เนื้อเพลง Freak Like Me คำอ่านไทย Sugababes

Let me lay it on the line
( เล็ท มี เล อิท ออน เดอะ ไลน)
I got a little freakiness inside
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล freakiness อีนไซด)
And you know that a man has gotta feel with it [with it, with it]
(แอ็นด ยู โน แดท ดา แม็น แฮ็ส กอททะ ฟีล วิฑ อิท [ วิฑ อิท , วิฑ อิท ])
I don’t care what they say
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท เด เซ)
I’m not gonna pay nobody’s way
(แอม น็อท กอนนะ เพ โนบอดี้ เว)
Cos it’s all about the doll in me [mmm]
(คอซ อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ด็อล อิน มี [ อึม ])

I wanna freak in the morning
(ไอ วอนนา ฟรีค อิน เดอะ มอนิง)
Freak in the evening
(ฟรีค อิน ดิ อีฝนิง)
Just like me
(จัซท ไลค มี)
I need a rough neck brother that can satisfy me
(ไอ นีด อะ รัฟ เน็ค บรัฑเออะ แดท แค็น แซทอิซไฟ มี)
Just for me
(จัซท ฟอ มี)
If you are that kind of man
(อิฟ ยู อาร์ แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Cos I’m that kind of girl
(คอซ แอม แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ve gotta freaky secret everybody sing
(แอฝ กอททะ ฟรีคกี้ซีคเร็ท เอวี่บอดี้ ซิง)
Cos we don’t give a damn about a thing
(คอซ วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ดา ธิง)

Cos I will be a freak until the day
(คอซ ซาย วิล บี อะ ฟรีค อันทีล เดอะ เด)
Until the dawn
(อันทีล เดอะ ดอน)
And we can all through the night
(แอ็นด วี แค็น ออล ธรู เดอะ ไนท)
To the early morn
(ทู ดิ เออลิ มอน)
Come on and we’ll take you around the hood
(คัมมอน แอ็นด เว็ล เทค ยู อะเรานด เดอะ ฮุด)
On a gangster lift
(ออน อะ แกะซเทอะ ลิฟท)
Cos we can any time of day
(คอซ วี แค็น เอนอิ ไทม อ็อฝ เด)
It’s all good for me
(อิทซ ซอร์ เกิด ฟอ มี)

Boy you’re moving kinda slow
(บอย ยัวร์ มูฝอิง กินดา ซโล)
You gotta keep up now
(ยู กอททะ คีพ อัพ เนา)
There you go
(แดร์ ยู โก)
That’s just something that a man must do [mmm mmm]
(แด๊ท จัซท ซัมติง แดท ดา แม็น มัซท ดู [ อึม อึม ])
I’m packing all the things that you need
(แอม แพคคิง ออล เดอะ ธิง แดท ยู นีด)
I got you shock up on your knees
(ไอ ก็อท ยู ฌ็อค อัพ ออน ยุร นี)
Cos it’s all about the dark in me, yeah
(คอซ อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ดาค อิน มี , เย่)

I wanna freak in the morning
(ไอ วอนนา ฟรีค อิน เดอะ มอนิง)
Freak in the evening
(ฟรีค อิน ดิ อีฝนิง)
Just like me
(จัซท ไลค มี)
I need a rough neck brother that can satisfy me
(ไอ นีด อะ รัฟ เน็ค บรัฑเออะ แดท แค็น แซทอิซไฟ มี)
Just for me
(จัซท ฟอ มี)
If you are that kind of man
(อิฟ ยู อาร์ แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Cos I’m that kind of girl
(คอซ แอม แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ve gotta freaky secret everybody sing
(แอฝ กอททะ ฟรีคกี้ซีคเร็ท เอวี่บอดี้ ซิง)
Cos we don’t give a damn about a thing
(คอซ วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ดา ธิง)

Cos I will be a freak until the day
(คอซ ซาย วิล บี อะ ฟรีค อันทีล เดอะ เด)
Until the dawn
(อันทีล เดอะ ดอน)
And we can all through the night
(แอ็นด วี แค็น ออล ธรู เดอะ ไนท)
To the early morn
(ทู ดิ เออลิ มอน)
Come on and we’ll take you around the hood
(คัมมอน แอ็นด เว็ล เทค ยู อะเรานด เดอะ ฮุด)
On a gangster lift
(ออน อะ แกะซเทอะ ลิฟท)
Cos we can any time of day
(คอซ วี แค็น เอนอิ ไทม อ็อฝ เด)
It’s all good for me
(อิทซ ซอร์ เกิด ฟอ มี)

Cos I will be a freak until the day
(คอซ ซาย วิล บี อะ ฟรีค อันทีล เดอะ เด)
Until the dawn
(อันทีล เดอะ ดอน)
And we can all through the night
(แอ็นด วี แค็น ออล ธรู เดอะ ไนท)
To the early morn
(ทู ดิ เออลิ มอน)
Come on and we’ll take you around the hood
(คัมมอน แอ็นด เว็ล เทค ยู อะเรานด เดอะ ฮุด)
On a gangster lift [Take you round the]
(ออน อะ แกะซเทอะ ลิฟท [ เทค ยู เรานด เดอะ ])
Cos we can any time of day
(คอซ วี แค็น เอนอิ ไทม อ็อฝ เด)
It’s all good for me
(อิทซ ซอร์ เกิด ฟอ มี)

Good for me…
(เกิด ฟอ มี)
Good for me…
(เกิด ฟอ มี)
Good for me…
(เกิด ฟอ มี)

I got a little freakiness inside
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล freakiness อีนไซด)
And you know that a man has gotta feel with it [with it, with it]
(แอ็นด ยู โน แดท ดา แม็น แฮ็ส กอททะ ฟีล วิฑ อิท [ วิฑ อิท , วิฑ อิท ])
I don’t care what they say
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท เด เซ)
I’m not gonna pay nobody’s way
(แอม น็อท กอนนะ เพ โนบอดี้ เว)
Cos it’s all about the doll in me [mmm]
(คอซ อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ด็อล อิน มี [ อึม ])

I wanna freak in the morning
(ไอ วอนนา ฟรีค อิน เดอะ มอนิง)
Freak in the evening
(ฟรีค อิน ดิ อีฝนิง)
Just like me
(จัซท ไลค มี)
I need a rough neck brother that can satisfy me
(ไอ นีด อะ รัฟ เน็ค บรัฑเออะ แดท แค็น แซทอิซไฟ มี)
Just for me
(จัซท ฟอ มี)
If you are that kind of man
(อิฟ ยู อาร์ แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Cos I’m that kind of girl
(คอซ แอม แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ve gotta freaky secret everybody sing
(แอฝ กอททะ ฟรีคกี้ซีคเร็ท เอวี่บอดี้ ซิง)
Cos we don’t give a damn about a thing
(คอซ วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ดา ธิง)

Cos I will be a freak until the day
(คอซ ซาย วิล บี อะ ฟรีค อันทีล เดอะ เด)
Until the dawn
(อันทีล เดอะ ดอน)
And we can all through the night
(แอ็นด วี แค็น ออล ธรู เดอะ ไนท)
To the early morn
(ทู ดิ เออลิ มอน)
Come on and we’ll take you around the hood
(คัมมอน แอ็นด เว็ล เทค ยู อะเรานด เดอะ ฮุด)
On a gangster lift
(ออน อะ แกะซเทอะ ลิฟท)
Cos we can any time of day
(คอซ วี แค็น เอนอิ ไทม อ็อฝ เด)
It’s all good for me
(อิทซ ซอร์ เกิด ฟอ มี)

Boy you’re moving kinda slow
(บอย ยัวร์ มูฝอิง กินดา ซโล)
You gotta keep up now
(ยู กอททะ คีพ อัพ เนา)
There you go
(แดร์ ยู โก)
That’s just something that a man must do [mmm mmm]
(แด๊ท จัซท ซัมติง แดท ดา แม็น มัซท ดู [ อึม อึม ])
I’m packing all the things that you need
(แอม แพคคิง ออล เดอะ ธิง แดท ยู นีด)
I got you shock up on your knees
(ไอ ก็อท ยู ฌ็อค อัพ ออน ยุร นี)
Cos it’s all about the dark in me, yeah
(คอซ อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ดาค อิน มี , เย่)

I wanna freak in the morning
(ไอ วอนนา ฟรีค อิน เดอะ มอนิง)
Freak in the evening
(ฟรีค อิน ดิ อีฝนิง)
Just like me
(จัซท ไลค มี)
I need a rough neck brother that can satisfy me
(ไอ นีด อะ รัฟ เน็ค บรัฑเออะ แดท แค็น แซทอิซไฟ มี)
Just for me
(จัซท ฟอ มี)
If you are that kind of man
(อิฟ ยู อาร์ แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Cos I’m that kind of girl
(คอซ แอม แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ve gotta freaky secret everybody sing
(แอฝ กอททะ ฟรีคกี้ซีคเร็ท เอวี่บอดี้ ซิง)
Cos we don’t give a damn about a thing
(คอซ วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ดา ธิง)

Cos I will be a freak until the day
(คอซ ซาย วิล บี อะ ฟรีค อันทีล เดอะ เด)
Until the dawn
(อันทีล เดอะ ดอน)
And we can all through the night
(แอ็นด วี แค็น ออล ธรู เดอะ ไนท)
To the early morn
(ทู ดิ เออลิ มอน)
Come on and we’ll take you around the hood
(คัมมอน แอ็นด เว็ล เทค ยู อะเรานด เดอะ ฮุด)
On a gangster lift
(ออน อะ แกะซเทอะ ลิฟท)
Cos we can any time of day
(คอซ วี แค็น เอนอิ ไทม อ็อฝ เด)
It’s all good for me
(อิทซ ซอร์ เกิด ฟอ มี)

Cos I will be a freak until the day
(คอซ ซาย วิล บี อะ ฟรีค อันทีล เดอะ เด)
Until the dawn
(อันทีล เดอะ ดอน)
And we can all through the night
(แอ็นด วี แค็น ออล ธรู เดอะ ไนท)
To the early morn
(ทู ดิ เออลิ มอน)
Come on and we’ll take you around the hood
(คัมมอน แอ็นด เว็ล เทค ยู อะเรานด เดอะ ฮุด)
On a gangster lift [Take you round the]
(ออน อะ แกะซเทอะ ลิฟท [ เทค ยู เรานด เดอะ ])
Cos we can any time of day
(คอซ วี แค็น เอนอิ ไทม อ็อฝ เด)
It’s all good for me
(อิทซ ซอร์ เกิด ฟอ มี)

Good for me…
(เกิด ฟอ มี)
Good for me…
(เกิด ฟอ มี)
Good for me…
(เกิด ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freak Like Me คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น