เนื้อเพลง Beautiful Disaster คำอ่านไทย Jon McLaughlin

She loves her momma’s lemonade
( ชี ลัฝ เฮอ มอมมาเลมะเนด)
Hates the sounds that goodbyes make
(เฮท เดอะ เซานด แดท กู๊ดบาย เมค)
She prays one day she’ll find someone to need her
(ชี พเร วัน เด เฌ็ล ไฟนด ซัมวัน ทู นีด เฮอ)
She swears there’s no difference between the lies and compliments
(ชี ซแว แดร์ โน ดีฟเฟอะเร็นซ บีทวิน เดอะ ไล แซน คอมพลิเม็นท)
It’s all the same if everybody leaves her
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม อิฟ เอวี่บอดี้ ลีฝ เฮอ)

And all the magazines tells her she’s not good enough
(แอ็นด ออล เดอะ แมกอะสีน เท็ล เฮอ ชี น็อท เกิด อินัฟ)
The pictures that she sees makes her cry
(เดอะ พีคเชอะ แดท ชี ซี เมค เฮอ คไร)

She would change everything, everything, just ask her
(ชี เวิด เชนจ เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , จัซท อาซค เฮอ)
Caught in the in between of beautiful disaster
(คอท อิน ดิ อิน บีทวิน อ็อฝ บยูทิฟุล ดิสาซเทอะ)
She just needs someone to take her home
(ชี จัซท นีด ซัมวัน ทู เทค เฮอ โฮม)

She’s giving boys what they want
(ชี กีฝวิง บอย ว็อท เด ว็อนท)
Trying to act so nonchalant
(ทไรอิง ทู แอ็คท โซ นอนฌะแล็นท)
Afraid to see that she’s lost her direction
(อัฟเรด ทู ซี แดท ชี ล็อซท เฮอ ดิเรคฌัน)
She never stays the same for long
(ชี เนฝเวอะ ซเท เดอะ เซม ฟอ ล็อง)
Assuming that she’ll get it wrong
(แอ็ซยูมอิง แดท เฌ็ล เก็ท ดิธ ร็อง)
Perfect only in her imperfection
(เพ๊อร์เฟ็คท โอ๊นลี่ อิน เฮอ อิมเพอะเฟคฌัน)

She’s not a drama queen
(ชี น็อท ดา ดรามะ ควีน)
She doesn’t wanna feel this way
(ชี ดัสอินท วอนนา ฟีล ดีซ เว)
Only 17 and tired, yeah
(โอ๊นลี่ 17 แอ็นด ไทร , เย่)

She would change everything for happy ever after
(ชี เวิด เชนจ เอ๊วี่ติง ฟอ แฮพพิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
Caught in the in between of beautiful disaster
(คอท อิน ดิ อิน บีทวิน อ็อฝ บยูทิฟุล ดิสาซเทอะ)
She just needs someone to take her home
(ชี จัซท นีด ซัมวัน ทู เทค เฮอ โฮม)

She’s just the way she is
(ชี จัซท เดอะ เว ชี อีส)
But no one’s told her that’s okay
(บัท โน วัน โทลด เฮอ แด๊ท โอเค)

She would change everything, everything, just ask her
(ชี เวิด เชนจ เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , จัซท อาซค เฮอ)
Caught in the in between of beautiful disaster
(คอท อิน ดิ อิน บีทวิน อ็อฝ บยูทิฟุล ดิสาซเทอะ)

She would change everything for happy ever after
(ชี เวิด เชนจ เอ๊วี่ติง ฟอ แฮพพิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
Caught in the in between of beautiful disaster
(คอท อิน ดิ อิน บีทวิน อ็อฝ บยูทิฟุล ดิสาซเทอะ)
She just needs someone to take her home
(ชี จัซท นีด ซัมวัน ทู เทค เฮอ โฮม)
She just needs someone to take her home
(ชี จัซท นีด ซัมวัน ทู เทค เฮอ โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Disaster คำอ่านไทย Jon McLaughlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น