เนื้อเพลง I Can Tell คำอ่านไทย 504 Boyz feat Jamo, Mac, Mercedes

[Jamo]
( [ Jamo ])
You ain’t gotta say too much
(ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you want to f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู ว็อนท ทู เอฟ *ck)

[Mercedes]
([ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

[Jamo]
([ Jamo ])
No, No, No you ain’t gotta say to much
(โน , โน , โน ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you wanna f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู วอนนา เอฟ *ck)

[Mercedes]
([ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

[Mac]
([ แมค ])
Now you ain’t gotta say much cuz I was peepin you
(เนา ยู เอน กอททะ เซ มัช คัซ ไอ วอส พีพพิน ยู)
Lookin at yo hips got me thinkin bout how deep
(ลุคกิน แอ็ท โย ฮิพ ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เฮา ดีพ)
In you um tryin to go
(อิน ยู อึม ทายอิน ทู โก)
You heard about No Limit Soldiers?
(ยู เฮิด อะเบาท โน ลีมอิท โซลเจอะ)
We get up in it and hit it harder then De La Hoya
(วี เก็ท อัพ อิน หนิด แอ็นด ฮิท ดิธ อาณ์เดอ เด็น ดี ลา โฮยา)
I thought I told you soldier draws
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู โซลเจอะ ดรอ)
Cover my balls, Um known for rippin the p*ssy walls
(คัฝเออะ มาย บอล , อึม โนน ฟอ ริพปิน เดอะ พี *ssy วอล)
I heard you got that kill
(ไอ เฮิด ยู ก็อท แดท คิล)
I can see all in yo grill
(ไอ แค็น ซี ออล อิน โย กริลล์)
Can you ride me like a black Mercedes?
(แค็น ยู ไรด มี ไลค เก บแล็ค เมอร์ซีดีส)
And make me do that sh*t I never did with other ladies?
(แอ็นด เมค มี ดู แดท ฌะ *ที ไอ เนฝเวอะ ดิด วิฑ อัฑเออะ เลดิส)
I got a woman so i’m not lookin for love
(ไอ ก็อท ดา วูมเอิน โซ แอม น็อท ลุคกิน ฟอ ลัฝ)
I just wanna fit yo glove
(ไอ จัซท วอนนา ฟิท โย กลัฝ)
Get a couple of uh-uh’s
(เก็ท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ อา uhs)
Shove it in your mouth just like a thug
(ฌัฝ อิท อิน ยุร เมาธ จัซท ไลค เก ธัก)
And uh, hit me on my pager if you want it
(แอ็นด อา , ฮิท มี ออน มาย เฝน อิฟ ยู ว็อนท ดิธ)
Its soldier passion
(อิทซ โซลเจอะ แพฌอัน)
So get up on it if you want it WHOA-WHOA!!!!
(โซ เก็ท อัพ ออน หนิด อิฟ ยู ว็อนท ดิธ โว้ว โว้ว ! ! ! !)

[Beginning of Chorus]-[Jamo]
([ บีกีนนิง อ็อฝ โครัซ ] [ Jamo ])
You ain’t gotta say too much
(ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you wanna f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู วอนนา เอฟ *ck)

[Mercedes]
([ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

[Jamo]
([ Jamo ])
No, No, No you ain’t gotta say too much
(โน , โน , โน ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you wanna f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู วอนนา เอฟ *ck)

[End of Chorus-Mercedes]
([ เอ็นด อ็อฝ โครัซ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

[Mercedes]
([ เมอร์ซีดีส])
Put me on the counter in the kitchen
(พัท มี ออน เดอะ เคานเทอะ อิน เดอะ คีชเอ็น)
Now baby pour my body with some ice cream
(เนา เบบิ โพ มาย บอดอิ วิฑ ซัม ไอซ ครีม)
Lick me from head to toe
(ลิค มี ฟร็อม เฮ็ด ทู โท)
Bending me over
(แบนดิง มี โอเฝอะ)
69’ll be the next thing
(69ll บี เดอะ เน็คซท ธิง)
I wanna taste your body all night long
(ไอ วอนนา เทซท ยุร บอดอิ ออล ไนท ล็อง)
From sun up to sun down I wanna make you moan
(ฟร็อม ซัน อัพ ทู ซัน เดาน นาย วอนนา เมค ยู โมน)

[Beginning of Chorus-Jamo]
([ บีกีนนิง อ็อฝ โครัซ Jamo ])
You ain’t gotta say too much
(ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you wanna f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู วอนนา เอฟ *ck)

[Mercedes]
([ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

[Jamo]
([ Jamo ])
No, No, No you ain’t gotta say too much
(โน , โน , โน ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you wanna f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู วอนนา เอฟ *ck)

[End of Chorus-Mercedes]
([ เอ็นด อ็อฝ โครัซ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

[Jamo]
([ Jamo ])
Can I light a candle?
(แค็น นาย ไลท ดา แค๊นเดิ้ล)
And kiss you in the places light won’t show
(แอ็นด คิซ ยู อิน เดอะ พเลซ ไลท ว็อนท โฌ)
I’ll take my time and do it slow
(แอล เทค มาย ไทม แอ็นด ดู อิท ซโล)
I’ll do my own exercises
(แอล ดู มาย โอน เอคเซอะไซส)
Right between your thighs
(ไรท บีทวิน ยุร ไธ)
It’s so very pleasural, I’ll go places he won’t go
(อิทซ โซ เฝริ pleasural , แอล โก พเลซ ฮี ว็อนท โก)
Lets keep it on the low-low
(เล็ท คีพ อิท ออน เดอะ โล โล)
So he won’t know
(โซ ฮี ว็อนท โน)
Now lets take it to the floor
(เนา เล็ท เทค อิท ทู เดอะ ฟโล)

[Beginning of Chorus-Jamo]
([ บีกีนนิง อ็อฝ โครัซ Jamo ])
You ain’t gotta say too much
(ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you wanna f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู วอนนา เอฟ *ck)

[Mercedes]
([ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

[Jamo]
([ Jamo ])
No, No, No you ain’t gotta say too much
(โน , โน , โน ยู เอน กอททะ เซ ทู มัช)
From the look in your eyes
(ฟร็อม เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I can tell you wanna f*ck
(ไอ แค็น เท็ล ยู วอนนา เอฟ *ck)

[End of Chorus-Mercedes]
([ เอ็นด อ็อฝ โครัซ เมอร์ซีดีส])
And you ain’t gotta call me ya boo
(แอ็นด ยู เอน กอททะ คอล มี ยา บู)
Just as bad as you wanna f*ck
(จัซท แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา เอฟ *ck)
I wanna f*ck too
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Tell คำอ่านไทย 504 Boyz feat Jamo, Mac, Mercedes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น