เนื้อเพลง Not Too Young, Not Too Old คำอ่านไทย Aaron Carter

I’m not too young and I’m not too old
( แอม น็อท ทู ยัง แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

Listen up everybody
(ลิ๊สซึ่น อัพ เอวี่บอดี้)
This ain’t Aaron’s party
(ดีซ เอน เอรอน พาทิ)
Girl, whatcha gonna do
(เกิล , วอทชา กอนนะ ดู)
Come and talk to me in the backseat
(คัม แอ็นด ทอค ทู มี อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
Baby backstreet
(เบบิ แบคสตีท)

We could surf the board
(วี เคิด เซิฟ เดอะ โบด)
Surf the net, better yet,
(เซิฟ เดอะ เน็ท , เบทเทอะ เย็ท ,)
We could make a little bet
(วี เคิด เมค เก ลิ๊ทเทิ่ล เบ็ท)
If we get together, yo, it’s gonna be da bomb
(อิฟ วี เก็ท ทุเกฑเออะ , โย , อิทซ กอนนะ บี ดา บ็อม)
Hit me all baby, Aaron Carter dot com
(ฮิท มี ออล เบบิ , เอรอน คาเทอะ ด็อท com)

See when it comes to girls
(ซี ฮเว็น หนิด คัม ทู เกิล)
I’m not too young
(แอม น็อท ทู ยัง)
Baby take back up on the seat
(เบบิ เทค แบ็ค อัพ ออน เดอะ ซีท)
but when I get in trouble
(บัท ฮเว็น นาย เก็ท อิน ทรั๊บเบิ้ล)
Hey, I’m not so old
(เฮ , แอม น็อท โซ โอลด)
I put my cap way down
(ไอ พัท มาย แค็พ เว เดาน)
And say I’m seven-years-old
(แอ็นด เซ แอม เซฝเอ็น เยีย โอลด)
That’s how we roll
(แด๊ท เฮา วี โรล)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

Here we go…
(เฮียร วี โก)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

It’s A to the A to the R O N
(อิทซ ซา ทู ดิ อะ ทู เดอะ อาร์ โอ เอ็น)
I’m all growin’ up now
(แอม ออล โกรวิน อัพ เนา)
Runnin’ to your friend
(รูนนิน ทู ยุร ฟเร็นด)
It’s all ???
(อิทซ ซอร์)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)
Don’t even playa hate
(ด้อนท์ อีเฝ็น พอลเย เฮท)
Tryin’ to say I look ten
(ทายอิน ทู เซ ไอ ลุค เท็น)
I’m not tellin’ you again
(แอม น็อท เทลลิน ยู อะเกน)

I’m ??? radio, kiss me in the studio
(แอม เรดิโอ , คิซ มี อิน เดอะ ซทยูดิโอ)
That’s my life bro. It’s in my blood
(แด๊ท มาย ไลฟ โบรอิทซ ซิน มาย บลัด)
Hey, it ain’t my fault
(เฮ , อิท เอน มาย ฟอลท)
You wanna step to me
(ยู วอนนา ซเท็พ ทู มี)
We can take it to the ashfault
(วี แค็น เทค อิท ทู ดิ ashfault)
Shoot some hoops
(ฌูท ซัม ฮูพ)
Slam dunk the funk
(ซแล็ม dunk เดอะ ฟังค)
Battle on the rollerblades
(แบ๊ทเทิ้ล ออน เดอะ rollerblades)
You’re callin’ me a punk
(ยัวร์ คอลลิน มี อะ พรัค)

Bring on the skateboards
(บริง ออน เดอะ สเคทบอร์ดท)
Or the BMX. Show me what you got
(ออ เดอะ BMX โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Is that all? Please, next
(อีส แดท ดอร์ พลีส , เน็คซท)
Where’s the concentration
(ฮแว เดอะ คอนเซ็นทเรฌัน)
Don’t even talk about the Sony Playstation
(ด้อนท์ อีเฝ็น ทอค อะเบาท เดอะ Sony เพลย์สเตชัน)
I’ll make it happen if it seems that you won
(แอล เมค อิท แฮพเพ็น อิฟ อิท ซีม แดท ยู ว็อน)
Aaron Carter ???
(เอรอน คาเทอะ)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

Here we go…
(เฮียร วี โก)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

He’s been out with the older boys
(อีส บีน เอ้า วิฑ ดิ โอลเดอะ บอย)
Cover up your ears cuz we’re makin that noise
(คัฝเออะ อัพ ยุร เอีย คัซ เวีย เมกิน แดท นอยส)
He’s been out with the younger girls
(อีส บีน เอ้า วิฑ เดอะ ยังเกอะ เกิล)
Cover up your eyes cuz we rock the world
(คัฝเออะ อัพ ยุร ไอ คัซ วี ร็อค เดอะ เวิลด)

He’s been out with the older boys
(อีส บีน เอ้า วิฑ ดิ โอลเดอะ บอย)
Cover up your ears cuz we’re makin that noise
(คัฝเออะ อัพ ยุร เอีย คัซ เวีย เมกิน แดท นอยส)
He’s been out with the younger girls
(อีส บีน เอ้า วิฑ เดอะ ยังเกอะ เกิล)
Cover up your eyes cuz we rock the world
(คัฝเออะ อัพ ยุร ไอ คัซ วี ร็อค เดอะ เวิลด)

When it comes to pickin’
(ฮเว็น หนิด คัม ทู พิกคิน)
All the girls were cruisin’
(ออล เดอะ เกิล เวอ ครูซิน)
Am I right? All I need is ???
(แอ็ม ไอ ไรท ดอร์ ไอ นีด อีส)
Hello. I’m not too young
(เฮ็ลโล แอม น็อท ทู ยัง)
Switch it off, yo
(ซวิช อิท ออฟฟ , โย)
Hit me on the pager
(ฮิท มี ออน เดอะ เฝน)
A real teenager, with a fake beard
(อะ ริแอ็ล ทีนเอเจอะ , วิฑ อะ เฟค เบียด)
Battin’ in the majors
(Battin อิน เดอะ เมเจอะ)

That’s how we roll
(แด๊ท เฮา วี โรล)
And when it suits me
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ซยูท มี)
I’m inbetween 12 and 18-years-old
(แอม อินบีทวีน 12 แอ็นด 18 เยีย โอลด)

Here we go…
(เฮียร วี โก)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

Here we go…
(เฮียร วี โก)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

Here we go…
(เฮียร วี โก)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

Here we go…
(เฮียร วี โก)

Throw your hands up now
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ เนา)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ค็อนทโรล)
This is how we roll
(ดีซ ซิส เฮา วี โรล)
I’m not too young, and I’m not too old
(แอม น็อท ทู ยัง , แอ็นด แอม น็อท ทู โอลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Too Young, Not Too Old คำอ่านไทย Aaron Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น