เนื้อเพลง I’m Kissing You คำอ่านไทย Des’ree

Leo, faces many trials,
( ลีโอ , เฟซ เมนอิ ไทรแอ็ล ,)
But hold hid head up high.
(บัท โฮลด ฮิด เฮ็ด อัพ ไฮ)
He won’t allow the hatred to
(ฮี ว็อนท แอ็ลเลา เดอะ เฮทเร็ด ทู)
Make his spirit die.
(เมค ฮิส ซพีริท ได)
Leo looks up the moon
(ลีโอ ลุค อัพ เดอะ มูน)
Sitting in its silver spoon.
(ซีททิง อิน อิทซ ซีลเฝอะ ซพูน)
Maybe I should change my job,
(เมบี ไอ เชิด เชนจ มาย โจบ ,)
Be an astronaut instead.
(บี แอน แอซทโระนอท อินซเทด)

Chorus x2:
(โครัซ x2 :)
Cos, I’ll be better, I’ll be stronger.
(คอซ , แอล บี เบทเทอะ , แอล บี สตองเกอร์)
For the truth, I know takes longer.
(ฟอ เดอะ ทรูธ , ไอ โน เทค ลองเงอ)
I’ve the cunning of the tiger and the
(แอฝ เดอะ คันนิง อ็อฝ เดอะ ไทเกอะ แอ็นด เดอะ)
Wisdom of the trees. I won’t be sad,
(วีสดัม อ็อฝ เดอะ ทรี ซาย ว็อนท บี แซ็ด ,)
Refuse the sorrow.
(เรฟยุซ เดอะ ซอโร)
I look forward tomorrow.
(ไอ ลุค ฟอเวิด ทุมอโร)
I’ll release my anger,
(แอล รีลีซ มาย แองเกอะ ,)
Cos I’m proud to be a dread.
(คอซ แอม พเราด ทู บี อะ ดเร็ด)

I’m kissing you.
(แอม คิสซิงยู)

Pride can stand a thousand trials
(พไรด แค็น ซแท็นด อะ เธาแส็น ไทรแอ็ล)
The strong will never fall
(เดอะ ซทร็อง วิล เนฝเวอะ ฟอล)
But watching stars without you,
(บัท วัทชิง ซทา วิเฑาท ยู ,)
My soul cried. Heaving heart is full of pain,
(มาย โซล คไร ฮีฝวิง ฮาท อีส ฟูล อ็อฝ เพน ,)
Oh, oh, the aching.
(โอ , โอ , ดิ เอคอิง)

Cos I’m kissing you, oh.
(คอซ แอม คิสซิงยู , โอ)
I’m kissing, oh.
(แอม คิสซิง, โอ)

Touch me deep, pure and trueกญ
(ทั๊ช มี ดีพ , พยูร แอ็นด trueกญ)
Gift to me forever.
(กิฟท ทู มี เฟาะเรฝเออะ)
Cos I’m kissing you, oh
(คอซ แอม คิสซิงยู , โอ)
I’m kissing you.
(แอม คิสซิงยู)

Where are you now? [x2]
(ฮแว อาร์ ยู เนา [ x2 ])
Cos I’m kissing you
(คอซ แอม คิสซิงยู)
I’m kissing you, oh, ohhhh!
(แอม คิสซิงยู , โอ , โอ้ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Kissing You คำอ่านไทย Des’ree

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น