เนื้อเพลง Less Is More คำอ่านไทย Relient K

Jesus, I pray
( จีสัซ , ไอ พเร)
Take all my mistakes
(เทค ออล มาย มิซเทค)
Throw them away
(ธโร เฑ็ม อะเว)
Destroy them for my sake
(ดิซทรอย เฑ็ม ฟอ มาย ซาคิ)

Jesus, I call out ’cause I’m sorry
(จีสัซ , ไอ คอล เอ้า คอส แอม ซอริ)
Because I fall so short of your glory
(บิคอส ไอ ฟอล โซ ฌอท อ็อฝ ยุร กโลริ)
To the best of my ability
(ทู เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย อะบีลอิติ)
I’m practicing humility
(แอม แพคติคซิง ฮิวมีลอิทิ)
And I lay myself before
(แอ็นด ดาย เล ไมเซลฟ บิโฟ)
Cause less is more
(คอส เลซ ซิส โม)

All that I have
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ)
I lay before
(ไอ เล บิโฟ)
With my pride on the floor
(วิฑ มาย พไรด ออน เดอะ ฟโล)
Cause to you less is more
(คอส ทู ยู เลซ ซิส โม)
All that I have
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ)
I lay before
(ไอ เล บิโฟ)
With my pride on the floor
(วิฑ มาย พไรด ออน เดอะ ฟโล)
Cause to you less is more
(คอส ทู ยู เลซ ซิส โม)

A part of myself
(อะ พาท อ็อฝ ไมเซลฟ)
All that I am
(ออล แดท ไอ แอ็ม)
You love me so much
(ยู ลัฝ มี โซ มัช)
That you fill me again
(แดท ยู ฟิล มี อะเกน)
And may these words on my heart, on my lips
(แอ็นด เม ฑิส เวิด ออน มาย ฮาท , ออน มาย ลิพ)
Somehow mean so much more than this
(ซัมฮาว มีน โซ มัช โม แฑ็น ดีซ)

Jesus, I pray
(จีสัซ , ไอ พเร)
Know what I’m trying to say
(โน ว็อท แอม ทไรอิง ทู เซ)

All that I have
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ)
I lay before
(ไอ เล บิโฟ)
With my pride on the floor
(วิฑ มาย พไรด ออน เดอะ ฟโล)
Cause to you less is more
(คอส ทู ยู เลซ ซิส โม)
All that I have
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ)
I lay before
(ไอ เล บิโฟ)
With my pride on the floor
(วิฑ มาย พไรด ออน เดอะ ฟโล)
Cause to you less is more
(คอส ทู ยู เลซ ซิส โม)

A part of myself, before you were Lord
(อะ พาท อ็อฝ ไมเซลฟ , บิโฟ ยู เวอ ลอด)
I hold nothing back, ’cause to you less is more
(ไอ โฮลด นัธอิง แบ็ค , คอส ทู ยู เลซ ซิส โม)
And may these words on my heart on my lips,
(แอ็นด เม ฑิส เวิด ออน มาย ฮาท ออน มาย ลิพ ,)
Somehow mean so much more than this
(ซัมฮาว มีน โซ มัช โม แฑ็น ดีซ)

Jesus, I pray
(จีสัซ , ไอ พเร)
Just know what I’m tryin’ to say
(จัซท โน ว็อท แอม ทายอิน ทู เซ)

Jesus, I plead
(จีสัซ , ไอ พลีด)
Please purify me
(พลีส พยูริไฟ มี)
Make my heart clean
(เมค มาย ฮาท คลีน)
Drench me with your mercy
(ดเร็นช มี วิฑ ยุร เมอซิ)
Jesus, I pray
(จีสัซ , ไอ พเร)
I love you, I need you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ นีด ยู)
For the rest of my days
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย เด)
I swear I will seek you
(ไอ ซแว ไอ วิล ซีค ยู)
To the best of my ability
(ทู เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย อะบีลอิติ)
I’m practicing humility
(แอม แพคติคซิง ฮิวมีลอิทิ)
And I lay myself before
(แอ็นด ดาย เล ไมเซลฟ บิโฟ)
Cause less is more.
(คอส เลซ ซิส โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Less Is More คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น