เนื้อเพลง Wherever I May Roam คำอ่านไทย Metallica

…and the road becomes my bride
( แอ็นด เดอะ โรด บิคัม มาย บไรด)
I have stripped of all but pride
(ไอ แฮ็ฝ สตริปชฺ อ็อฝ ออล บัท พไรด)
so in her I do confide
(โซ อิน เฮอ ไอ ดู ค็อนไฟด)
and she keeps me satisfied
(แอ็นด ชี คีพ มี แซทอิซไฟด)
gives me all I need
(กิฝ มี ออล ไอ นีด)

…and with dust in throat I crave
(แอ็นด วิฑ ดัซท อิน ธโรท ไอ คเรฝ)
only knowledge will I save
(โอ๊นลี่ นอลเอ็จ วิล ไอ เซฝ)
to the game you stay a slave
(ทู เดอะ เกม ยู ซเท อะ ซเลฝ)
rover wanderer
(โรฝเออะ วานเดอเรอ)
nomad vagabond
(โนแม็ด แฝกอะบ็อนด)
call me what you will
(คอล มี ว็อท ยู วิล)

but I’ll take my time anywhere
(บัท แอล เทค มาย ไทม เอนอิฮแว)
free to speak my mind anywhere
(ฟรี ทู ซพีค มาย ไมนด เอนอิฮแว)
and I’ll redefine anywhere
(แอ็นด แอล รีดีฟาย เอนอิฮแว)
anywhere I may roam
(เอนอิฮแว ไอ เม โรม)
where I lay my head is home
(ฮแว ไอ เล มาย เฮ็ด อีส โฮม)

…and the earth becomes my throne
(แอ็นด ดิ เอิธ บิคัม มาย ธโรน)
I adapt to the unknown
(ไอ อะแดพท ทู ดิ อันโนน)
under wandering stars I’ve grown
(อันเดอะ วอนเดอะริง ซทา แอฝ กโรน)
by myself but not alone
(ไบ ไมเซลฟ บัท น็อท อะโลน)
I ask no one
(ไอ อาซค โน วัน)

…and my ties are severed clean
(แอ็นด มาย ไท แซร์ เซฝเออะ คลีน)
the less I have the more I gain
(เดอะ เลซ ซาย แฮ็ฝ เดอะ โม ไอ เกน)
off the beaten path I reign
(ออฟฟ เดอะ บีทน พาธ ไอ เรน)
rover wanderer
(โรฝเออะ วานเดอเรอ)
nomad vagabond
(โนแม็ด แฝกอะบ็อนด)
call me what you will
(คอล มี ว็อท ยู วิล)

but I’ll take my time anywhere
(บัท แอล เทค มาย ไทม เอนอิฮแว)
I’m free to speak my mind anywhere
(แอม ฟรี ทู ซพีค มาย ไมนด เอนอิฮแว)
and I’ll never mind anywhere
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ ไมนด เอนอิฮแว)
anywhere I may roam
(เอนอิฮแว ไอ เม โรม)
where I lay my head is home
(ฮแว ไอ เล มาย เฮ็ด อีส โฮม)

but i’ll take my time anywhere
(บัท แอล เทค มาย ไทม เอนอิฮแว)
free to speak my mind
(ฟรี ทู ซพีค มาย ไมนด)
and I’ll take my find anywhere
(แอ็นด แอล เทค มาย ไฟนด เอนอิฮแว)
anywhere I may roam
(เอนอิฮแว ไอ เม โรม)
where I lay my head is home
(ฮแว ไอ เล มาย เฮ็ด อีส โฮม)

carved upon my stone
(คาฝ อุพอน มาย ซโทน)
my body lie, but still I roam
(มาย บอดอิ ไล , บัท ซทิล ไอ โรม)
wherever I may roam
(ฮแวเรฝเออะ ไอ เม โรม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wherever I May Roam คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น