เนื้อเพลง Good Enough คำอ่านไทย Darren Hayes

If I woke up late
( อิฟ ฟาย โวค อัพ เลท)
Couldn’t get out of bed
(คูดซึ่น เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
If I bought you a caffe latte instead
(อิฟ ฟาย บอท ยู อะ caffe ลาตดีสฺ อินซเทด)
If I lied when I said
(อิฟ ฟาย ไล ฮเว็น นาย เซ็ด)
32 inches was the size of my waist
(32 อินเชด วอส เดอะ ไซส อ็อฝ มาย เวซท)
And if I admit it every once in a while
(แอ็นด อิฟ ฟาย แอ็ดมีท ดิธ เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
Even though I dig alternative style
(อีเฝ็น โธ ไอ ดิก อ็อลเทอนะทิฝ ซไทล)
Ocasionally
(Ocasionally)
I can be caught dancin’ to Britney
(ไอ แค็น บี คอท แดนซิน ทู บริทนี่)
And I can confess
(แอ็นด ดาย แค็น ค็อนเฟซ)
That art house doesn’t turn me on
(แดท อาท เฮาซ ดัสอินท เทิน มี ออน)
But I like every single thing that spielbergs done
(บัท ไอ ไลค เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ธิง แดท spielbergs ดัน)
[whisper] Except A.I
([ ฮวีซเพอะ ] เอ็กเซพท ดา ไอ)

Could I be good enough
(เคิด ดาย บี เกิด อินัฟ)
Could I be good enough
(เคิด ดาย บี เกิด อินัฟ)
If the going got worse and the worse got rough
(อิฟ เดอะ โกอิ้ง ก็อท เวิซ แอ็นด เดอะ เวิซ ก็อท รัฟ)
The days become endless and harder than tough
(เดอะ เด บิคัม เอ็นเล็ซ แซน อาณ์เดอ แฑ็น ทั๊ฟ)
I’d be good enough
(อาย บี เกิด อินัฟ)
Better than the best would be simply to be good enough
(เบทเทอะ แฑ็น เดอะ เบ็ซท เวิด บี ซีมพลิ ทู บี เกิด อินัฟ)
If everything I give doesn’t seem like a lot
(อิฟ เอ๊วี่ติง ไอ กิฝ ดัสอินท ซีม ไลค เก ล็อท)
If it’s all that i’ve got
(อิฟ อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
Baby tell that could be good enough
(เบบิ เท็ล แดท เคิด บี เกิด อินัฟ)

Where I grew up
(ฮแว ไอ กรู อัพ)
The rent was cheap
(เดอะ เร็นท วอส ชีพ)
But we always had enough to eat
(บัท วี ออลเว แฮ็ด อินัฟ ทู อีท)
Didn’t have fancy clothes
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ แฟนซิ คโลฑ)
I never really cared cos there were shoes on my toes
(ไอ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ คา คอซ แดร์ เวอ ฌู ออน มาย โท)
And motherly love
(แอ็นด มัฑเออะลิ ลัฝ)
I knew it like the back of my hand
(ไอ นยู อิท ไลค เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย แฮ็นด)
She always had a way to make me understand
(ชี ออลเว แฮ็ด อะ เว ทู เมค มี อันเดิซแทนด)
I could be good enough
(ไอ เคิด บี เกิด อินัฟ)
I could be good enough
(ไอ เคิด บี เกิด อินัฟ)
If the going got worse and the worse got rough
(อิฟ เดอะ โกอิ้ง ก็อท เวิซ แอ็นด เดอะ เวิซ ก็อท รัฟ)
The days became endless and harder than tough
(เดอะ เด บิเคม เอ็นเล็ซ แซน อาณ์เดอ แฑ็น ทั๊ฟ)
I’d be good enough
(อาย บี เกิด อินัฟ)
Better than best would be simply to be good enough
(เบทเทอะ แฑ็น เบ็ซท เวิด บี ซีมพลิ ทู บี เกิด อินัฟ)
If everything I give dosn’t seem like a lot
(อิฟ เอ๊วี่ติง ไอ กิฝ dosnt ซีม ไลค เก ล็อท)
If it’s all that i’ve got
(อิฟ อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
Baby tell me that could be good enough
(เบบิ เท็ล มี แดท เคิด บี เกิด อินัฟ)

Cos I don’t know which way this road is gonna turn
(คอซ ซาย ด้อนท์ โน ฮวิช เว ดีซ โรด อีส กอนนะ เทิน)
But I know it’s gonna be fine
(บัท ไอ โน อิทซ กอนนะ บี ไฟน)
But there are some days no matter how much i’ve learned
(บัท แดร์ อาร์ ซัม เด โน แมทเทอะ เฮา มัช แอฝ เลิน)
That the road gets tough
(แดท เดอะ โรด เก็ท ทั๊ฟ)
And I don’t feel good enough
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ฟีล เกิด อินัฟ)
But if you’re giving me some of that loving
(บัท อิฟ ยัวร์ กีฝวิง มี ซัม อ็อฝ แดท ลัฝอิง)
Could you pass som over
(เคิด ยู เพซ ซัม โอเฝอะ)
Let me cry on your shoulder and tell me baby
(เล็ท มี คไร ออน ยุร โฌลเดอะ แอ็นด เท็ล มี เบบิ)
I could be good enough
(ไอ เคิด บี เกิด อินัฟ)

If I lost my job
(อิฟ ฟาย ล็อซท มาย โจบ)
And my hair fell out
(แอ็นด มาย แฮ เฟ็ล เอ้า)
If I made no sense
(อิฟ ฟาย เมด โน เซ็นซ)
And I scream and shout
(แอ็นด ดาย ซครีม แอ็นด เฌาท)
Would you laugh at me?
(เวิด ยู ลาฟ แอ็ท มี)
Never take a word I say seriously
(เนฝเวอะ เทค เก เวิด ดาย เซ ซีเรียซลิ)
And if I’m out in the cold
(แอ็นด อิฟ แอม เอ้า อิน เดอะ โคลด)
Waiting in the back of the line
(เวททิง อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ไลน)
Too afraid to drop my name for fear of decline
(ทู อัฟเรด ทู ดร็อพ มาย เนม ฟอ เฟีย อ็อฝ ดิคไลน)

Could you tell me i’m good enough
(เคิด ยู เท็ล มี แอม เกิด อินัฟ)
Could I be good enough
(เคิด ดาย บี เกิด อินัฟ)
If the going got worse and the worse got rough
(อิฟ เดอะ โกอิ้ง ก็อท เวิซ แอ็นด เดอะ เวิซ ก็อท รัฟ)
The days become endless and harder than tough
(เดอะ เด บิคัม เอ็นเล็ซ แซน อาณ์เดอ แฑ็น ทั๊ฟ)
I’d be good enough
(อาย บี เกิด อินัฟ)
Better than the best would be simply to be good enough
(เบทเทอะ แฑ็น เดอะ เบ็ซท เวิด บี ซีมพลิ ทู บี เกิด อินัฟ)
If everything I give doesn’t seem like a lot
(อิฟ เอ๊วี่ติง ไอ กิฝ ดัสอินท ซีม ไลค เก ล็อท)
If it’s all that i’ve got
(อิฟ อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
Baby tell that could be good enough
(เบบิ เท็ล แดท เคิด บี เกิด อินัฟ)

I need to know that I could be good enough
(ไอ นีด ทู โน แดท ไอ เคิด บี เกิด อินัฟ)
Because everybody wants to be good enough
(บิคอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู บี เกิด อินัฟ)

Show me baby
(โฌ มี เบบิ)
Tell me
(เท็ล มี)
Come on prove it baby
(คัมมอน พรูฝ อิท เบบิ)
Give it to me
(กิฝ อิท ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Enough คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น