เนื้อเพลง This Is A Call คำอ่านไทย Foo Fighters

Visiting Is Pretty
( ฝีสอิทิง อีส พรีททิ)
Visiting Is Good
(ฝีสอิทิง อีส เกิด)
Seems That All They Ever Wanted Was A Brother
(ซีม แดท ดอร์ เด เอฝเออะ ว็อนท วอส ซา บรัฑเออะ)
This Can Be A Secret
(ดีซ แค็น บี อะ ซีคเร็ท)
We Can Keep It Good
(วี แค็น คีพ อิท เกิด)
Even All The Ever Wanting Had A Problem
(อีเฝ็น ออล ดิ เอฝเออะ วอนทิง แฮ็ด อะ พรอบเล็ม)

This Is A Call To All My
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล มาย)
Past Resignations
(พาซท เรสิกเนฌัน)
This Is A Call To All
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล)

Fingernails Are Pretty
(ฟิงเกอร์เนลสฺ แซร์ พรีททิ)
Fingernails Are Good
(ฟิงเกอร์เนลสฺ แซร์ เกิด)
Seems That All They Ever Wanted Was A Marking
(ซีม แดท ดอร์ เด เอฝเออะ ว็อนท วอส ซา มาคิง)

Them Balloons Are Pretty
(เฑ็ม แบ็ลลูน แซร์ พรีททิ)
Big And Say They Should
(บิก แอ็นด เซ เด เชิด)
Ever Fall To Ground
(เอฝเออะ ฟอล ทู กเรานด)
Call The Magic Marker
(คอล เดอะ แมจอิค มาเคอะ)

This Is A Call To All My
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล มาย)
Past Resignations
(พาซท เรสิกเนฌัน)
This Is A Call To All
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล)
This Is A Call To All My
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล มาย)
Past Resignations
(พาซท เรสิกเนฌัน)
It’s Been Too Long
(อิทซ บีน ทู ล็อง)

Minicyn Is Pretty
(Minicyn อีส พรีททิ)
Minicyn Is Good
(Minicyn อีส เกิด)
Even All The Cysts And Mollusks Tend To Barter
(อีเฝ็น ออล เดอะ ซิซท แซน มอลลัซค เท็นด ทู บาเทอะ)

Ritalin Is Easy
(ริดาริน อีส อีสอิ)
Ritalin Is Good
(ริดาริน อีส เกิด)
Even All The Ones
(อีเฝ็น ออล ดิ วัน)
Who Watered Down The Daughter
(ฮู วอเทอะ เดาน เดอะ ดอเทอะ)

This Is A Call To All My
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล มาย)
Past Resignations
(พาซท เรสิกเนฌัน)
This Is A Call To All
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล)
This Is A Call To All My
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล มาย)
Past Resignations
(พาซท เรสิกเนฌัน)
It’s Been Too Long
(อิทซ บีน ทู ล็อง)

Fingernails Are Pretty
(ฟิงเกอร์เนลสฺ แซร์ พรีททิ)
Fingernails Are Good
(ฟิงเกอร์เนลสฺ แซร์ เกิด)
Seems That All They Ever Wanted Was A Marking
(ซีม แดท ดอร์ เด เอฝเออะ ว็อนท วอส ซา มาคิง)

Them Balloons Are Pretty
(เฑ็ม แบ็ลลูน แซร์ พรีททิ)
Big And Say They Should
(บิก แอ็นด เซ เด เชิด)
Ever Fall To Ground
(เอฝเออะ ฟอล ทู กเรานด)
Call The Magic Marker
(คอล เดอะ แมจอิค มาเคอะ)

This Is A Call To All My
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล มาย)
Past Resignations
(พาซท เรสิกเนฌัน)
This Is A Call To All
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล)
This Is A Call To All My
(ดีซ ซิส ซา คอล ทู ออล มาย)
Past Resignations
(พาซท เรสิกเนฌัน)
It’s Been Too Long
(อิทซ บีน ทู ล็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is A Call คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น