เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Atomic Kitten

I used to run
( ไอ ยูซ ทู รัน)
I used to hide
(ไอ ยูซ ทู ไฮด)
From love
(ฟร็อม ลัฝ)
But now I’m satisfied
(บัท เนา แอม แซทอิซไฟด)

Cause you showed me
(คอส ยู โฌ มี)
That love could be
(แดท ลัฝ เคิด บี)
So good
(โซ เกิด)
So real
(โซ ริแอ็ล)
And oh so right
(แอ็นด โอ โซ ไรท)

So many things I used to let get in my way
(โซ เมนอิ ธิง ซาย ยูซ ทู เล็ท เก็ท อิน มาย เว)
Now I open up my arms and say
(เนา ไอ โอเพ็น อัพ มาย อาม แซน เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Hey loving you
(เฮ ลัฝอิง ยู)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
For the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
This feels so right
(ดีซ ฟีล โซ ไรท)
I’m Loving you
(แอม ลัฝอิง ยู)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
For the rest of my days
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย เด)
I like the way I’m loving you
(ไอ ไลค เดอะ เว แอม ลัฝอิง ยู)

An open book
(แอน โอเพ็น เบิค)
An open door
(แอน โอเพ็น โด)
That’s what you are
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
And I thank you for
(แอ็นด ดาย แธ็งค ยู ฟอ)

The heart you give
(เดอะ ฮาท ยู กิฝ)
That’s sensitive
(แด๊ท เซนซิทิฝ)
You’re all I needed, you’re so much more
(ยัวร์ ออล ไอ นีด , ยัวร์ โซ มัช โม)

I used to fill each hour of each single day
(ไอ ยูซ ทู ฟิล อีช เอาร อ็อฝ อีช ซิ๊งเกิ้ล เด)
Now I slow it down enough to say
(เนา ไอ ซโล อิท เดาน อินัฟ ทู เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m loving you
(แอม ลัฝอิง ยู)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
For the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
This feels so right
(ดีซ ฟีล โซ ไรท)
I’m loving you
(แอม ลัฝอิง ยู)
It’s all I wanna do
(อิทซ ซอร์ ไอ วอนนา ดู)
For the rest of my days
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย เด)
I like the way I’m loving you
(ไอ ไลค เดอะ เว แอม ลัฝอิง ยู)

[I’m loving you don’t you know, don’t you know]
([ แอม ลัฝอิง ยู ด้อนท์ ยู โน , ด้อนท์ ยู โน ])

Every day [every day]
(เอฝริ เด [ เอฝริ เด ])
Every night [every night]
(เอฝริ ไนท [ เอฝริ ไนท ])
Holding me closer [closer]
(โฮลดิง มี โคลเซอร์ [ โคลเซอร์ ])
Feeling so right
(ฟีลอิง โซ ไรท)
I’m loving you
(แอม ลัฝอิง ยู)

[Chorus X2]
([ โครัซ X2 ])

I’m loving you [you]
(แอม ลัฝอิง ยู [ ยู ])
I like the way I’m loving you
(ไอ ไลค เดอะ เว แอม ลัฝอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น