เนื้อเพลง Waiting In Vain คำอ่านไทย Annie Lennox

[B. Marley]
( [ บี มาร์รี ])

From the very first time I rest my eyes on you,boy
(ฟร็อม เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม ไอ เร็ซท มาย ไอ ออน ยู , บอย)
My heart said follow through but I know now
(มาย ฮาท เซ็ด ฟอลโล ธรู บัท ไอ โน เนา)
That I’m way down on your line
(แดท แอม เว เดาน ออน ยุร ไลน)
But the waiting feeling’s fine
(บัท เดอะ เวททิง ฟีลอิง ไฟน)

So don’t treat me like a puppet on a string
(โซ ด้อนท์ ทรีท มี ไลค เก พัพเพ็ท ออน อะ ซทริง)
Because I know how to do my thing
(บิคอส ไอ โน เฮา ทู ดู มาย ธิง)
Don’t talk to me as if you think I’m dumb
(ด้อนท์ ทอค ทู มี แอ็ส อิฟ ยู ธิงค แอม ดัม)
I wanna know when you’re gotta come,you see
(ไอ วอนนา โน ฮเว็น ยัวร์ กอททะ คัม , ยู ซี)

*I don’t wanna wait in a vain for your love
(*ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท อิน อะ เฝน ฟอ ยุร ลัฝ)
I don’t wanna wait in a vain for your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท อิน อะ เฝน ฟอ ยุร ลัฝ)
I don’t wanna wait in a vain for your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท อิน อะ เฝน ฟอ ยุร ลัฝ)
Cause sommer is here
(คอส sommer อีส เฮียร)
And I’m still waiting there
(แอ็นด แอม ซทิล เวททิง แดร์)
Winter is here
(วีนเทอะ อีส เฮียร)
I’m still waiting there
(แอม ซทิล เวททิง แดร์)

Like I said
(ไลค ไก เซ็ด)
It’s been three years since I’m knocking on your door
(อิทซ บีน ธรี เยีย ซินซ แอม นอคกิง ออน ยุร โด)
And still I can knock some more
(แอ็นด ซทิล ไอ แค็น น็อค ซัม โม)
Ooh boy,ooh boy,is it crazy look,I wanna know now
(อู้ บอย , อู้ บอย , อีส ซิท คเรสิ ลุค , ไอ วอนนา โน เนา)
For I to knock some more,you see
(ฟอ ไอ ทู น็อค ซัม โม , ยู ซี)

In life I know
(อิน ไลฟ ไอ โน)
That there is lots of grief
(แดท แดร์ อีส ล็อท อ็อฝ กรีฟ)
But your love is my relief
(บัท ยุร ลัฝ อีส มาย ริลีฟ)
Tears in my eyes burn
(เทีย ซิน มาย ไอ เบิน)
Tears in my eyes burn
(เทีย ซิน มาย ไอ เบิน)
While I’m waitin’
(ฮไวล แอม เว๊ทดิน)
While I’m waitin’ for my turn,you see
(ฮไวล แอม เว๊ทดิน ฟอ มาย เทิน , ยู ซี)

[Repeat*]
([ ริพีท * ])

Like I said-
(ไลค ไก เซ็ด)
I don’t wanna,I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา , ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna,I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา , ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna wait in vain
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท อิน เฝน)
I don’t wanna,I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา , ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna,I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา , ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna wait in vain
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท อิน เฝน)

It’s been three years since I’m knocking on your door
(อิทซ บีน ธรี เยีย ซินซ แอม นอคกิง ออน ยุร โด)
And still I can knock some more
(แอ็นด ซทิล ไอ แค็น น็อค ซัม โม)
Ooh boy,ooh boy,is it crazy look,I wanna know now
(อู้ บอย , อู้ บอย , อีส ซิท คเรสิ ลุค , ไอ วอนนา โน เนา)
Like I said,the tears in my eyes burn
(ไลค ไก เซ็ด , เดอะ เทีย ซิน มาย ไอ เบิน)
Tears in my eyes burn
(เทีย ซิน มาย ไอ เบิน)
While I’m waiting
(ฮไวล แอม เวททิง)
While I’m waiting for my turn,you see
(ฮไวล แอม เวททิง ฟอ มาย เทิน , ยู ซี)
Ooh boy,ooh boy,is it crazy look,I wanna know now
(อู้ บอย , อู้ บอย , อีส ซิท คเรสิ ลุค , ไอ วอนนา โน เนา)
For I to knock some more
(ฟอ ไอ ทู น็อค ซัม โม)
In life I know there is lots of grief
(อิน ไลฟ ไอ โน แดร์ อีส ล็อท อ็อฝ กรีฟ)
But your love is my relief
(บัท ยุร ลัฝ อีส มาย ริลีฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting In Vain คำอ่านไทย Annie Lennox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น