เนื้อเพลง Thank You for The Venom คำอ่านไทย My Chemical Romance

Sister, I’m not much a poet, but a criminal
( ซีซเทอะ , แอม น็อท มัช อะ โพเอ็ท , บัท ดา ครีมอิแน็ล)
And you never had a chance
(แอ็นด ยู เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ชานซ)
Love it, or leave it, you can’t understand
(ลัฝ อิท , ออ ลีฝ อิท , ยู แค็นท อันเดิซแทนด)
A pretty face, but you do so carry on,
(อะ พรีททิ เฟซ , บัท ยู ดู โซ แคริ ออน ,)
and on, and on
(แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)

I wouldn’t front the scene if you paid me
(ไอ วูดดึ่น ฟรันท เดอะ ซีน อิฟ ยู เพลด มี)
I’m just the way that the doctor made me, on,
(แอม จัซท เดอะ เว แดท เดอะ ดอคเทอะ เมด มี , ออน ,)
and on, and on, and on
(แอ็นด ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
Love is the red of the rose on your coffin door
(ลัฝ อีส เดอะ เร็ด อ็อฝ เดอะ โรส ออน ยุร คอฟฟิน โด)
What’s life like, bleeding on the floor,
(ว็อท ไลฟ ไลค , บรีดดิ้ง ออน เดอะ ฟโล ,)
the floor, the floor
(เดอะ ฟโล , เดอะ ฟโล)

You’ll never make me leave
(โยว เนฝเวอะ เมค มี ลีฝ)
I wear this on my sleeve
(ไอ แว ดีซ ออน มาย ซลีฝ)
Give me a reason to believe
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So give me all your poison
(โซ กิฝ มี ออล ยุร พ๊อยซั่น)
And give me all your pills
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร พิล)
And give me all your hopeless hearts
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร โฮพเล็ซ ฮาท)
And make me ill
(แอ็นด เมค มี แอล)
You’re running after something
(ยัวร์ รันนิง อาฟเทอะ ซัมติง)
That you’ll never kill
(แดท โยว เนฝเวอะ คิล)
If this is what you want
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ยู ว็อนท)
Then fire at will
(เด็น ไฟร แอ็ท วิล)

Preach all you want but who’s gonna save me?
(พรีช ออล ยู ว็อนท บัท ฮู กอนนะ เซฝ มี)
I keep a gun on the book you gave me, hallelujah, lock and load
(ไอ คีพ อะ กัน ออน เดอะ เบิค ยู เกฝ มี , เฮลเลวลูยา , ล็อค แอ็นด โลด)
Black is the kiss, the touch of the serpent son
(บแล็ค อีส เดอะ คิซ , เดอะ ทั๊ช อ็อฝ เดอะ เซอเพนท ซัน)
It ain’t the mark or the scar that makes you one,
(อิท เอน เดอะ ม๊าร์ค ออ เดอะ ซคา แดท เมค ยู วัน ,)
and one, and one, and one
(แอ็นด วัน , แอ็นด วัน , แอ็นด วัน)

You’ll never make me leave
(โยว เนฝเวอะ เมค มี ลีฝ)
I wear this on my sleeve
(ไอ แว ดีซ ออน มาย ซลีฝ)
Give me a reason to believe
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)
[Chorus]
([ โครัซ ])
So give me all your poison
(โซ กิฝ มี ออล ยุร พ๊อยซั่น)
And give me all your pills
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร พิล)
And give me all your hopeless hearts
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร โฮพเล็ซ ฮาท)
And make me ill
(แอ็นด เมค มี แอล)
You’re running after something
(ยัวร์ รันนิง อาฟเทอะ ซัมติง)
That you’ll never kill
(แดท โยว เนฝเวอะ คิล)
If this is what you want
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ยู ว็อนท)
Then fire at will
(เด็น ไฟร แอ็ท วิล)

You’ll never make me leave
(โยว เนฝเวอะ เมค มี ลีฝ)
I wear this on my sleeve
(ไอ แว ดีซ ออน มาย ซลีฝ)
You wanna follow something
(ยู วอนนา ฟอลโล ซัมติง)
Give me a better cause to lead
(กิฝ มี อะ เบทเทอะ คอส ทู เล็ด)
Just give me what I need
(จัซท กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
Give me a reason to believe
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So give me all your poison
(โซ กิฝ มี ออล ยุร พ๊อยซั่น)
And give me all your pills
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร พิล)
And give me all your hopeless hearts
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร โฮพเล็ซ ฮาท)
And make me ill
(แอ็นด เมค มี แอล)
You’re running after something
(ยัวร์ รันนิง อาฟเทอะ ซัมติง)
That you’ll never kill
(แดท โยว เนฝเวอะ คิล)
If this is what you want
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ยู ว็อนท)
Then fire at will
(เด็น ไฟร แอ็ท วิล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So give me all your poison [Fire at will]
(โซ กิฝ มี ออล ยุร พ๊อยซั่น [ ไฟร แอ็ท วิล ])
And give me all your pills
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร พิล)
And give me all your hopeless hearts [Fire at will]
(แอ็นด กิฝ มี ออล ยุร โฮพเล็ซ ฮาท [ ไฟร แอ็ท วิล ])
And make me ill
(แอ็นด เมค มี แอล)
You’re running after something [Fire at will]
(ยัวร์ รันนิง อาฟเทอะ ซัมติง [ ไฟร แอ็ท วิล ])
That you’ll never kill
(แดท โยว เนฝเวอะ คิล)
If this is what you want [Fire at will]
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ยู ว็อนท [ ไฟร แอ็ท วิล ])
Then fire at will
(เด็น ไฟร แอ็ท วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank You for The Venom คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น