เนื้อเพลง Your Love คำอ่านไทย Jim Brickman

it’s not the flowers, wrapped in fancy paper
( อิทซ น็อท เดอะ ฟเลาเออะ , แร็พท อิน แฟนซิ เพเพอะ)
it’s not the ring, i wear around my finger
(อิทซ น็อท เดอะ ริง , ไอ แว อะเรานด มาย ฟีงเกอะ)
There’s nothing in all the world i need
(แดร์ นัธอิง อิน ออล เดอะ เวิลด ดาย นีด)
when i have you here beside me,
(ฮเว็น นาย แฮ็ฝ ยู เฮียร บิไซด มี ,)
here beside me
(เฮียร บิไซด มี)

Chorus
(โครัซ)
so you could give me wings to fly
(โซ ยู เคิด กิฝ มี วิง ทู ฟไล)
and catch me if i fall
(แอ็นด แค็ช มี อิฟ ฟาย ฟอล)
or pull the stars down from the sky
(ออ พุล เดอะ ซทา เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)
so i could wish on them all
(โซ ไอ เคิด วิฌ ออน เฑ็ม ออล)
but i couldnt as for more
(บัท ไอ คูดซึ่น แอ็ส ฟอ โม)
cuz your love is the greatest gift of all
(คัซ ยุร ลัฝ อีส เดอะ เกสเดด กิฟท อ็อฝ ออล)

in your arms, i found a strength inside me
(อิน ยุร อาม , ไอ เฟานด อะ ซทเร็งธ อีนไซด มี)
and in your eyes there’s a light to guide me
(แอ็นด อิน ยุร ไอ แดร์ ซา ไลท ทู ไกด มี)
i would be lost with out you
(ไอ เวิด บี ล็อซท วิฑ เอ้า ยู)
and all that my heart could ever want
(แอ็นด ออล แดท มาย ฮาท เคิด เอฝเออะ ว็อนท)
has come true
(แฮ็ส คัม ทรู)

so you could give me wings to fly
(โซ ยู เคิด กิฝ มี วิง ทู ฟไล)
and catch me if i fall
(แอ็นด แค็ช มี อิฟ ฟาย ฟอล)
or pull the stars down from the sky
(ออ พุล เดอะ ซทา เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)
so i could wish on them all
(โซ ไอ เคิด วิฌ ออน เฑ็ม ออล)
but i couldnt as for more
(บัท ไอ คูดซึ่น แอ็ส ฟอ โม)
cuz your love is the greatest gift of all
(คัซ ยุร ลัฝ อีส เดอะ เกสเดด กิฟท อ็อฝ ออล)

you could offer me the sun, the moon
(ยู เคิด ออฟเฟอะ มี เดอะ ซัน , เดอะ มูน)
and i would still believe
(แอ็นด ดาย เวิด ซทิล บิลีฝ)
you gave me everything
(ยู เกฝ มี เอ๊วี่ติง)
when you gave your heart to me
(ฮเว็น ยู เกฝ ยุร ฮาท ทู มี)

so you could give me wings to fly
(โซ ยู เคิด กิฝ มี วิง ทู ฟไล)
and catch me if i fall
(แอ็นด แค็ช มี อิฟ ฟาย ฟอล)
or pull the stars down from the sky
(ออ พุล เดอะ ซทา เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)
so i could wish on them all
(โซ ไอ เคิด วิฌ ออน เฑ็ม ออล)
but i couldnt as for more
(บัท ไอ คูดซึ่น แอ็ส ฟอ โม)
cuz your love is the greatest gift of all
(คัซ ยุร ลัฝ อีส เดอะ เกสเดด กิฟท อ็อฝ ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Love คำอ่านไทย Jim Brickman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น