เนื้อเพลง Strawberry Kisses คำอ่านไทย Nikki Webster

I’ve been missing, wishing, missing your strawberry kisses,
( แอฝ บีน มีซซิง , วิชชิ้ง , มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
I’ve been missing, wishing, missing your strawberry kisses.
(แอฝ บีน มีซซิง , วิชชิ้ง , มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ)
I’ve been missing, wishing, missing your strawberry kisses,
(แอฝ บีน มีซซิง , วิชชิ้ง , มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
I’ve been missing, wishing, missing your, yeah, yeah.
(แอฝ บีน มีซซิง , วิชชิ้ง , มีซซิง ยุร , เย่ , เย่)
From the bottom of my heart, boy, I gotta tell you this,
(ฟร็อม เดอะ บอตตัม อ็อฝ มาย ฮาท , บอย , ไอ กอททะ เท็ล ยู ดีซ ,)
Since the day we’ve been apart, you’re the only one I miss.
(ซินซ เดอะ เด หวีบ บีน อะพาท , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ มิซ)
I’m like a tree with no roots, I just can’t live without you, yeah-yeah.
(แอม ไลค เก ทรี วิฑ โน รูท , ไอ จัซท แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เย่ เย่)
Thought we were just a summer romance, nothing but a passing fling,
(ธอท วี เวอ จัซท ดา ซัมเมอะ โระแมนซ , นัธอิง บัท ดา พาซซิง ฟลิง ,)
Seemed my heart had other plans, now I’m a puppet on a string.
(ซีมี มาย ฮาท แฮ็ด อัฑเออะ แพล็น , เนา แอม มา พัพเพ็ท ออน อะ ซทริง)
Don’t leave me dangling out there, boy, can’t you tell how much I care?
(ด้อนท์ ลีฝ มี danglings เอ้า แดร์ , บอย , แค็นท ยู เท็ล เฮา มัช ไอ แค)
Still see the sunlight in your hair, oh-oh.
(ซทิล ซี เดอะ ซันไลท์ อิน ยุร แฮ , โอ โอ)

I’ve been missing your strawberry kisses,
(แอฝ บีน มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Coz nothing’s as sweet, and the taste still drives me crazy..
(คอซ นัธอิง แอ็ส สวี้ท , แอ็นด เดอะ เทซท ซทิล ดไรฝ มี คเรสิ)
I’ve been wishing my strawberry kisses,
(แอฝ บีน วิชชิ้ง มาย ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Will fly through the wind to you, from me.
(วิล ฟไล ธรู เดอะ วินด ทู ยู , ฟร็อม มี)

I’ve been missing, wishing, missing your strawberry kisses,
(แอฝ บีน มีซซิง , วิชชิ้ง , มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
I’ve been missing, wishing, missing your strawberry kisses.
(แอฝ บีน มีซซิง , วิชชิ้ง , มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ)
There’s no question at all, boy, your tops on the list,
(แดร์ โน คเวซชัน แอ็ท ดอร์ , บอย , ยุร ท็อพ ออน เดอะ ลิซท ,)
I’m falling head over toes at the thought of your lips.
(แอม ฟ๊อลิง เฮ็ด โอเฝอะ โท แอ็ท เดอะ ธอท อ็อฝ ยุร ลิพ)
I know you’re no Cyrano, can’t write those pretty words to show me,
(ไอ โน ยัวร์ โน Cyrano , แค็นท ไรท โฑส พรีททิ เวิด ทู โฌ มี ,)
How you feel deep inside, but oh-oh…
(เฮา ยู ฟีล ดีพ อีนไซด , บัท โอ โอ)

I’ve been missing your strawberry kisses,
(แอฝ บีน มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Coz nothing’s as sweet, and the taste still drives me crazy..
(คอซ นัธอิง แอ็ส สวี้ท , แอ็นด เดอะ เทซท ซทิล ดไรฝ มี คเรสิ)
I’ve been wishing my strawberry kisses,
(แอฝ บีน วิชชิ้ง มาย ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Will fly through the wind to you, from me.
(วิล ฟไล ธรู เดอะ วินด ทู ยู , ฟร็อม มี)

I know what I’ll do, once I find you, you’re gonna make me your girl,
(ไอ โน ว็อท แอล ดู , วันซ ไอ ไฟนด ยู , ยัวร์ กอนนะ เมค มี ยุร เกิล ,)
You’re gonna be mine, even if I gotta search this whole world.
(ยัวร์ กอนนะ บี ไมน , อีเฝ็น อิฟ ฟาย กอททะ เซิช ดีซ โฮล เวิลด)
Strawberry kisses, strawberry kisses, come on, baby, now,
(ซทรอเบริ คีสเซซ , ซทรอเบริ คีสเซซ , คัมมอน , เบบิ , เนา ,)
Strawberry kisses, gonna make you mine, oh, oh, oh-oh.
(ซทรอเบริ คีสเซซ , กอนนะ เมค ยู ไมน , โอ , โอ , โอ โอ)

I’ve been missing your strawberry kisses,
(แอฝ บีน มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Coz nothing’s as sweet, and the taste still drives me crazy..
(คอซ นัธอิง แอ็ส สวี้ท , แอ็นด เดอะ เทซท ซทิล ดไรฝ มี คเรสิ)
I’ve been wishing my strawberry kisses,
(แอฝ บีน วิชชิ้ง มาย ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Will fly through the wind to you, from me.
(วิล ฟไล ธรู เดอะ วินด ทู ยู , ฟร็อม มี)

I’ve been missing your strawberry kisses,
(แอฝ บีน มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Coz nothing’s as sweet, and the taste still drives me crazy..
(คอซ นัธอิง แอ็ส สวี้ท , แอ็นด เดอะ เทซท ซทิล ดไรฝ มี คเรสิ)
I’ve been wishing my strawberry kisses,
(แอฝ บีน วิชชิ้ง มาย ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Will fly through the wind to you, from me.
(วิล ฟไล ธรู เดอะ วินด ทู ยู , ฟร็อม มี)

I’ve been missing your strawberry kisses,
(แอฝ บีน มีซซิง ยุร ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Coz nothing’s as sweet, and the taste still drives me crazy..
(คอซ นัธอิง แอ็ส สวี้ท , แอ็นด เดอะ เทซท ซทิล ดไรฝ มี คเรสิ)
I’ve been wishing my strawberry kisses,
(แอฝ บีน วิชชิ้ง มาย ซทรอเบริ คีสเซซ ,)
Will fly through the wind to you, from me.
(วิล ฟไล ธรู เดอะ วินด ทู ยู , ฟร็อม มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Strawberry Kisses คำอ่านไทย Nikki Webster

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น