เนื้อเพลง Family Affair (Remix) คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Verse 1-Jadakiss]
( [ เฝิซ วัน Jadakiss ])
Yeah, uh, what, uh, yeah, uh
(เย่ , อา , ว็อท , อา , เย่ , อา)
hey yo you can hit the dance floor now, you ain’t gotta wait
(เฮ โย ยู แค็น ฮิท เดอะ ดานซ ฟโล เนา , ยู เอน กอททะ เวท)
we can take this outside, you ain’t gotta hate
(วี แค็น เทค ดีซ เอาทไซด , ยู เอน กอททะ เฮท)
this here is a family affair, the family is here
(ดีซ เฮียร อีส ซา แฟมอิลิ แอ็ฟแฟ , เดอะ แฟมอิลิ อีส เฮียร)
everybody put your hands in the air
(เอวี่บอดี้ พัท ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
we don’t need no haten or rachen
(วี ด้อนท์ นีด โน haten ออ rachen)
somebody better calm duke down cause the eight’ll lace him
(ซัมบอดี้ เบทเทอะ คาม ดยูค เดาน คอส ดิ eightll เลซ ฮิม)
while your waitin get it perculatin
(ฮไวล ยุร เว๊ทดิน เก็ท ดิธ perculatin)
love to smoke previlly purple hazen
(ลัฝ ทู ซโมค previlly เพ๊อร์เพิ่ล hazen)
sharp as a buck fifty
(ชาร์พ แอ็ส ซา บัค ฟีฟทิ)
doing my dance, and honey mad cause she can’t keep up with me
(ดูอิง มาย ดานซ , แอ็นด ฮันอิ แม็ด คอส ชี แค็นท คีพ อัพ วิฑ มี)
but still banging em, sogging em, still robbing em
(บัท ซทิล แบงกิง เอ็ม , soggings เอ็ม , ซทิล robbings เอ็ม)
and the whole world knows Kiss is a problem
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด โน คิซ ซิส ซา พรอบเล็ม)
but I ain’t come to fight, I came to have fun tonight
(บัท ไอ เอน คัม ทู ไฟท , ไอ เคม ทู แฮ็ฝ ฟัน ทุไนท)
and hit more then one tonight
(แอ็นด ฮิท โม เด็น วัน ทุไนท)
get crunk from begenning to end
(เก็ท ครัก ฟร็อม begennings ทู เอ็นด)
Mary J and Jada, Y, O, we did it again, ugh
(แมริ เจ แอ็นด Jada , วาย , โอ , วี ดิด ดิท อะเกน , อะ)

[Mary J Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
come on everybody get on up
(คัมมอน เอวี่บอดี้ เก็ท ออน อัพ)
cause you know we gots to get it crunk
(คอส ยู โน วี ก็อท ทู เก็ท ดิธ ครัก)
Mary J is in the spot tonight
(แมริ เจ อีส ซิน เดอะ สพอท ทุไนท)
and I’m gonna make you feel alright
(แอ็นด แอม กอนนะ เมค ยู ฟีล ออลไร๊ท)
come on baby just party with me
(คัมมอน เบบิ จัซท พาทิ วิฑ มี)
let loose and set your body free
(เล็ท ลูซ แอ็นด เซ็ท ยุร บอดอิ ฟรี)
leave your situations at the door
(ลีฝ ยุร ซิชิวเอฌัน แอ็ท เดอะ โด)
so when you step inside jump on the floor
(โซ ฮเว็น ยู ซเท็พ อีนไซด จัมพ ออน เดอะ ฟโล)

[Mary J Blige-Chorus]
([ แมริ เจ บีจช โครัซ ])

[Mary J Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
gonna gonna be about a matter of time
(กอนนะ กอนนะ บี อะเบาท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
before you get loose and start to lose your mind
(บิโฟ ยู เก็ท ลูซ แอ็นด ซทาท ทู ลูส ยุร ไมนด)
cop you a drink, go ahead and rock your ice
(ค็อพ ยู อะ ดริงค , โก อะเฮด แอ็นด ร็อค ยุร ไอซ)
cause were celebratin no more drama in our life
(คอส เวอ เซเลบบีดิน โน โม ดรามะ อิน เอ๊า ไลฟ)
get the track pumpin, everybody is jumpin
(เก็ท เดอะ ทแรค พัมปิน , เอวี่บอดี้ อีส จัมปิน)
go ahead twist your back and get your body bumpin
(โก อะเฮด ทวิซท ยุร แบ็ค แอ็นด เก็ท ยุร บอดอิ บั้มปิน)
I thought I told you to leave your situations at the door
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู ทู ลีฝ ยุร ซิชิวเอฌัน แอ็ท เดอะ โด)
so grab somebody and get your ass on the dance floor
(โซ กแร็บ ซัมบอดี้ แอ็นด เก็ท ยุร อาซ ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Fabolous]
([ ฟาโบลัส ])
Yall can’t deny it, uh, yeah, this is cracklatin
(ยอล แค็นท ดิไน อิท , อา , เย่ , ดีซ ซิส cracklatin)
Yeah it’s Mary and the kid
(เย่ อิทซ แมริ แอ็นด เดอะ คิด)
bouncing in the six four until we crack the things
(เบานซิง อิน เดอะ ซิคซ โฟ อันทีล วี คแร็ค เดอะ ธิง)
after a few shots I’m faded
(อาฟเทอะ รา ฟยู ฌ็อท แอม แฟ็ด)
family affair, yall don’t where the spot is located if your not related
(แฟมอิลิ แอ็ฟแฟ , ยอล ด้อนท์ ฮแว เดอะ สพอท อีส โละเคท อิฟ ยุร น็อท ริเลท)
and they got to hate it
(แอ็นด เด ก็อท ทู เฮท อิท)
ha switch from a ring to chapar to a rolex
(ฮา ซวิช ฟร็อม มา ริง ทู chapar ทู อะ โรเหล็ก)
I watch them grin it
(ไอ ว็อช เฑ็ม กริน หนิด)
this year there is no more drama
(ดีซ เยีย แดร์ อีส โน โม ดรามะ)
mainly because now my saving account show more commas
(เมนลิ บิคอส เนา มาย เซฝอิง แอ็คเคานท โฌ โม คอมมะ)
usally it’s mello rappers
(usally อิทซ เมลโล แรพเพอ)
in the club pulling models and pulling bottles out them yellow wrappers
(อิน เดอะ คลับ พลูลิง โม๊เด็ล แซน พลูลิง บ๊อทเทิ่ล เอ้า เฑ็ม เยลโล แรพเพอะ)
staying [?] to those hammers
(สเตย์ยิ่ง [ ] ทู โฑส แฮมเมอะ)
and be standing on the couch like my moms ain’t teach me no manners
(แอ็นด บี ซแทนดิง ออน เดอะ เคาช ไลค มาย มัม เอน ทีช มี โน แมนเนอะ)
ma we can leave the club and hit the beach in Guyana
(มา วี แค็น ลีฝ เดอะ คลับ แอ็นด ฮิท เดอะ บีช อิน Guyana)
don’t come back to our features is tanner
(ด้อนท์ คัม แบ็ค ทู เอ๊า ฟีเชอะ ซิส แทนเนอะ)
and thiers acscents on each of our grammers
(แอ็นด thiers acscents ออน อีช อ็อฝ เอ๊า grammers)
your with the young F-A-B-O-L-O-U-S family
(ยุร วิฑ เดอะ ยัง เอฟ อะ บี โอ แอล โอ ยู เอส แฟมอิลิ)

[Chorus Til End]
([ โครัซ ทิล เอ็นด ])

[feat. Jadakiss, Fabolous]
([ ฟีท Jadakiss , ฟาโบลัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Family Affair (Remix) คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น