เนื้อเพลง Seven Lonely Days คำอ่านไทย Human Nature

I Wanna Be Just Where You Wanna Be
( ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
I Wanna Be Just Where You Wanna Be
(ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
Seven Lonely Nights
(เซฝเอ็น โลนลิ ไนท)
Seven Lonely Days
(เซฝเอ็น โลนลิ เด)
I Been Thinking ’bout You Girl
(ไอ บีน ติ้งกิง เบาท ยู เกิล)
In Just As Many Ways
(อิน จัซท แอ็ส เมนอิ เว)

Running Out Of Money
(รันนิง เอ้า อ็อฝ มันอิ)
Running Out Of Time
(รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
Feeling Kind Of Empty
(ฟีลอิง ไคนด อ็อฝ เอมทิ)
Like A Cheap Valantine
(ไลค เก ชีพ Valantine)

Now I’m Used To Everything I Want
(เนา แอม ยูซ ทู เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
But Now I Will Give You Everything You Need
(บัท เนา ไอ วิล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นีด)

Baby I Been Thinking About You
(เบบิ ไอ บีน ติ้งกิง อะเบาท ยู)
Seven Lonely Days Are On My Mind
(เซฝเอ็น โลนลิ เด แซร์ ออน มาย ไมนด)
Baby I Really Miss You
(เบบิ ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
I Really Miss Your Touch
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยุร ทั๊ช)
I Wanna Be Just Where You Wanna Be
(ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
I Wanna Be Just Where You Wanna Be
(ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
Baby I Really Miss You
(เบบิ ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
I Really Miss Your Touch
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยุร ทั๊ช)

Rum And Cola Nights
(รัม แอ็นด โคละ ไนท)
Melancholy Days
(เมลแอ็นคอลิ เด)
Stare At My Reflection And The Error Of My Ways
(ซแท แอ็ท มาย ริฟเคลฌัน แอ็นด ดิ เอเรอะ อ็อฝ มาย เว)

Now All The Kings Horses
(เนา ออล เดอะ คิง ฮอซ)
And All Of His Men
(แอ็นด ออล อ็อฝ ฮิส เม็น)
Couldn’t Put Me Back Together Again
(คูดซึ่น พัท มี แบ็ค ทุเกฑเออะ อะเกน)

Now I Know You’re Everything I Want
(เนา ไอ โน ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
And Now I Wanna Give You Everything You Need
(แอ็นด เนา ไอ วอนนา กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นีด)

Baby I Been Thinking About You
(เบบิ ไอ บีน ติ้งกิง อะเบาท ยู)
Seven Lonely Days Are On My Mind
(เซฝเอ็น โลนลิ เด แซร์ ออน มาย ไมนด)
Baby I Really Miss You
(เบบิ ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
I Really Miss Your Touch
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยุร ทั๊ช)
I Wanna Be Just Where You Wanna Be
(ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
I Wanna Be Just Where You Wanna Be
(ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
Baby I Really Miss You
(เบบิ ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
I Really Miss Your Touch
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยุร ทั๊ช)

Seven Lonely Days And Lonely Nights
(เซฝเอ็น โลนลิ เด แซน โลนลิ ไนท)
I Been Missing You
(ไอ บีน มีซซิง ยู)
I Just Want My Baby By My Side
(ไอ จัซท ว็อนท มาย เบบิ ไบ มาย ไซด)
Do You Miss Me Too
(ดู ยู มิซ มี ทู)
It Doesn’t Take A Weaker Man
(อิท ดัสอินท เทค เก เวเกอ แม็น)
To Need Someone To Hold His Hand
(ทู นีด ซัมวัน ทู โฮลด ฮิส แฮ็นด)
And To Miss Your Touch
(แอ็นด ทู มิซ ยุร ทั๊ช)

I
(ไอ)
Want To Be Where You
(ว็อนท ทู บี ฮแว ยู)
Want To Be I Do
(ว็อนท ทู บี ไอ ดู)
Want To Be Where You
(ว็อนท ทู บี ฮแว ยู)
Want To Be
(ว็อนท ทู บี)

Baby I Been Thinking About You
(เบบิ ไอ บีน ติ้งกิง อะเบาท ยู)
Seven Lonely Days Are On My Mind
(เซฝเอ็น โลนลิ เด แซร์ ออน มาย ไมนด)
Baby I Really Miss You
(เบบิ ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
I Really Miss Your Touch
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยุร ทั๊ช)
I Wanna Be Just Where You Wanna Be
(ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
I Wanna Be Just Where You Wanna Be
(ไอ วอนนา บี จัซท ฮแว ยู วอนนา บี)
Baby I Really Miss You
(เบบิ ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
I Really Miss Your Touch
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยุร ทั๊ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seven Lonely Days คำอ่านไทย Human Nature

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น