เนื้อเพลง Alone Without You คำอ่านไทย Mark Owen

I listened to your album
( ไอ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร แอลบัม)
And I watched your favourite film,
(แอ็นด ดาย ว็อช ยุร เฟเฝอะริท ฟิลม ,)
Hey hey hey,
(เฮ เฮ เฮ ,)
I missed you today,
(ไอ มิซ ยู ทุเด ,)
I read those early letters
(ไอ เร็ด โฑส เออลิ เลทเทอะ)
That were filled with early dreams,
(แดท เวอ ฟิล วิฑ เออลิ ดรีม ,)
Some of them materialised,
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม materialised ,)
Others never seen,
(อัฑเออะ เนฝเวอะ ซีน ,)
We used to watch the world walking by
(วี ยูซ ทู ว็อช เดอะ เวิลด วอคกิง ไบ)
The truth is you’re not here,
(เดอะ ทรูธ อีส ยัวร์ น็อท เฮียร ,)
Here I am, I’m screwed up again,
(เฮียร ไอ แอ็ม , แอม ซครู อัพ อะเกน ,)
No matter what, which way I turn,
(โน แมทเทอะ ว็อท , ฮวิช เว ไอ เทิน ,)
How am I feeling, slowly bleeding here for you,
(เฮา แอ็ม ไอ ฟีลอิง , ซโลลิ บรีดดิ้ง เฮียร ฟอ ยู ,)
And spending time with hope
(แอ็นด ซเพ็นดิง ไทม วิฑ โฮพ)
And I don’t know why it is,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว อิท อีส ,)
It’s just the way it is
(อิทซ จัซท เดอะ เว อิท อีส)
What am I to say,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู เซ ,)
What am I to do,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู ,)
What am I, alone without you
(ว็อท แอ็ม ไอ , อะโลน วิเฑาท ยู)
What am I to say,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู เซ ,)
What am I to do,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู ,)
What am I, alone without you
(ว็อท แอ็ม ไอ , อะโลน วิเฑาท ยู)
I made your favourite dinner,
(ไอ เมด ยุร เฟเฝอะริท ดีนเนอะ ,)
And I wore the shirts you loved,
(แอ็นด ดาย โว เดอะ เฌิท ยู ลัฝ ,)
Hey hey hey,
(เฮ เฮ เฮ ,)
Just in case you came
(จัซท อิน เคซ ยู เคม)
Friends still ask about you,
(ฟเร็นด ซทิล อาซค อะเบาท ยู ,)
And I say that you’re just fine,
(แอ็นด ดาย เซ แดท ยัวร์ จัซท ไฟน ,)
And have you seen the world walking by?
(แอ็นด แฮ็ฝ ยู ซีน เดอะ เวิลด วอคกิง ไบ)
The truth is you’re not here,
(เดอะ ทรูธ อีส ยัวร์ น็อท เฮียร ,)
Here I am, I’m screwed up again,
(เฮียร ไอ แอ็ม , แอม ซครู อัพ อะเกน ,)
No matter what, which way I turn,
(โน แมทเทอะ ว็อท , ฮวิช เว ไอ เทิน ,)
How am I feeling, slowly bleeding here for you,
(เฮา แอ็ม ไอ ฟีลอิง , ซโลลิ บรีดดิ้ง เฮียร ฟอ ยู ,)
And spending time with hope
(แอ็นด ซเพ็นดิง ไทม วิฑ โฮพ)
And I don’t know why it is,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว อิท อีส ,)
It’s just the way it is
(อิทซ จัซท เดอะ เว อิท อีส)
What am I to say,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู เซ ,)
What am I to do,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู ,)
What am I, alone without you
(ว็อท แอ็ม ไอ , อะโลน วิเฑาท ยู)
What am I to say,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู เซ ,)
What am I to do,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู ,)
What am I, alone without you
(ว็อท แอ็ม ไอ , อะโลน วิเฑาท ยู)
The truth is you’re not here,
(เดอะ ทรูธ อีส ยัวร์ น็อท เฮียร ,)
And I’m screwed up again,
(แอ็นด แอม ซครู อัพ อะเกน ,)
And I don’t know the reason why,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ,)
I don’t know why it is
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว อิท อีส)
And did I ever say,
(แอ็นด ดิด ดาย เอฝเออะ เซ ,)
That I just need your love,
(แดท ไอ จัซท นีด ยุร ลัฝ ,)
And I want you back again,
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู แบ็ค อะเกน ,)
I want you back again
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค อะเกน)
You said that this isn’t yet our time,
(ยู เซ็ด แดท ดีซ อีสซึ่น เย็ท เอ๊า ไทม ,)
So give me time,
(โซ กิฝ มี ไทม ,)
To get you back again
(ทู เก็ท ยู แบ็ค อะเกน)
What am I to say,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู เซ ,)
What am I to do,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู ,)
What am I, alone without you
(ว็อท แอ็ม ไอ , อะโลน วิเฑาท ยู)
What am I to say,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู เซ ,)
What am I to do,
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู ,)
What am I, alone without you
(ว็อท แอ็ม ไอ , อะโลน วิเฑาท ยู)
Its for you that I fall out of bed in the morning,
(อิทซ ฟอ ยู แดท ไอ ฟอล เอ้า อ็อฝ เบ็ด อิน เดอะ มอนิง ,)
Still checking the mail as I’m leaving,
(ซทิล เช็คติ้ง เดอะ เมล แอ็ส แอม ลีฝอิงส ,)
I sit in the car without driving
(ไอ ซิท อิน เดอะ คา วิเฑาท ดรายวิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alone Without You คำอ่านไทย Mark Owen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น