เนื้อเพลง Leaving New York คำอ่านไทย R.E.M.

It’s quiet now
( อิทซ คไวเอ็ท เนา)
And what it brings
(แอ็นด ว็อท ดิธ บริง)
Is everything
(อีส เอ๊วี่ติง)

Comes calling back
(คัม คอลลิง แบ็ค)
A brilliant night
(อะ บรีลแย็นท ไนท)
I’m still awake
(แอม ซทิล อะเวค)

I looked ahead
(ไอ ลุค อะเฮด)
I’m sure I saw you there
(แอม ฌุร ไอ ซอ ยู แดร์)

You don’t need me
(ยู ด้อนท์ นีด มี)
To tell you now
(ทู เท็ล ยู เนา)
That nothing can compare
(แดท นัธอิง แค็น ค็อมแพ)

You might have laughed if I told you
(ยู ไมท แฮ็ฝ ลาฟ อิฟ ฟาย โทลด ยู)
You might have hidden A frown
(ยู ไมท แฮ็ฝ ฮีดดน อะ ฟเราน)
You might have succeeded in changing me
(ยู ไมท แฮ็ฝ ซัคซีด อิน เช้งจิ้นส มี)
I might have been turned around
(ไอ ไมท แฮ็ฝ บีน เทิน อะเรานด)

It’s easier to leave than to be left behind
(อิทซ อีสไซน์ ทู ลีฝ แฑ็น ทู บี เล็ฟท บิไฮนด)
Leaving was never my proud
(ลีฝอิงส วอส เนฝเวอะ มาย พเราด)
Leaving New York, never easy
(ลีฝอิงส นยู ยอค , เนฝเวอะ อีสอิ)
I saw the light fading out
(ไอ ซอ เดอะ ไลท เฟดิง เอ้า)

Now life is sweet
(เนา ไลฟ อีส สวี้ท)
And what it brings
(แอ็นด ว็อท ดิธ บริง)
I tried to take
(ไอ ทไร ทู เทค)
But loneliness
(บัท โลนลิเน็ซ)
It wears me out
(อิท แว มี เอ้า)
It lies in way
(อิท ไล ซิน เว)

And all not lost
(แอ็นด ออล น็อท ล็อซท)
Still in my eyes
(ซทิล อิน มาย ไอ)
The shadow of necklace
(เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เนคเครด)
Across your thigh
(อัครอซ ยุร ไธ)
I might’ve lived my life in a dream, but I swear
(ไอ มั้ยเวอฝ ไลฝ มาย ไลฟ อิน อะ ดรีม , บัท ไอ ซแว)
This is real
(ดีซ ซิส ริแอ็ล)
Memory fuses and shatters like glass
(เมมโอะริ ฟยูส แซน แฌทเทอะ ไลค กลัซ)
Mercurial future, forget the past
(เมิคยูเรียล ฟยูเชอะ , เฟาะเกท เดอะ พาซท)
It’s you, it’s what I feel.
(อิทซ ยู , อิทซ ว็อท ไอ ฟีล)

You might have laughed if I told you [it’s pulling me apart]
(ยู ไมท แฮ็ฝ ลาฟ อิฟ ฟาย โทลด ยู [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
You might have hidden a frown [change]
(ยู ไมท แฮ็ฝ ฮีดดน อะ ฟเราน [ เชนจ ])
You might have succeeded in changing me [it’s pulling me apart]
(ยู ไมท แฮ็ฝ ซัคซีด อิน เช้งจิ้นส มี [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
I might have been turned around [change]
(ไอ ไมท แฮ็ฝ บีน เทิน อะเรานด [ เชนจ ])

It’s easier to leave than to be left behind [it’s pulling me apart]
(อิทซ อีสไซน์ ทู ลีฝ แฑ็น ทู บี เล็ฟท บิไฮนด [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
Leaving was never my proud [change]
(ลีฝอิงส วอส เนฝเวอะ มาย พเราด [ เชนจ ])
Leaving New York, never easy [it’s pulling me apart]
(ลีฝอิงส นยู ยอค , เนฝเวอะ อีสอิ [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
I saw the light fading out
(ไอ ซอ เดอะ ไลท เฟดิง เอ้า)
You find it in your heart, it’s pulling me apart
(ยู ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท , อิทซ พลูลิง มี อะพาท)
You find it in your heart, change…
(ยู ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท , เชนจ)

I told you, forever
(ไอ โทลด ยู , เฟาะเรฝเออะ)
I love you, forever
(ไอ ลัฝ ยู , เฟาะเรฝเออะ)
I told you, I love you
(ไอ โทลด ยู , ไอ ลัฝ ยู)
I love you, forever
(ไอ ลัฝ ยู , เฟาะเรฝเออะ)
I told you, forever
(ไอ โทลด ยู , เฟาะเรฝเออะ)
You never, you never
(ยู เนฝเวอะ , ยู เนฝเวอะ)
You told me forever
(ยู โทลด มี เฟาะเรฝเออะ)

You might have laughed if I told you
(ยู ไมท แฮ็ฝ ลาฟ อิฟ ฟาย โทลด ยู)
You might have hidden the frown
(ยู ไมท แฮ็ฝ ฮีดดน เดอะ ฟเราน)
You might have succeeded in changing me
(ยู ไมท แฮ็ฝ ซัคซีด อิน เช้งจิ้นส มี)
I might have been turned around
(ไอ ไมท แฮ็ฝ บีน เทิน อะเรานด)

It’s easier to leave than to be left behind [it’s pulling me apart]
(อิทซ อีสไซน์ ทู ลีฝ แฑ็น ทู บี เล็ฟท บิไฮนด [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
Leaving was never my proud [change]
(ลีฝอิงส วอส เนฝเวอะ มาย พเราด [ เชนจ ])
Leaving New York never easy [it’s pulling me apart]
(ลีฝอิงส นยู ยอค เนฝเวอะ อีสอิ [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
I saw the life fading out [change]
(ไอ ซอ เดอะ ไลฟ เฟดิง เอ้า [ เชนจ ])
Leaving New York, never easy [it’s pulling me apart]
(ลีฝอิงส นยู ยอค , เนฝเวอะ อีสอิ [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
I saw the light fading out [change]
(ไอ ซอ เดอะ ไลท เฟดิง เอ้า [ เชนจ ])
Leaving New York never easy [it’s pulling me apart]
(ลีฝอิงส นยู ยอค เนฝเวอะ อีสอิ [ อิทซ พลูลิง มี อะพาท ])
I saw the life fading out [change]
(ไอ ซอ เดอะ ไลฟ เฟดิง เอ้า [ เชนจ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leaving New York คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น