เนื้อเพลง Just To Be Close To You คำอ่านไทย Backstreet Boys

Spoken
( ซโพเค็น)
This Is For The Lovers
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ ลัฝเออะ)
Strictly For The Lovers Yeah
(ซทรีคลิ ฟอ เดอะ ลัฝเออะ เย่)
You Got Someone You Wanna Get Close To
(ยู ก็อท ซัมวัน ยู วอนนา เก็ท คโลส ทู)
Then Get Close To This
(เด็น เก็ท คโลส ทู ดีซ)
Ooh Ooh Just To Be Close To Ya
(อู้ อู้ จัซท ทู บี คโลส ทู ยา)
Yo Drop The Verse
(โย ดร็อพ เดอะ เฝิซ)

Like A Flower To A Tree
(ไลค เก ฟเลาเออะ ทู อะ ทรี)
That’s How Close I Wanna Be
(แด๊ท เฮา คโลส ไอ วอนนา บี)
To Your Heart Baby To Your Heart Heart
(ทู ยุร ฮาท เบบิ ทู ยุร ฮาท ฮาท)
Like The Stars To The Night
(ไลค เดอะ ซทา ทู เดอะ ไนท)
And Daytime Used To Light Bop Bop
(แอ็นด เดย์ไทม์ ยูซ ทู ไลท บอป บอป)
We’ll Never Part We’ll Never Part
(เว็ล เนฝเวอะ พาท เว็ล เนฝเวอะ พาท)
I Want You To Be To Be
(ไอ ว็อนท ยู ทู บี ทู บี)
The Only Thing That I See
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ไอ ซี)
cause I Believe It’s Our Destiny
(คอส ไอ บิลีฝ อิทซ เอ๊า เดซทินิ)

Chorus
(โครัซ)
Just To Be Close
(จัซท ทู บี คโลส)
Just To Be Close
(จัซท ทู บี คโลส)
It’s The Only Thing
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง)
That I Wanna Do That I Wanna Do Ooh
(แดท ไอ วอนนา ดู แดท ไอ วอนนา ดู อู้)
Just To Be Close Close
(จัซท ทู บี คโลส คโลส)
Just To Be Close
(จัซท ทู บี คโลส)
Just To Be Close To Ya Closer To Ya
(จัซท ทู บี คโลส ทู ยา โคลเซอร์ ทู ยา)
Just To Be Close
(จัซท ทู บี คโลส)

So Lonely Is The Night
(โซ โลนลิ อีส เดอะ ไนท)
Without You To Hold Me Tight
(วิเฑาท ยู ทู โฮลด มี ไทท)
I Wanna Hold You Closer
(ไอ วอนนา โฮลด ยู โคลเซอร์)
I Need Ya Baby Hold Me Closer Closer
(ไอ นีด ยา เบบิ โฮลด มี โคลเซอร์ โคลเซอร์)
My Life Would Mean Nothing
(มาย ไลฟ เวิด มีน นัธอิง)
Without The Joy You Bring
(วิเฑาท เดอะ จอย ยู บริง)
To Me
(ทู มี)
You Know You Know You Know
(ยู โน ยู โน ยู โน)
There Will Never Be Never Be
(แดร์ วิล เนฝเวอะ บี เนฝเวอะ บี)
No One Else For Me Ooh
(โน วัน เอ็ลซ ฟอ มี อู้)
You Were Like A Dream
(ยู เวอ ไลค เก ดรีม)
That Became Reality
(แดท บิเคม ริแอลอิทิ)

Chorus
(โครัซ)

I’m Gonna Give You
(แอม กอนนะ กิฝ ยู)
All My Love
(ออล มาย ลัฝ)
I’m Gonna Give It To Ya I’m Gonna Give It To Ya
(แอม กอนนะ กิฝ อิท ทู ยา แอม กอนนะ กิฝ อิท ทู ยา)
All My Love
(ออล มาย ลัฝ)
All My Love
(ออล มาย ลัฝ)
I’m Gonna Give It To Ya I’m Gonna Give It To Ya
(แอม กอนนะ กิฝ อิท ทู ยา แอม กอนนะ กิฝ อิท ทู ยา)
Give You Everything You Need
(กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นีด)
All My Love
(ออล มาย ลัฝ)
I’m Gonna Give It To Ya I’m Gonna Give You
(แอม กอนนะ กิฝ อิท ทู ยา แอม กอนนะ กิฝ ยู)
All You Want
(ออล ยู ว็อนท)
To Be Close To You
(ทู บี คโลส ทู ยู)
To Be Close To You
(ทู บี คโลส ทู ยู)
Close To You Close To You
(คโลส ทู ยู คโลส ทู ยู)

Chorus
(โครัซ)

I Don’t Want To Feel Like
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟีล ไลค)
I’ll Never Never Never Ever Let You Go
(แอล เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เอฝเออะ เล็ท ยู โก)
Bop Bop Bop Pa Ra Ra
(บอป บอป บอป พา รา รา)
Just Wanna Be Close To Ya
(จัซท วอนนา บี คโลส ทู ยา)
I Don’t To Be
(ไอ ด้อนท์ ทู บี)
Girl I’ll Never Never Never Ever Let You Go
(เกิล แอล เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เอฝเออะ เล็ท ยู โก)
Bop Bop Bop Pa Ra Ra
(บอป บอป บอป พา รา รา)
Just To Be Close
(จัซท ทู บี คโลส)
Never Been Never Been
(เนฝเวอะ บีน เนฝเวอะ บีน)
No One Else For Me
(โน วัน เอ็ลซ ฟอ มี)
You Were Like A Dream
(ยู เวอ ไลค เก ดรีม)
That Became Reality
(แดท บิเคม ริแอลอิทิ)

Chorus
(โครัซ)

Ooh Ooh Aah
(อู้ อู้ อาอ้า)
Just Wanna Be Close
(จัซท วอนนา บี คโลส)
To You
(ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just To Be Close To You คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น