เนื้อเพลง Buddha For Mary คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

A simple fear to wash you away
( อะ ซิ๊มเพิ่ล เฟีย ทู ว็อฌ ยู อะเว)
An open mind canceled it today
(แอน โอเพ็น ไมนด แคนเซ็ล ดิท ทุเด)
A silent song that’s in your words
(อะ ไซเล็นท ซ็อง แด๊ท ซิน ยุร เวิด)
A different taste that’s in your mind
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท เทซท แด๊ท ซิน ยุร ไมนด)

This is the life on mars
(ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ ออน มา)

Mary was a different girl
(แมริ วอส ซา ดีฟเฟอะเร็นท เกิล)
Had a thing for astronauts
(แฮ็ด อะ ธิง ฟอ แอซทโระนอท)
Mary was the type of girl
(แมริ วอส เดอะ ไทพ อ็อฝ เกิล)
She always liked to fall apart
(ชี ออลเว ลิค ทู ฟอล อะพาท)
Mary was a holy girl
(แมริ วอส ซา โฮลิ เกิล)
Finally wet her appetite
(ไฟแน็ลลิ เว็ท เฮอ แอพพิไทท)
Mary was the type of girl
(แมริ วอส เดอะ ไทพ อ็อฝ เกิล)
She always liked to fall apart
(ชี ออลเว ลิค ทู ฟอล อะพาท)

Tell me did you see her face
(เท็ล มี ดิด ยู ซี เฮอ เฟซ)
Tell me did you smell her taste
(เท็ล มี ดิด ยู ซเม็ล เฮอ เทซท)
Tell me what’s the difference
(เท็ล มี ว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Don’t they all just look the same inside?
(ด้อนท์ เด ออล จัซท ลุค เดอะ เซม อีนไซด)
See her face, smell her taste
(ซี เฮอ เฟซ , ซเม็ล เฮอ เทซท)
What’s the difference?
(ว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Don’t they all just look the same inside?
(ด้อนท์ เด ออล จัซท ลุค เดอะ เซม อีนไซด)

Mary was an acrobat
(แมริ วอส แอน แอคโระแบ็ท)
But still she couldn’t seem to breathe
(บัท ซทิล ชี คูดซึ่น ซีม ทู บรีฑ)
Mary was becoming everything she didn’t want to be
(แมริ วอส บิคัมอิง เอ๊วี่ติง ชี ดิ๊นอิน ว็อนท ทู บี)
Mary would hallucinate
(แมริ เวิด เฮวลูเซ็นเอกทฺ)
And see the sky upon the wall
(แอ็นด ซี เดอะ ซไค อุพอน เดอะ วอล)
Mary was the type of girl
(แมริ วอส เดอะ ไทพ อ็อฝ เกิล)
She always liked to fly
(ชี ออลเว ลิค ทู ฟไล)

Tell me did you see her face
(เท็ล มี ดิด ยู ซี เฮอ เฟซ)
Tell me did you smell her taste
(เท็ล มี ดิด ยู ซเม็ล เฮอ เทซท)
Tell me what’s the difference
(เท็ล มี ว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Don’t they all just look the same inside?
(ด้อนท์ เด ออล จัซท ลุค เดอะ เซม อีนไซด)
See her face, smell her taste
(ซี เฮอ เฟซ , ซเม็ล เฮอ เทซท)
What’s the difference?
(ว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Don’t they all just look the same inside?
(ด้อนท์ เด ออล จัซท ลุค เดอะ เซม อีนไซด)

This is the life on mars
(ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ ออน มา)

He said, ” Can you here me, are you sleeping ”
(ฮี เซ็ด , ” แค็น ยู เฮียร มี , อาร์ ยู ซลีพพิง “)
She said, ” Will you rape me now? ”
(ชี เซ็ด , ” วิล ยู เรพ มี เนา “)
He said, ” Leave the politics to mad men ”
(ฮี เซ็ด , ” ลีฝ เดอะ พอลอิทิค ทู แม็ด เม็น “)
She said, ” I believe your lies ”
(ชี เซ็ด , ” ไอ บิลีฝ ยุร ไล “)
He said, ” There’s a paradise beneath me ”
(ฮี เซ็ด , ” แดร์ ซา แพระไดส บินีธ มี “)
She said, ” Am I supposed to bleed? ”
(ชี เซ็ด , ” แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู บลีด “)
He said, ” You better pray to Jesus ”
(ฮี เซ็ด , ” ยู เบทเทอะ พเร ทู จีสัซ “)
She said, ” I don’t believe in god ”
(ชี เซ็ด , ” ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน ก็อด “)

Mary was a different girl
(แมริ วอส ซา ดีฟเฟอะเร็นท เกิล)
Had a thing for astronauts
(แฮ็ด อะ ธิง ฟอ แอซทโระนอท)
Mary was the type of girl
(แมริ วอส เดอะ ไทพ อ็อฝ เกิล)
She always liked to play god
(ชี ออลเว ลิค ทู พเล ก็อด)
Mary was a holy girl
(แมริ วอส ซา โฮลิ เกิล)
Finally wet her appetite
(ไฟแน็ลลิ เว็ท เฮอ แอพพิไทท)
Mary was the type of girl
(แมริ วอส เดอะ ไทพ อ็อฝ เกิล)
She always liked to fall apart
(ชี ออลเว ลิค ทู ฟอล อะพาท)

Tell me did you see her face
(เท็ล มี ดิด ยู ซี เฮอ เฟซ)
Tell me did you smell her taste
(เท็ล มี ดิด ยู ซเม็ล เฮอ เทซท)
Tell me what’s the difference
(เท็ล มี ว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Don’t they all just look the same inside?
(ด้อนท์ เด ออล จัซท ลุค เดอะ เซม อีนไซด)
See her face, smell her taste
(ซี เฮอ เฟซ , ซเม็ล เฮอ เทซท)
What’s the difference?
(ว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Don’t they all just look the same inside?
(ด้อนท์ เด ออล จัซท ลุค เดอะ เซม อีนไซด)

A simple fear to wash you away
(อะ ซิ๊มเพิ่ล เฟีย ทู ว็อฌ ยู อะเว)
An open mind cancelled it today
(แอน โอเพ็น ไมนด cancelled ดิท ทุเด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Buddha For Mary คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น