เนื้อเพลง One Way Street คำอ่านไทย Avant feat Charlie Wilson

Taking off my cloths
( เทคอิง ออฟฟ มาย คล็อธ)
Walking out the door
(วอคกิง เอ้า เดอะ โด)
Tired of your games
(ไทร อ็อฝ ยุร เกม)
Tired of your show
(ไทร อ็อฝ ยุร โฌ)
You want your way
(ยู ว็อนท ยุร เว)
Always got something to say
(ออลเว ก็อท ซัมติง ทู เซ)
As much as its hurting me
(แอ็ส มัช แอ็ส อิทซ เฮอดิง มี)
I’m on a one way street [see me walkin’]
(แอม ออน อะ วัน เว ซทรีท [ ซี มี วอคกิน ])

Walking on, on a one way street [a one way street]
(วอคกิง ออน , ออน อะ วัน เว ซทรีท [ อะ วัน เว ซทรีท ])
All alone on a one way street [oh yeah]
(ออล อะโลน ออน อะ วัน เว ซทรีท [ โอ เย่ ])
Nowhere to go , down this one way street [ this lonely road]
(โนแวร์ ทู โก , เดาน ดีซ วัน เว ซทรีท [ ดีซ โลนลิ โรด ])
Tired of being lonely [ohhh weee]
(ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ โอ้ วี ])
Walking on, on this one way street [by myself]
(วอคกิง ออน , ออน ดีซ วัน เว ซทรีท [ ไบ ไมเซลฟ ])
All alone, on this one way street [don’t want no one else]
(ออล อะโลน , ออน ดีซ วัน เว ซทรีท [ ด้อนท์ ว็อนท โน วัน เอ็ลซ ])
Nowhere to go, down this one way street [to help me]
(โนแวร์ ทู โก , เดาน ดีซ วัน เว ซทรีท [ ทู เฮ็ลพ มี ])
Tired of being lonely [being lonely]
(ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ บีอิง โลนลิ ])

Oh STOP, don’t move
(โอ ซท็อพ , ด้อนท์ มูฝ)
Man let me talk to you
(แม็น เล็ท มี ทอค ทู ยู)
It’s rules to the game
(อิทซ รูล ทู เดอะ เกม)
But you do come back to you
(บัท ยู ดู คัม แบ็ค ทู ยู)
You better, better wait, turn around
(ยู เบทเทอะ , เบทเทอะ เวท , เทิน อะเรานด)
And put your bags back down
(แอ็นด พัท ยุร แบ็ก แบ็ค เดาน)
Your love runs to deep
(ยุร ลัฝ รัน ทู ดีพ)
And there ain’t nothing good
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง เกิด)
On a one way streeeeeeet [oh yeah]
(ออน อะ วัน เว streeeeeeet [ โอ เย่ ])

Walking on, on a one way street [ oh yeah ]
(วอคกิง ออน , ออน อะ วัน เว ซทรีท [ โอ เย่ ])
All alone[all alone] on a one way street [ one way]
(ออล อะโลน [ ออล อะโลน ] ออน อะ วัน เว ซทรีท [ วัน เว ])
Nowhere to go , down this one way street [one way, yeah ]
(โนแวร์ ทู โก , เดาน ดีซ วัน เว ซทรีท [ วัน เว , เย่ ])
Tired of being lonely [ tired of being lonely]
(ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ ])
Walking on, [oooohhhh] on a one way street
(วอคกิง ออน , [ oooohhhh ] ออน อะ วัน เว ซทรีท)
All alone, on a one way street [one way ]
(ออล อะโลน , ออน อะ วัน เว ซทรีท [ วัน เว ])
Nowhere to go [nowhere] , down this one way street [nowhere ]
(โนแวร์ ทู โก [ โนแวร์ ] , เดาน ดีซ วัน เว ซทรีท [ โนแวร์ ])
Tired of being lonely [ a dead end street, is where your headed ]
(ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ อะ เด็ด เอ็นด ซทรีท , อีส ฮแว ยุร เฮ็ด ])

You see, she hurt me [but what did you do]
(ยู ซี , ชี เฮิท มี [ บัท ว็อท ดิด ยู ดู ])
I tried to be fare [but you were never there]
(ไอ ทไร ทู บี แฟ [ บัท ยู เวอ เนฝเวอะ แดร์ ])
So i’m walking away [man you better stay]
(โซ แอม วอคกิง อะเว [ แม็น ยู เบทเทอะ ซเท ])
[you got a good, good girl , don’t you let her get away]
([ ยู ก็อท ดา เกิด , เกิด เกิล , ด้อนท์ ยู เล็ท เฮอ เก็ท อะเว ])
I tried my best to make it work
(ไอ ทไร มาย เบ็ซท ทู เมค อิท เวิค)
I fed her candy , she fed me dirt
(ไอ เฟ็ด เฮอ แคนดิ , ชี เฟ็ด มี เดิท)
[Ive been down this road to many times
([ แอฝ บีน เดาน ดีซ โรด ทู เมนอิ ไทม)
If you don’t want no trouble you better change your mind
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท โน ทรั๊บเบิ้ล ยู เบทเทอะ เชนจ ยุร ไมนด)

Walking on, on a one way street
(วอคกิง ออน , ออน อะ วัน เว ซทรีท)
All alone[all alone] on a one way street
(ออล อะโลน [ ออล อะโลน ] ออน อะ วัน เว ซทรีท)
Nowhere to go , down this one way street
(โนแวร์ ทู โก , เดาน ดีซ วัน เว ซทรีท)
Tired of being lonely
(ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ)
Walking on, on a one way street
(วอคกิง ออน , ออน อะ วัน เว ซทรีท)
All alone, on a one way street
(ออล อะโลน , ออน อะ วัน เว ซทรีท)
Nowhere to go [nowhere] , down this one way street
(โนแวร์ ทู โก [ โนแวร์ ] , เดาน ดีซ วัน เว ซทรีท)
Tired of being lonely [repeat 1x]
(ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ ริพีท 1x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way Street คำอ่านไทย Avant feat Charlie Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น