เนื้อเพลง Carousel คำอ่านไทย Blink 182

I never felt so alone again
( ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ อะโลน อะเกน)
I stop to think at a wishing well
(ไอ ซท็อพ ทู ธิงค แกท อะ วิชชิ้ง เว็ล)
My thoughts send me on a carousel
(มาย ธอท เซ็นด มี ออน อะ แครระเซิล)

Here I am standing on my own
(เฮียร ไอ แอ็ม ซแทนดิง ออน มาย โอน)
Not a motion from the telephone
(น็อท ดา โมฌัน ฟร็อม เดอะ เทลอิโฟน)
I know not a reason why
(ไอ โน น็อท ดา รี๊ซั่น ฮไว)
Solitudes a reason to die
(ซอลอิทยูด ซา รี๊ซั่น ทู ได)

Just you wait and see
(จัซท ยู เวท แอ็นด ซี)
As school life is a
(แอ็ส ซคูล ไลฟ อีส ซา)
It is a woken dream
(อิท อีส ซา โวคเอ็น ดรีม)
Aren’t you feeling alone?
(อเร้น ยู ฟีลอิง อะโลน)

I guess its just another
(ไอ เก็ซ อิทซ จัซท แอะนัธเออะ)
I guess its just another
(ไอ เก็ซ อิทซ จัซท แอะนัธเออะ)
I guess its just another night alone
(ไอ เก็ซ อิทซ จัซท แอะนัธเออะ ไนท อะโลน)

Now as I walk down the street
(เนา แอ็ส ซาย วอค เดาน เดอะ ซทรีท)
I need a job just to sleep in sheets
(ไอ นีด อะ โจบ จัซท ทู ซลีพ อิน ฌีท)
Buying food every once in a while
(บายอิ้ง ฟูด เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
But not enough to purchase a smile
(บัท น็อท อินัฟ ทู เพอชิซ อะ ซไมล)

A tank of gas is a treasure to me
(อะ แท็งค อ็อฝ แก๊ซ ซิส ซา ทเรฉเออะ ทู มี)
I know now that nothing is free
(ไอ โน เนา แดท นัธอิง อีส ฟรี)
I talk to you every now and then
(ไอ ทอค ทู ยู เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
I never felt so alone again
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ อะโลน อะเกน)

Just you wait and see
(จัซท ยู เวท แอ็นด ซี)
As school life is a
(แอ็ส ซคูล ไลฟ อีส ซา)
It is a woken dream
(อิท อีส ซา โวคเอ็น ดรีม)
Aren’t you feeling alone?
(อเร้น ยู ฟีลอิง อะโลน)

I guess its just another
(ไอ เก็ซ อิทซ จัซท แอะนัธเออะ)
I guess its just another
(ไอ เก็ซ อิทซ จัซท แอะนัธเออะ)
I guess its just another night alone
(ไอ เก็ซ อิทซ จัซท แอะนัธเออะ ไนท อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carousel คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น