เนื้อเพลง The Brilliant Dance คำอ่านไทย Dashboard Confessional

So this is odd,
( โซ ดีซ ซิส อ๊อดด ,)
the painful realization that has all gone wrong.
(เดอะ เพลนฟลู รีแอะไลเสฌัน แดท แฮ็ส ซอร์ กอน ร็อง)
And nobody cares at all,
(แอ็นด โนบอดี้ แค แอ็ท ดอร์ ,)
and nobody cares at all.
(แอ็นด โนบอดี้ แค แอ็ท ดอร์)

So you buried all your lover’s clothes
(โซ ยู เบริ ออล ยุร ลัฝเออะ คโลฑ)
and burned the letters lover wrote,
(แอ็นด เบิน เดอะ เลทเทอะ ลัฝเออะ โรท ,)
but it doesn’t make it any better.
(บัท ดิธ ดัสอินท เมค อิท เอนอิ เบทเทอะ)
Does it make it any better?
(โด ซิท เมค อิท เอนอิ เบทเทอะ)
And the plaster dented from your fist
(แอ็นด เดอะ พลาซเทอะ เด็นท ฟร็อม ยุร ฟิซท)
in the hall where you had your first kiss
(อิน เดอะ ฮอล ฮแว ยู แฮ็ด ยุร เฟิซท คิซ)
reminds you that the memories will fade.
(ริไมนด ยู แดท เดอะ เมรโมรี วิล เฝด)

So this is strange,
(โซ ดีซ ซิส ซทเรนจ ,)
our sidestepping has come to be a brilliant dance
(เอ๊า sidesteppings แฮ็ส คัม ทู บี อะ บรีลแย็นท ดานซ)
where nobody leads at all,
(ฮแว โนบอดี้ เล็ด แอ็ท ดอร์ ,)
where nobody leads at all.
(ฮแว โนบอดี้ เล็ด แอ็ท ดอร์)

And the picture frames are facing down
(แอ็นด เดอะ พีคเชอะ ฟเรม แซร์ เฟซอิง เดาน)
and the ringing from this empty sound
(แอ็นด เดอะ รีงอิง ฟร็อม ดีซ เอมทิ เซานด)
is deafening and keeping you from sleep.
(อีส เดฟเอะนิง แอ็นด คีพอิง ยู ฟร็อม ซลีพ)
And breathing is a foreign task
(แอ็นด บรีสดิง อีส ซา ฟอริน ทาซค)
and thinking’s just too much to ask
(แอ็นด ติ้งกิง จัซท ทู มัช ทู อาซค)
and you’re measuring your minutes by a clock that’s blinking eights.
(แอ็นด ยัวร์ measurings ยุร มินยูท ไบ อะ คล็อค แด๊ท บลีงคิง เอท)

This is incredible.
(ดีซ ซิส อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Starving, insatiable,
(สตาฝวิง , อินเซเทียอเบิล,)
yes, this is love for the first time.
(เย็ซ , ดีซ ซิส ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
Well you’d like to think that you were invincible.
(เว็ล ยูต ไลค ทู ธิงค แดท ยู เวอ อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Yeah, well weren’t we all once before we felt loss for the first time?
(เย่ , เว็ล เวินท์ วี ออล วันซ บิโฟ วี เฟ็ลท โรซฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
Well this is the last time.
(เว็ล ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Brilliant Dance คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น