เนื้อเพลง The Perfect Fan คำอ่านไทย Backstreet Boys

It Takes A Lot To Know What Is Love
( อิท เทค ซา ล็อท ทู โน ว็อท อีส ลัฝ)
It’s Not The Big Things But The Little Things
(อิทซ น็อท เดอะ บิก ธิง บัท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
That Can Mean Enough
(แดท แค็น มีน อินัฟ)
A Lot Of Prayers To Get Me Through
(อะ ล็อท อ็อฝ พเรเออะ ทู เก็ท มี ธรู)
And There Is Never A Day That Passes By
(แอ็นด แดร์ อีส เนฝเวอะ รา เด แดท แพเซ ไบ)
I Don’t Think Of You
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ ยู)
You Were Always There For Me
(ยู เวอ ออลเว แดร์ ฟอ มี)
Pushing Me And Guiding Me
(พุฌอิง มี แอ็นด กายดิง มี)
Always To Succeed
(ออลเว ทู ซัคซีด)

You Showed Me
(ยู โฌ มี)
When I Was Young Just How To Grow
(ฮเว็น นาย วอส ยัง จัซท เฮา ทู กโร)
You Showed Me
(ยู โฌ มี)
Everything That I Should Know
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ เชิด โน)
You Showed Me
(ยู โฌ มี)
Just How To Walk Without Your Hands
(จัซท เฮา ทู วอค วิเฑาท ยุร แฮ็นด)
cause Mom You Always Were
(คอส มัม ยู ออลเว เวอ)
The Perfect Fan
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แฟน)

God Has Been So Good
(ก็อด แฮ็ส บีน โซ เกิด)
Blessing Me With A Family
(บเลซซิง มี วิฑ อะ แฟมอิลิ)
Who Did All They Could
(ฮู ดิด ออล เด เคิด)
And I’ve Had Many Years Of Grace
(แอ็นด แอฝ แฮ็ด เมนอิ เยีย อ็อฝ กเรซ)
And It Flatters Me When I See A Smile On Your Face
(แอ็นด ดิท ฟแลทเทอะ มี ฮเว็น นาย ซี อะ ซไมล ออน ยุร เฟซ)
I Wanna Thank You For What You’ve Done
(ไอ วอนนา แธ็งค ยู ฟอ ว็อท ยู๊ฟ ดัน)
In Hopes I Can Give Back To You
(อิน โฮพ ซาย แค็น กิฝ แบ็ค ทู ยู)
And Be The Perfect Son
(แอ็นด บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ซัน)

You Showed Me
(ยู โฌ มี)
When I Was Young Just How To Grow
(ฮเว็น นาย วอส ยัง จัซท เฮา ทู กโร)
You Showed Me
(ยู โฌ มี)
Everything That I Should Know
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ เชิด โน)
You Showed Me
(ยู โฌ มี)
Just How To Walk Without Your Hands
(จัซท เฮา ทู วอค วิเฑาท ยุร แฮ็นด)
cause Mom You Always Were
(คอส มัม ยู ออลเว เวอ)
The Perfect Fan
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แฟน)

You Showed Me How To Love
(ยู โฌ มี เฮา ทู ลัฝ)
You Showed Me How To Love
(ยู โฌ มี เฮา ทู ลัฝ)
You Showed Me How To Care
(ยู โฌ มี เฮา ทู แค)
You Showed Me How To Care
(ยู โฌ มี เฮา ทู แค)
And You Showed Me That You Would
(แอ็นด ยู โฌ มี แดท ยู เวิด)
Always Be There
(ออลเว บี แดร์)
Always Be There
(ออลเว บี แดร์)
I Wanna Thank You For That Time
(ไอ วอนนา แธ็งค ยู ฟอ แดท ไทม)
And I’m Proud To Say You’re Mine
(แอ็นด แอม พเราด ทู เซ ยัวร์ ไมน)

You Showed Me
(ยู โฌ มี)
When I Was Young Just How To Grow
(ฮเว็น นาย วอส ยัง จัซท เฮา ทู กโร)
You Showed Me
(ยู โฌ มี)
Everything That I Should Know
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ เชิด โน)
You Showed Me
(ยู โฌ มี)
Just How To Walk Without Your Hands
(จัซท เฮา ทู วอค วิเฑาท ยุร แฮ็นด)
cause Mom You Always Were
(คอส มัม ยู ออลเว เวอ)
The Perfect Fan
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แฟน)

cause Mom You Always Were
(คอส มัม ยู ออลเว เวอ)
Mom You Always Were
(มัม ยู ออลเว เวอ)
Mom You Always Were
(มัม ยู ออลเว เวอ)
You Know You Always Were
(ยู โน ยู ออลเว เวอ)
cause Mom You Always Were The Perfect Fan
(คอส มัม ยู ออลเว เวอ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แฟน)

I Love You Mom
(ไอ ลัฝ ยู มัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Perfect Fan คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น