เนื้อเพลง Something I Call Personality คำอ่านไทย New Found Glory

Before you jump down my throat
( บิโฟ ยู จัมพ เดาน มาย ธโรท)
I’d like to present you with
(อาย ไลค ทู เพร๊สเซ่นท ยู วิฑ)
Something I call personality
(ซัมติง ไอ คอล เพิซแนลอิทิ)
Word travels fast when you’re on the road
(เวิด ทแรฝแอ็ล ฟัซท ฮเว็น ยัวร์ ออน เดอะ โรด)
I’d like to think what I have is real
(อาย ไลค ทู ธิงค ว็อท ไอ แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)

Sort this out on your own time
(ซอท ดีซ เอ้า ออน ยุร โอน ไทม)
You ought to sort this out on your own time
(ยู อ๊อธ ทู ซอท ดีซ เอ้า ออน ยุร โอน ไทม)

Before you jump to conclusions
(บิโฟ ยู จัมพ ทู ค็อนคลูฉัน)
About all the friends I have
(อะเบาท ดอร์ เดอะ ฟเร็นด ซาย แฮ็ฝ)
Just remember they were born that way
(จัซท ริเมมเบอะ เด เวอ บอน แดท เว)
Word travels fast when her name’s involved
(เวิด ทแรฝแอ็ล ฟัซท ฮเว็น เฮอ เนม อินฝอลฝ)
i’d like to think what I have is real
(อาย ไลค ทู ธิงค ว็อท ไอ แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)

sort this out on your own time
(ซอท ดีซ เอ้า ออน ยุร โอน ไทม)
go on and sort this out on your own time
(โก ออน แอ็นด ซอท ดีซ เอ้า ออน ยุร โอน ไทม)

no matter how happy you are
(โน แมทเทอะ เฮา แฮพพิ ยู อาร์)
you’ll always want more
(โยว ออลเว ว็อนท โม)
no matter how stupid I get
(โน แมทเทอะ เฮา ซทยูทิด ดาย เก็ท)
you’ll always want more
(โยว ออลเว ว็อนท โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something I Call Personality คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น