เนื้อเพลง Step By Step คำอ่านไทย Whitney Houston

Well there’s a bridge and there’s a river that I still must cross
( เว็ล แดร์ ซา บริจ แอ็นด แดร์ ซา รีฝเออะ แดท ไอ ซทิล มัซท คร็อซ)
As I’m going on my journey
(แอ็ส แอม โกอิ้ง ออน มาย เจอนิ)
Oh, I might be lost
(โอ , ไอ ไมท บี ล็อซท)
And there’s a road I have to follow, a place I have to go
(แอ็นด แดร์ ซา โรด ดาย แฮ็ฝ ทู ฟอลโล , อะ พเลซ ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
Well no-one told me just how to get there
(เว็ล โน วัน โทลด มี จัซท เฮา ทู เก็ท แดร์)
But when I get there I’ll know
(บัท ฮเว็น นาย เก็ท แดร์ แอล โน)
Cuz I’m taking it
(คัซ แอม เทคอิง อิท)

Chorus:
(โครัซ :)
Step By Step, Bit by Bit,
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ , บิท ไบ บิท ,)
Stone By Stone [Yeah], Brick by Brick [Oh, yeah]
(ซโทน ไบ ซโทน [ เย่ ] , บริค ไบ บริค [ โอ , เย่ ])
Step By Step, Day By Day, Mile by mile [ooh, ooh, ooh]
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ , เด ไบ เด , ไมล ไบ ไมล [ อู้ , อู้ , อู้ ])

And this old road is rough and ruined
(แอ็นด ดีซ โอลด โรด อีส รัฟ แอ็นด รูอิน)
So many dangers along the way
(โซ เมนอิ เดนเจอะ อะลอง เดอะ เว)
So many burdens might fall upon me
(โซ เมนอิ เบ๊อรํเด้น ไมท ฟอล อุพอน มี)
So many troubles that I have to face
(โซ เมนอิ ทรั๊บเบิ้ล แดท ไอ แฮ็ฝ ทู เฟซ)

Oh, but I won’t let my spirit fail me
(โอ , บัท ไอ ว็อนท เล็ท มาย ซพีริท เฟล มี)
Oh, I won’t let my spirit go
(โอ , ไอ ว็อนท เล็ท มาย ซพีริท โก)
Until I get to my destination
(อันทีล ไอ เก็ท ทู มาย เดซทิเนฌัน)
I’m gonna take it slowly cuz I’m making it mine
(แอม กอนนะ เทค อิท ซโลลิ คัซ แอม เมคอิง อิท ไมน)

Chorus:
(โครัซ :)
Step By Step [you know I’m taking it], bit by bit [bit by bit, come move],
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ [ ยู โน แอม เทคอิง อิท ] , บิท ไบ บิท [ บิท ไบ บิท , คัม มูฝ ] ,)
stone by stone [yeah], brick by brick [brick by brick by brick by brick mmm…]
(ซโทน ไบ ซโทน [ เย่ ] , บริค ไบ บริค [ บริค ไบ บริค ไบ บริค ไบ บริค อึม ])
Step by step [step by step uh-huh], day by day [day by day-ee],
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ [ ซเท็พ ไบ ซเท็พ อา ฮู ] , เด ไบ เด [ เด ไบ เด อี ] ,)
mile by mile [ooh], go your own way.
(ไมล ไบ ไมล [ อู้ ] , โก ยุร โอน เว)

Say it, baby, don’t give up
(เซ อิท , เบบิ , ด้อนท์ กิฝ อัพ)
You got to hold on to what you got,
(ยู ก็อท ทู โฮลด ออน ทู ว็อท ยู ก็อท ,)
Oh, baby, don’t give up,
(โอ , เบบิ , ด้อนท์ กิฝ อัพ ,)
You got to keep on moving on don’t stop [yeah yeah].
(ยู ก็อท ทู คีพ ออน มูฝอิง ออน ด้อนท์ ซท็อพ [ เย่ เย่ ])
I know you’re hurting, and i know you’re blue,
(ไอ โน ยัวร์ เฮอดิง , แอ็นด ดาย โน ยัวร์ บลู ,)
i know you’re hurting but don’t let the bad things get to you.
(ไอ โน ยัวร์ เฮอดิง บัท ด้อนท์ เล็ท เดอะ แบ็ด ธิง เก็ท ทู ยู)

Chorus:
(โครัซ :)
I’m taking it step by step [ohohoh], bit by bit [bit by bit come move],
(แอม เทคอิง อิท ซเท็พ ไบ ซเท็พ [ ohohoh ] , บิท ไบ บิท [ บิท ไบ บิท คัม มูฝ ] ,)
stone by stone [stone by stone yeah], brick by brick [brick by brick by brick by brick],
(ซโทน ไบ ซโทน [ ซโทน ไบ ซโทน เย่ ] , บริค ไบ บริค [ บริค ไบ บริค ไบ บริค ไบ บริค ] ,)
Step by step [i’m gonna take it now],day by day [day by day-ee],
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ [ แอม กอนนะ เทค อิท เนา ] , เด ไบ เด [ เด ไบ เด อี ] ,)
mile by mile [ooh], go your own way!
(ไมล ไบ ไมล [ อู้ ] , โก ยุร โอน เว !)

[c’mon baby got to keep moving],
([ ซีมอน เบบิ ก็อท ทู คีพ มูฝอิง ] ,)
i’m taking it step by step], bit by bit,
(แอม เทคอิง อิท ซเท็พ ไบ ซเท็พ ] , บิท ไบ บิท ,)
stone by stone [yeah, stone by stone], brick by brick
(ซโทน ไบ ซโทน [ เย่ , ซโทน ไบ ซโทน ] , บริค ไบ บริค)
c’mon baby,
(ซีมอน เบบิ ,)
step by step keep on moving, day by day [day by day-ee],
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ คีพ ออน มูฝอิง , เด ไบ เด [ เด ไบ เด อี ] ,)
mile by mile by mile by mile,go your own way,
(ไมล ไบ ไมล ไบ ไมล ไบ ไมล , โก ยุร โอน เว ,)
c’mon baby got to keep moving, bit by bit [bit by bit, bit by bit]….
(ซีมอน เบบิ ก็อท ทู คีพ มูฝอิง , บิท ไบ บิท [ บิท ไบ บิท , บิท ไบ บิท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Step By Step คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น