เนื้อเพลง Sweet Love คำอ่านไทย 112

Baby I want your body close, you on top of me, can you feel it
( เบบิ ไอ ว็อนท ยุร บอดอิ คโลส , ยู ออน ท็อพ อ็อฝ มี , แค็น ยู ฟีล อิท)
I’m gonna make your body drip all over me,baby me inside of you
(แอม กอนนะ เมค ยุร บอดอิ ดริพ ออล โอเฝอะ มี , เบบิ มี อีนไซด อ็อฝ ยู)
So take off all your clothes and throw them on the floor
(โซ เทค ออฟฟ ออล ยุร คโลฑ แซน ธโร เฑ็ม ออน เดอะ ฟโล)
you wont need them
(ยู ว็อนท นีด เฑ็ม)
cuz I wanna give you every little thing you need and more
(คัซ ไอ วอนนา กิฝ ยู เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู นีด แอ็นด โม)
Let me tell you what you wanna do
(เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท ยู วอนนา ดู)

I wanna make love , sweet love , all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right , don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท , ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)
I wanna make love , sweet love, all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)

Baby I can give to you any way you like it
(เบบิ ไอ แค็น กิฝ ทู ยู เอนอิ เว ยู ไลค อิท)
you just let me know
(ยู จัซท เล็ท มี โน)
I’m giving you the key so you can ride me fast or slow
(แอม กีฝวิง ยู เดอะ คี โซ ยู แค็น ไรด มี ฟัซท ออ ซโล)
Cuz on this ride of love , we’re gonna go
(คัซ ออน ดีซ ไรด อ็อฝ ลัฝ , เวีย กอนนะ โก)
to places you and i ain’t never been before
(ทู พเลซ ยู แอ็นด ดาย เอน เนฝเวอะ บีน บิโฟ)
Baby imagine me kissing all over you
(เบบิ อิแมจอิน มี คิสซิงออล โอเฝอะ ยู)
your body’s trembling, i know you’re feeling me
(ยุร บอดอิ ทเรมบลิง , ไอ โน ยัวร์ ฟีลอิง มี)
Ooh i know it’s getting serious
(อู้ ไอ โน อิทซ เกดดดิ้ง ซีเรียซ)
And i’m tired of being curious
(แอ็นด แอม ไทร อ็อฝ บีอิง คยูเรียซ)
Cuz my body is filled with lust
(คัซ มาย บอดอิ อีส ฟิล วิฑ ลัซท)
can’t take it no more bet you whisper ooooh
(แค็นท เทค อิท โน โม เบ็ท ยู ฮวีซเพอะ อู้)

I wanna make love , sweet love , all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right , don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท , ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)
I wanna make love , sweet love, all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)

I wanna make love , sweet love , all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right , don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท , ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)
I wanna make love , sweet love, all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)

Girl the chemistry between us, i can’t explain
(เกิล เดอะ เคมอิซทริ บีทวิน อัซ , ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
I love to hear call my name
(ไอ ลัฝ ทู เฮีย คอล มาย เนม)
I can see it in your eyes that you want me too
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ แดท ยู ว็อนท มี ทู)
Don’t you be afraid of what i’m bout to give to you
(ด้อนท์ ยู บี อัฟเรด อ็อฝ ว็อท แอม เบาท ทู กิฝ ทู ยู)
Girl the tears you cry are out of happiness
(เกิล เดอะ เทีย ยู คไร อาร์ เอ้า อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
pleasure instead of loneliness
(พเลฉเออะ อินซเทด อ็อฝ โลนลิเน็ซ)
Baby every single part of me inside of you
(เบบิ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล พาท อ็อฝ มี อีนไซด อ็อฝ ยู)
pleasing you , pleasing you, make you scream louder
(พลีสอิง ยู , พลีสอิง ยู , เมค ยู ซครีม ลาวเดอ)

I wanna make love , sweet love , all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right , don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท , ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)
I wanna make love , sweet love, all night long to the rising of the sun
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ , สวี้ท ลัฝ , ออล ไนท ล็อง ทู เดอะ ไรสอิง อ็อฝ เดอะ ซัน)
hold your body close to mine it feels so right don’t let go of me
(โฮลด ยุร บอดอิ คโลส ทู ไมน อิท ฟีล โซ ไรท ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweet Love คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น