เนื้อเพลง Don’t Let The Sun Go Down on Me คำอ่านไทย George Michael

I can’t light no more of your darkness
( ไอ แค็นท ไลท โน โม อ็อฝ ยุร ดาคเน็ซ)
All my pictures seem to fade to black and white
(ออล มาย พีคเชอะ ซีม ทู เฝด ทู บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
I’m growing tired and time stands still before me
(แอม กโรอิง ไทร แอ็นด ไทม ซแท็นด ซทิล บิโฟ มี)
Frozen here on the ladder of my life
(โฟ๊เซน เฮียร ออน เดอะ แลดเดอะ อ็อฝ มาย ไลฟ)

It’s much too late to save myself from falling
(อิทซ มัช ทู เลท ทู เซฝ ไมเซลฟ ฟร็อม ฟ๊อลิง)
I took a chance and changed your way of life
(ไอ ทุค กา ชานซ แอ็นด เชนจ ยุร เว อ็อฝ ไลฟ)
But you misread my meaning when I met you
(บัท ยู มิซเรด มาย มีนนิง ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
Closed the door and left me blinded me by the light
(คโลส เดอะ โด แอ็นด เล็ฟท มี บไลนด มี ไบ เดอะ ไลท)

Don’t let the sun go down on me
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ ซัน โก เดาน ออน มี)
Although I search myself, it’s always someone else I see
(ออลโฑ ไอ เซิช ไมเซลฟ , อิทซ ออลเว ซัมวัน เอ็ลซ ไอ ซี)
I’d just allow a fragment of your life to wander free
(อาย จัซท แอ็ลเลา อะ ฟแรกเม็นท อ็อฝ ยุร ไลฟ ทู วอนเดอะ ฟรี)
But losing everything is like the sun going down on me
(บัท โรซิง เอ๊วี่ติง อีส ไลค เดอะ ซัน โกอิ้ง เดาน ออน มี)

” Ladies and Gentlemen Mr. Elton John ”
(” เลดิส แซน เจนเทิลเมน มีซเทอะ เอลตัน จอน “)

I can’t find
(ไอ แค็นท ไฟนด)
Oh, the right romantic line
(โอ , เดอะ ไรท โระแมนทิค ไลน)
But see me once and see the way I feel
(บัท ซี มี วันซ แอ็นด ซี เดอะ เว ไอ ฟีล)
Don’t discard me baby don’t
(ด้อนท์ ดิซคาด มี เบบิ ด้อนท์)
Just because you think I mean you harm
(จัซท บิคอส ยู ธิงค ไอ มีน ยู ฮาม)
Just because you think I mean you harm, oh
(จัซท บิคอส ยู ธิงค ไอ มีน ยู ฮาม , โอ)
But these cuts I have, cuts I have
(บัท ฑิส คัท ซาย แฮ็ฝ , คัท ซาย แฮ็ฝ)
They need love
(เด นีด ลัฝ)
They need love, they need love to help them heal
(เด นีด ลัฝ , เด นีด ลัฝ ทู เฮ็ลพ เฑ็ม ฮีล)

Oh, Don’t let the sun go down on me
(โอ , ด้อนท์ เล็ท เดอะ ซัน โก เดาน ออน มี)
Although I search myself, it’s always someone else I see
(ออลโฑ ไอ เซิช ไมเซลฟ , อิทซ ออลเว ซัมวัน เอ็ลซ ไอ ซี)
I’d just allow a fragment of your life to wander free
(อาย จัซท แอ็ลเลา อะ ฟแรกเม็นท อ็อฝ ยุร ไลฟ ทู วอนเดอะ ฟรี)
Cause’ losing everything is like the sun going down on me
(คอส โรซิง เอ๊วี่ติง อีส ไลค เดอะ ซัน โกอิ้ง เดาน ออน มี)

Don’t let the sun go down on me
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ ซัน โก เดาน ออน มี)
Although I search myself, it’s always someone else I that see, yeah
(ออลโฑ ไอ เซิช ไมเซลฟ , อิทซ ออลเว ซัมวัน เอ็ลซ ไอ แดท ซี , เย่)
I’d just allow a fragment of your life to wander free baby, oh
(อาย จัซท แอ็ลเลา อะ ฟแรกเม็นท อ็อฝ ยุร ไลฟ ทู วอนเดอะ ฟรี เบบิ , โอ)
Cause’ losing everything is like the sun going down on me
(คอส โรซิง เอ๊วี่ติง อีส ไลค เดอะ ซัน โกอิ้ง เดาน ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let The Sun Go Down on Me คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น