เนื้อเพลง Feel Good Time คำอ่านไทย Pink

We go where we like
( วี โก ฮแว วี ไลค)
We got over time
(วี ก็อท โอเฝอะ ไทม)
We get paid to rattle our chains
(วี เก็ท เพลด ทู แลเดิล เอ๊า เชน)
We go in the back
(วี โก อิน เดอะ แบ็ค)
Paint our money black
(เพนท เอ๊า มันอิ บแล็ค)
Spend it on the enemy
(ซเพ็นด ดิท ออน ดิ เอนอิมิ)

Sleeping in the church
(ซลีพพิง อิน เดอะ เชิช)
Riding in the dirt
(ไรดอิง อิน เดอะ เดิท)
Put a banner over my grave
(พัท ดา แบนเนอะ โอเฝอะ มาย กแรฝ)
Make a body work
(เมค เก บอดอิ เวิค)
Make a beggar hurt
(เมค เก เบกเกอะ เฮิท)
Sell me something big and untamed
(เซ็ล มี ซัมติง บิก แอ็นด อันเทมทฺ)

Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
Real good time
(ริแอ็ล เกิด ไทม)
Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
A real good time
(อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)
Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
A real good time
(อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)

Hey be all mine!
(เฮ บี ออล ไมน !)

We know how to pray
(วี โน เฮา ทู พเร)
Party everyday
(พาทิ เอวี่เดย์)
Make our desolations of pain
(เมค เอ๊า เดโซะเลฌัน อ็อฝ เพน)
Riding in a rut
(ไรดอิง อิน อะ รัท)
Till the powers cut
(ทิล เดอะ เพาเออะ คัท)
We don’t even have a good name
(วี ด้อนท์ อีเฝ็น แฮ็ฝ อะ เกิด เนม)

Sleeping in the church
(ซลีพพิง อิน เดอะ เชิช)
Riding in the dirt
(ไรดอิง อิน เดอะ เดิท)
Put a banner over my grave
(พัท ดา แบนเนอะ โอเฝอะ มาย กแรฝ)
Make a body work
(เมค เก บอดอิ เวิค)
Make a beggar hurt
(เมค เก เบกเกอะ เฮิท)
Sell me something big and untamed
(เซ็ล มี ซัมติง บิก แอ็นด อันเทมทฺ)

Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
Real good time
(ริแอ็ล เกิด ไทม)
Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
A real good time
(อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)
Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
A real good time
(อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)

Hey be all mine!
(เฮ บี ออล ไมน !)

Sell me something big and untamed…
(เซ็ล มี ซัมติง บิก แอ็นด อันเทมทฺ)

Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
Real good time
(ริแอ็ล เกิด ไทม)
Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
A real good time
(อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)
Now our time
(เนา เอ๊า ไทม)
A real good time
(อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)

Feel good, real good
(ฟีล เกิด , ริแอ็ล เกิด)
It’s the same old same
(อิทซ เดอะ เซม โอลด เซม)
Feel good, feel good
(ฟีล เกิด , ฟีล เกิด)
Don’t got no more brains
(ด้อนท์ ก็อท โน โม บเรน)

Feel good, real good
(ฟีล เกิด , ริแอ็ล เกิด)
It’s the same old same
(อิทซ เดอะ เซม โอลด เซม)
Feel good, feel good
(ฟีล เกิด , ฟีล เกิด)
I don’t got no more brains!
(ไอ ด้อนท์ ก็อท โน โม บเรน !)

Hey be all mine!
(เฮ บี ออล ไมน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel Good Time คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น