เนื้อเพลง Cupid’s Chokehold คำอ่านไทย Gym Class Heroes feat Patrick Stump of Fall Out Boy

Ba ba da da
( บา บา ดา ดา)
Ba ba da da
(บา บา ดา ดา)
Ba ba da da
(บา บา ดา ดา)
Ba ba da da
(บา บา ดา ดา)
Ba ba da da
(บา บา ดา ดา)

Take a look at my girlfriend
(เทค เก ลุค แกท มาย เกลิลเฟรน)
She’s the only one I got [ba ba da da]
(ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ก็อท [ บา บา ดา ดา ])
Not much of a girlfriend
(น็อท มัช อ็อฝ อะ เกลิลเฟรน)
I never seem to get a lot [ba ba da da, ba ba da da]
(ไอ เนฝเวอะ ซีม ทู เก็ท ดา ล็อท [ บา บา ดา ดา , บา บา ดา ดา ])

It’s been some time since we last spoke
(อิทซ บีน ซัม ไทม ซินซ วี ลาซท ซโพค)
This is gonna sound like a bad joke
(ดีซ ซิส กอนนะ เซานด ไลค เก แบ็ด โจค)
But momma I fell in love again
(บัท มอมมาไอ เฟ็ล อิน ลัฝ อะเกน)
It’s safe to say I have a new girlfriend
(อิทซ เซฟ ทู เซ ไอ แฮ็ฝ อะ นยู เกลิลเฟรน)

And I know it sounds so old
(แอ็นด ดาย โน อิท เซานด โซ โอลด)
But cupid got me in a chokehold
(บัท คยูพิด ก็อท มี อิน อะ chokehold)
And I’m afraid I might give in
(แอ็นด แอม อัฟเรด ดาย ไมท กิฝ อิน)
Towels on the mat my white flag is wavin’
(เท๊าเว่ล ออน เดอะ แม็ท มาย ฮไวท ฟแล็ก อีส เวฝวิน)

I mean she even cooks me pancakes
(ไอ มีน ชี อีเฝ็น คุ๊ค มี แพนเค๊กสฺ)
And Alka Seltzer when my tummy aches
(แอ็นด แอวกา เซลทเซอะ ฮเว็น มาย ทัมมี เอค)
If that ain’t love then I don’t know what love is
(อิฟ แดท เอน ลัฝ เด็น นาย ด้อนท์ โน ว็อท ลัฝ อีส)

We even got a secret handshake
(วี อีเฝ็น ก็อท ดา ซีคเร็ท แฮนเชค)
And she loves the music that my band makes
(แอ็นด ชี ลัฝ เดอะ มยูสิค แดท มาย แบ็นด เมค)
I know I’m young but if I had to choose her or the sun
(ไอ โน แอม ยัง บัท อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ชูส เฮอ ออ เดอะ ซัน)
I’d be one nocturnal son of a gun
(อาย บี วัน น็อคเทอแน็ล ซัน อ็อฝ อะ กัน)

[ba ba da da, ba ba da da]
([ บา บา ดา ดา , บา บา ดา ดา ])

Take a look at my girlfriend
(เทค เก ลุค แกท มาย เกลิลเฟรน)
She’s the only one I got [ba ba da da]
(ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ก็อท [ บา บา ดา ดา ])
Not much of a girlfriend
(น็อท มัช อ็อฝ อะ เกลิลเฟรน)
I never seem to get a lot [ba ba da da, ba ba da da]
(ไอ เนฝเวอะ ซีม ทู เก็ท ดา ล็อท [ บา บา ดา ดา , บา บา ดา ดา ])

Take a look at my girlfriend
(เทค เก ลุค แกท มาย เกลิลเฟรน)
She’s the only one I got [ba ba da da]
(ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ก็อท [ บา บา ดา ดา ])
Not much of a girlfriend
(น็อท มัช อ็อฝ อะ เกลิลเฟรน)
I never seem to get a lot [ba ba da da, ba ba da da]
(ไอ เนฝเวอะ ซีม ทู เก็ท ดา ล็อท [ บา บา ดา ดา , บา บา ดา ดา ])

It’s been awhile since we talked last and I’m tryin’ hard not to talk fast
(อิทซ บีน อะฮไวล ซินซ วี ทอค ลาซท แอ็นด แอม ทายอิน ฮาด น็อท ทู ทอค ฟัซท)
But dad I’m finally thinkin’ I may have found the one
(บัท แด็ด แอม ไฟแน็ลลิ ติ้งกิน นาย เม แฮ็ฝ เฟานด ดิ วัน)
Type of girl that will make you way proud of your son
(ไทพ อ็อฝ เกิล แดท วิล เมค ยู เว พเราด อ็อฝ ยุร ซัน)

And I know you heard the last song about the girls that didn’t last long
(แอ็นด ดาย โน ยู เฮิด เดอะ ลาซท ซ็อง อะเบาท เดอะ เกิล แดท ดิ๊นอิน ลาซท ล็อง)
But I promise this is on a whole new plane
(บัท ไอ พรอมอิซ ดีซ ซิส ออน อะ โฮล นยู พเลน)
I can tell by the way she says my name [ba ba da da]
(ไอ แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว ชี เซ มาย เนม [ บา บา ดา ดา ])

I love the way she calls my phone
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ชี คอล มาย โฟน)
She even got her very own ringtone
(ชี อีเฝ็น ก็อท เฮอ เฝริ โอน ริงโทน)
If that ain’t love then I don’t know what love is [ba ba da da]
(อิฟ แดท เอน ลัฝ เด็น นาย ด้อนท์ โน ว็อท ลัฝ อีส [ บา บา ดา ดา ])

It’s gonna be a long drive home but I know as soon as I arrive home
(อิทซ กอนนะ บี อะ ล็อง ดไรฝ โฮม บัท ไอ โน แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย แอะไรฝ โฮม)
And I open the door take off my coat and throw my bag on the floor
(แอ็นด ดาย โอเพ็น เดอะ โด เทค ออฟฟ มาย โคท แอ็นด ธโร มาย แบ็ก ออน เดอะ ฟโล)
She’ll be back into my arms once more for sure
(เฌ็ล บี แบ็ค อีนทุ มาย อาม วันซ โม ฟอ ฌุร)

Take a look at my girlfriend
(เทค เก ลุค แกท มาย เกลิลเฟรน)
She’s the only one I got [ba ba da da]
(ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ก็อท [ บา บา ดา ดา ])
Not much of a girlfriend
(น็อท มัช อ็อฝ อะ เกลิลเฟรน)
I never seem to get a lot [ba ba da da, ba ba da da]
(ไอ เนฝเวอะ ซีม ทู เก็ท ดา ล็อท [ บา บา ดา ดา , บา บา ดา ดา ])

She’s got a smile that would make the most senile
(ชี ก็อท ดา ซไมล แดท เวิด เมค เดอะ โมซท ซีไนล)
Annoying old man bite his tongue
(แอ็นนอยอิง โอลด แม็น ไบท ฮิส ทัง)
I’m not done
(แอม น็อท ดัน)
She’s got eyes comparable to sunrise
(ชี ก็อท ไอ คอมเพเบิล ทู ซีนไลท์)
And it doesn’t stop there
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ซท็อพ แดร์)
Man I swear
(แม็น นาย ซแว)
She’s got porcelain skin of course she’s a ten
(ชี ก็อท โพซลิน ซคิน อ็อฝ โคซ ชี ซา เท็น)
And now she’s even got her own song
(แอ็นด เนา ชี อีเฝ็น ก็อท เฮอ โอน ซ็อง)
But movin’ on
(บัท มูฝวิน ออน)
She’s got the cutest laugh I ever heard
(ชี ก็อท เดอะ คิวเดด ลาฟ ไอ เอฝเออะ เฮิด)
And we can be on the phone for three hours
(แอ็นด วี แค็น บี ออน เดอะ โฟน ฟอ ธรี เอาร)
Not sayin’ one word
(น็อท เซย์อิน วัน เวิด)
And I would still cherish every moment
(แอ็นด ดาย เวิด ซทิล เชริฌ เอฝริ โมเม็นท)
And when I start to build my future she’s the main component
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซทาท ทู บิลด มาย ฟยูเชอะ ชี เดอะ เมน ค็อมโพเน็นท)
Call it dumb call it luck call it love or whatever you call it but
(คอล อิท ดัม คอล อิท ลัค คอล อิท ลัฝ ออ ฮว็อทเอฝเออะ ยู คอล อิท บัท)
Everywhere I go I keep her picture in my wallet like here
(เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ คีพ เฮอ พีคเชอะ อิน มาย วอลเล็ท ไลค เฮียร)

Take a look at my girlfriend
(เทค เก ลุค แกท มาย เกลิลเฟรน)
She’s the only one I got [ba ba da da]
(ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ก็อท [ บา บา ดา ดา ])
Not much of a girlfriend
(น็อท มัช อ็อฝ อะ เกลิลเฟรน)
I never seem to get a lot [ba ba da da, ba ba da da]
(ไอ เนฝเวอะ ซีม ทู เก็ท ดา ล็อท [ บา บา ดา ดา , บา บา ดา ดา ])

Take a look at my girlfriend
(เทค เก ลุค แกท มาย เกลิลเฟรน)
She’s the only one I got [ba ba da da]
(ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ก็อท [ บา บา ดา ดา ])
Not much of a girlfriend
(น็อท มัช อ็อฝ อะ เกลิลเฟรน)
I never seem to get a lot [ba ba da da, ba ba da da]
(ไอ เนฝเวอะ ซีม ทู เก็ท ดา ล็อท [ บา บา ดา ดา , บา บา ดา ดา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cupid’s Chokehold คำอ่านไทย Gym Class Heroes feat Patrick Stump of Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น