เนื้อเพลง Get Down on It คำอ่านไทย Blue feat Kool & The Gang & Lil’ Kim

What you gonna do? You want to get down?
( ว็อท ยู กอนนะ ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
Tell me, what you gonna do? Do you want to get down?
(เท็ล มี , ว็อท ยู กอนนะ ดู ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
What you gonna do? You want to get down?
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
What you gonna do? You want to get down? – Tell me.
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน เท็ล มี)

Get down on it, get down on it,
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด ,)
Get down on it, get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, get down on it,
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด ,)
Get down on it, get down on it.
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)

How you gonna do it if you really don’t want to dance,
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดานซ ,)
By standing on the wall?
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล)
Get your back up off the wall, tell me.
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล , เท็ล มี)
How you gonna do it if you really don’t want to dance,
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดานซ ,)
By standing on the wall. Get your back up off the wall.
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)

Cause I heard all the people sayin’:
(คอส ไอ เฮิด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์อิน :)
Get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it – if you really want it
(เก็ท เดาน ออน หนิด อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
Get down on it – you gotta feel it
(เก็ท เดาน ออน หนิด ยู กอททะ ฟีล อิท)
Get down on it – get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Come on and get down on it, baby, baby
(คัมมอน แอ็นด เก็ท เดาน ออน หนิด , เบบิ , เบบิ)
Get down on it – get down on it – get down on it.
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)

I say people – what? What you gonna do?
(ไอ เซ พี๊เพิ่ล ว็อท ว็อท ยู กอนนะ ดู)
You’ve gotta get on the groove
(ยู๊ฟ กอททะ เก็ท ออน เดอะ กรูฝ)
If you want your body to move, tell me, baby.
(อิฟ ยู ว็อนท ยุร บอดอิ ทู มูฝ , เท็ล มี , เบบิ)

How you gonna do it if you really don’t want to dance,
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดานซ ,)
By standing on the wall? Get your back up off the wall. – Tell me.
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล เท็ล มี)
How you gonna do it if you really won’t take a chance,
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท เทค เก ชานซ ,)
By standing on the wall? Get your back up off the wall.
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Cause I heard all the people sayin’:
(คอส ไอ เฮิด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์อิน :)

Get down on it – get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – when we’re dancin’ – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด ฮเว็น เวีย แดนซิน เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)

Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด คัมมอน แอ็นด)
Get down on it – baby, baby
(เก็ท เดาน ออน หนิด เบบิ , เบบิ)
Get down on it – get down on it – get down on it.
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)

What you gonna do? – Do you want to get down?
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
What you gonna do? – Get your back up off the wall.
(ว็อท ยู กอนนะ ดู เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Dance, come on get our back up off the wall.
(ดานซ , คัมมอน เก็ท เอ๊า แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Dance, come on!
(ดานซ , คัมมอน !)

Get down on it – come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด คัมมอน แอ็นด)
Get down on it – if you really want it.
(เก็ท เดาน ออน หนิด อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
Get down on it – you gotta feel it
(เก็ท เดาน ออน หนิด ยู กอททะ ฟีล อิท)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด คัมมอน แอ็นด)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – and while you’re dancin’
(เก็ท เดาน ออน หนิด แอ็นด ฮไวล ยัวร์ แดนซิน)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – you move me baby, when you move
(เก็ท เดาน ออน หนิด ยู มูฝ มี เบบิ , ฮเว็น ยู มูฝ)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get your back up off the wall
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it – get your back up the wall
(เก็ท เดาน ออน หนิด เก็ท ยุร แบ็ค อัพ เดอะ วอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Down on It คำอ่านไทย Blue feat Kool & The Gang & Lil’ Kim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น