เนื้อเพลง Going Missing คำอ่านไทย Maximo Park

I sleep with my hands across my chest,
( ไอ ซลีพ วิฑ มาย แฮ็นด อัครอซ มาย เช็ซท ,)
And I dream of you with someone else,
(แอ็นด ดาย ดรีม อ็อฝ ยู วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ ,)
I feed my body with things that I don’t need,
(ไอ ฟี มาย บอดอิ วิฑ ธิง แดท ไอ ด้อนท์ นีด ,)
Until I sink to the bottom,
(อันทีล ไอ ซิงค ทู เดอะ บอตตัม ,)
Don’t act like it came as a surprise,
(ด้อนท์ แอ็คท ไลค อิท เคม แอ็ส ซา เซิพไรส ,)
Don’t believe me even look into these eyes
(ด้อนท์ บิลีฝ มี อีเฝ็น ลุค อีนทุ ฑิส ไอ)

This cant go on so I should just,
(ดีซ แค็นท โก ออน โซ ไอ เชิด จัซท ,)
Regret it, regret it, regret it,
(ริกเรท ดิธ , ริกเรท ดิธ , ริกเรท ดิธ ,)
And even though I left you I’ll,
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ เล็ฟท ยู แอล ,)
Forget it, forget it, forget it
(เฟาะเกท ดิธ , เฟาะเกท ดิธ , เฟาะเกท ดิธ)

I’m going missing for a while,
(แอม โกอิ้ง มีซซิง ฟอ รา ฮไวล ,)
I’ve got nothing left to lose,
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู ลูส ,)
Oooh I’ll listen to anything
(อู้ แอล ลิ๊สซึ่น ทู เอนอิธิง)

I still remember how you moved,
(ไอ ซทิล ริเมมเบอะ เฮา ยู มูฝ ,)
And I can taste your scent on my lips,
(แอ็นด ดาย แค็น เทซท ยุร เซ็นท ออน มาย ลิพ ,)
Well how it started I will never know,
(เว็ล เฮา อิท ซทาท ดาย วิล เนฝเวอะ โน ,)
But now I’ve reached my limit
(บัท เนา แอฝ รีช มาย ลีมอิท)

This cant go on so I should just,
(ดีซ แค็นท โก ออน โซ ไอ เชิด จัซท ,)
Regret it, regret it, regret it,
(ริกเรท ดิธ , ริกเรท ดิธ , ริกเรท ดิธ ,)
And even though I left you I’ll,
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ เล็ฟท ยู แอล ,)
Forget it, forget it, forget it
(เฟาะเกท ดิธ , เฟาะเกท ดิธ , เฟาะเกท ดิธ)

I’m going missing for a while,
(แอม โกอิ้ง มีซซิง ฟอ รา ฮไวล ,)
I’ve got nothing left to lose,
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู ลูส ,)
Oooh I’ll listen to anything,
(อู้ แอล ลิ๊สซึ่น ทู เอนอิธิง ,)
I’m going missing for a while,
(แอม โกอิ้ง มีซซิง ฟอ รา ฮไวล ,)
I’ve got nothing left to lose,
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู ลูส ,)
Oooh I’ll listen to anything
(อู้ แอล ลิ๊สซึ่น ทู เอนอิธิง)

Do you ever want to wear your body out,
(ดู ยู เอฝเออะ ว็อนท ทู แว ยุร บอดอิ เอ้า ,)
Until there’s nothing left to take,
(อันทีล แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เทค ,)
The one began to push away,
(ดิ วัน บิแกน ทู พุฌ อะเว ,)
As midnight come to soon again
(แอ็ส มิดไนท์ คัม ทู ซูน อะเกน)

I’m going missing for a while,
(แอม โกอิ้ง มีซซิง ฟอ รา ฮไวล ,)
I’ve got nothing left to lose,
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู ลูส ,)
Oooh I’ll listen to anything,
(อู้ แอล ลิ๊สซึ่น ทู เอนอิธิง ,)
I’ve got nothing in defence,
(แอฝ ก็อท นัธอิง อิน ดิเฟนซ ,)
I’ve got nothing left to lose,
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู ลูส ,)
Oooh I’ll listen to anything
(อู้ แอล ลิ๊สซึ่น ทู เอนอิธิง)

I sleep with my hands across my chest,
(ไอ ซลีพ วิฑ มาย แฮ็นด อัครอซ มาย เช็ซท ,)
And I dream of you with someone else
(แอ็นด ดาย ดรีม อ็อฝ ยู วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Going Missing คำอ่านไทย Maximo Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น