเน็ซ วิฑ อะ เวพอัน ทู คัท ซัม ซทเรนเจอะ เดาน)
sleeping with an empty bottle, he’s a sad and an empty hearted man
(ซลีพพิง วิฑ แอน เอมทิ บ๊อทเทิ่ล , อีส ซา แซ็ด แอ็นด แอน เอมทิ ฮาท แม็น)
all he needs is a job, and a little respect, so he can get out while he can
(ออล ฮี นีด ซิส ซา โจบ , แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ริซเพคท , โซ ฮี แค็น เก็ท เอ้า ฮไวล ฮี แค็น)

We always need to hear both sides of the story
(วี ออลเว นีด ทู เฮีย โบธ ไซด อ็อฝ เดอะ ซโทริ)

A neighbourhood peace is shattered it’s the middle of the night
(อะ เนเบอะฮุด พีซ อีส แฌทเทอะ อิทซ เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
young faces hide in the shadows, while they watch their mother and father
(ยัง เฟซ ไฮด อิน เดอะ แฌดโอ , ฮไวล เด ว็อช แด ม๊าเธ่อร์ แอ็นด ฟาเฑอะ)
fight
(ไฟท)
he syas she’s been unfaithful, she says her love for him has gone
(ฮี syas ชี บีน อันเฟธฟุล , ชี เซ เฮอ ลัฝ ฟอ ฮิม แฮ็ส กอน)
and the brother shrugs to his sister, and says ” looks like it’s just us
(แอ็นด เดอะ บรัฑเออะ ฌรัก ทู ฮิส ซีซเทอะ , แอ็นด เซ ” ลุค ไลค อิทซ จัซท อัซ)
from now on ”
(ฟร็อม เนา ออน “)

We always need to hear both sides of the story
(วี ออลเว นีด ทู เฮีย โบธ ไซด อ็อฝ เดอะ ซโทริ)

And the lights are all on, the world is watching now
(แอ็นด เดอะ ไลท แซร์ ออล ออน , เดอะ เวิลด อีส วัทชิง เนา)
people looking for truth, we must not fail them now
(พี๊เพิ่ล ลุคอิง ฟอ ทรูธ , วี มัซท น็อท เฟล เฑ็ม เนา)
be sure, before we close our eyes
(บี ฌุร , บิโฟ วี คโลส เอ๊า ไอ)
don’t walk away from here
(ด้อนท์ วอค อะเว ฟร็อม เฮียร)
til you hear both sides
(ทิล ยู เฮีย โบธ ไซด)

Here we are all gathered in what seems to be the centre of the storm
(เฮียร วี อาร์ ออล แกฑเออะ อิน ว็อท ซีม ทู บี เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ ซทอม)
neighbours once friendly now stand each side of the line that has been
(เนเบอะ วันซ ฟเรนดลิ เนา ซแท็นด อีช ไซด อ็อฝ เดอะ ไลน แดท แฮ็ส บีน)
drawn
(ดรอน)
they’ve been fighting here for years, but now there’s killing on the
(เดวฟ บีน ไฟท์ดิง เฮียร ฟอ เยีย , บัท เนา แดร์ คีลลิง ออน เดอะ)
streets
(ซทรีท)
while small coffins are lined up sadly, now united in defeat
(ฮไวล ซมอล คอฟฟิน แซร์ ไลน อัพ แซดลิ , เนา ยูนิท อิน ดิฟีท)

We always need to hear both sides of the story
(วี ออลเว นีด ทู เฮีย โบธ ไซด อ็อฝ เดอะ ซโทริ)

And the lights ara all on, tahe world is watching now
(แอ็นด เดอะ ไลท ara ออล ออน , tahe เวิลด อีส วัทชิง เนา)
people looking for truth, we must not fail them now
(พี๊เพิ่ล ลุคอิง ฟอ ทรูธ , วี มัซท น็อท เฟล เฑ็ม เนา)
be sure, before we close our eyes
(บี ฌุร , บิโฟ วี คโลส เอ๊า ไอ)
don’t walk away from here
(ด้อนท์ วอค อะเว ฟร็อม เฮียร)
til you see both sides
(ทิล ยู ซี โบธ ไซด)

White man turns the corner, finds himself within a different world
(ฮไวท แม็น เทิน เดอะ คอเนอะ , ไฟนด ฮิมเซลฟ วิฑีน อะ ดีฟเฟอะเร็นท เวิลด)
ghetto kid grabs his shoulder, throws him up against the wall
(เกทโท คิด กแร็บ ฮิส โฌลเดอะ , ธโร ฮิม อัพ อะเกนซท เดอะ วอล)
he says ” would you respect me if I didn’t have this gun
(ฮี เซ ” เวิด ยู ริซเพคท มี อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ดีซ กัน)
cos without it, I don’t get it, and that’s why I carry one ”
(คอซ วิเฑาท ดิธ , ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ , แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ แคริ วัน “)

We always need to hear both sides of the story
(วี ออลเว นีด ทู เฮีย โบธ ไซด อ็อฝ เดอะ ซโทริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Both Sides Of The Story คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น