เนื้อเพลง This Temptation คำอ่านไทย Blue

You wanna get it on right now I see
( ยู วอนนา เก็ท ดิธ ออน ไรท เนา ไอ ซี)
I just wanna say that’s cool with me
(ไอ จัซท วอนนา เซ แด๊ท คูล วิฑ มี)
But now the moment’s come
(บัท เนา เดอะ โมเม็นท คัม)
I’ve never been good at this temptation
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

From the first time it felt so right
(ฟร็อม เดอะ เฟิซท ไทม อิท เฟ็ลท โซ ไรท)
I knew that right here is where I belonged
(ไอ นยู แดท ไรท เฮียร อีส ฮแว ไอ บิลอง)
With that black dress I have to confess
(วิฑ แดท บแล็ค ดเรซ ซาย แฮ็ฝ ทู ค็อนเฟซ)
My intentions may have been wrong
(มาย อินเทนฌัน เม แฮ็ฝ บีน ร็อง)

[Hold on] this ain’t the right time
([ โฮลด ออน ] ดีซ เอน เดอะ ไรท ไทม)
[You know] there’s doubt in my mind
([ ยู โน ] แดร์ เดาท อิน มาย ไมนด)
[Don’t want] to rush this baby, one night’s not my style
([ ด้อนท์ ว็อนท ] ทู รัฌ ดีซ เบบิ , วัน ไนท น็อท มาย ซไทล)

You wanna get it on right now I see
(ยู วอนนา เก็ท ดิธ ออน ไรท เนา ไอ ซี)
I just wanna say that’s cool with me
(ไอ จัซท วอนนา เซ แด๊ท คูล วิฑ มี)
Won’t you take your time
(ว็อนท ยู เทค ยุร ไทม)
Leave it just a little to imagination
(ลีฝ อิท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู อิแมจิเนฌัน)
I’ve been waiting for this night so long
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ ไนท โซ ล็อง)
And it’s been really hard just holding on
(แอ็นด อิทซ บีน ริแอ็ลลิ ฮาด จัซท โฮลดิง ออน)
And now the moment’s come
(แอ็นด เนา เดอะ โมเม็นท คัม)
I’ve never been good at this temptation
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

This temptation
(ดีซ เทมเทฌัน)
Oh this temptation
(โอ ดีซ เทมเทฌัน)
This temptation
(ดีซ เทมเทฌัน)
I’ve never been good at this temptation
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

Every night, you’ve been on my mind
(เอฝริ ไนท , ยู๊ฟ บีน ออน มาย ไมนด)
Could you be the one I’ve been waiting for?
(เคิด ยู บี ดิ วัน แอฝ บีน เวททิง ฟอ)
Cos your sweetest kiss,
(คอซ ยุร สีสเดส คิซ ,)
Oh I just can’t resist
(โอ ไอ จัซท แค็นท ริสีซท)
That’s the kind of thing you’ve got me beggin’ for more
(แด๊ท เดอะ ไคนด อ็อฝ ธิง ยู๊ฟ ก็อท มี เบคกินฟอ โม)

[Hold on] this ain’t the right time
([ โฮลด ออน ] ดีซ เอน เดอะ ไรท ไทม)
[You know] there’s doubt in my mind
([ ยู โน ] แดร์ เดาท อิน มาย ไมนด)
[Don’t want] to rush this baby
([ ด้อนท์ ว็อนท ] ทู รัฌ ดีซ เบบิ)
One night’s not my style
(วัน ไนท น็อท มาย ซไทล)

You wanna get it on right now I see
(ยู วอนนา เก็ท ดิธ ออน ไรท เนา ไอ ซี)
I just wanna say that’s cool with me
(ไอ จัซท วอนนา เซ แด๊ท คูล วิฑ มี)
Won’t you take your time
(ว็อนท ยู เทค ยุร ไทม)
Leave it just a little to imagination
(ลีฝ อิท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู อิแมจิเนฌัน)
I’ve been waiting for this night so long
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ ไนท โซ ล็อง)
It’s really hard just holding on
(อิทซ ริแอ็ลลิ ฮาด จัซท โฮลดิง ออน)
And now the moment’s come
(แอ็นด เนา เดอะ โมเม็นท คัม)
I’ve never been good at this temptation
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

I know that we’ve both been here before
(ไอ โน แดท หวีบ โบธ บีน เฮียร บิโฟ)
That’s why I really wanna be sure
(แด๊ท ฮไว ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี ฌุร)
But now that the moment’s here
(บัท เนา แดท เดอะ โมเม็นท เฮียร)
I’ve never been too good at this temptation
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ทู เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

You wanna get it on right now I see
(ยู วอนนา เก็ท ดิธ ออน ไรท เนา ไอ ซี)
I just wanna say that’s cool with me
(ไอ จัซท วอนนา เซ แด๊ท คูล วิฑ มี)
Won’t you take your time
(ว็อนท ยู เทค ยุร ไทม)
Leave it just a little to imagination
(ลีฝ อิท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู อิแมจิเนฌัน)
I’ve been waiting for this night so long
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ ไนท โซ ล็อง)
It’s really hard just holding on And now the moment’s come
(อิทซ ริแอ็ลลิ ฮาด จัซท โฮลดิง ออน แอ็นด เนา เดอะ โมเม็นท คัม)
I’ve never been good at this temptation
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

So long
(โซ ล็อง)
Get It On
(เก็ท ดิธ ออน)
Never been good at this temptation
(เนฝเวอะ บีน เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

You wanna get it on right now I see
(ยู วอนนา เก็ท ดิธ ออน ไรท เนา ไอ ซี)
I just wanna say that’s cool with me
(ไอ จัซท วอนนา เซ แด๊ท คูล วิฑ มี)
Won’t you take your time
(ว็อนท ยู เทค ยุร ไทม)
Leave it just a little to imagination
(ลีฝ อิท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู อิแมจิเนฌัน)
I’ve been waiting for this night so long
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ ไนท โซ ล็อง)
It’s really hard just holding on
(อิทซ ริแอ็ลลิ ฮาด จัซท โฮลดิง ออน)
And now the moment’s come
(แอ็นด เนา เดอะ โมเม็นท คัม)
I’ve never been good at this temptation
(แอฝ เนฝเวอะ บีน เกิด แอ็ท ดีซ เทมเทฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Temptation คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น