เนื้อเพลง Paperback Writer คำอ่านไทย The Beatles

PAPERBACK WRITER
( เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

Paperback writer
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

Dear Sir or Madam, will you read my book?
(เดีย เซอ ออ แมดแอ็ม , วิล ยู เร็ด มาย เบิค)
It took me years to write, will you take a look?
(อิท ทุค มี เยีย ทู ไรท , วิล ยู เทค เก ลุค)
Based on a novel by a man named Lear
(เบซ ออน อะ นอฝเอ็ล ไบ อะ แม็น เนม เลียเออ)
and I need a job, so I want to be a paperback writer,
(แอ็นด ดาย นีด อะ โจบ , โซ ไอ ว็อนท ทู บี อะ เปเปอร์แบค ไรทเออะ ,)
paperback writer.
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

It’s the dirty story of a dirty man
(อิทซ เดอะ เดอทิ ซโทริ อ็อฝ อะ เดอทิ แม็น)
and his clinging wife doesn’t understand.
(แอ็นด ฮิส คลิงงิง ไวฟ ดัสอินท อันเดิซแทนด)
His son is working for the Daily Mail,
(ฮิส ซัน อีส เวิคกิง ฟอ เดอะ เดลิ เมล ,)
it’s a steady job but he wants to be a paperback writer,
(อิทซ ซา ซเทดอิ โจบ บัท ฮี ว็อนท ทู บี อะ เปเปอร์แบค ไรทเออะ ,)
paperback writer.
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

Paperback writer
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

It’s a thousand pages, give or take a few,
(อิทซ ซา เธาแส็น เพจ , กิฝ ออ เทค เก ฟยู ,)
I’ll be writing more in a week or two.
(แอล บี ไรทอิง โม อิน อะ วีค ออ ทู)
I can make it longer if you like the style,
(ไอ แค็น เมค อิท ลองเงอ อิฟ ยู ไลค เดอะ ซไทล ,)
I can change it round and I want to be a paperback writer,
(ไอ แค็น เชนจ อิท เรานด แอ็นด ดาย ว็อนท ทู บี อะ เปเปอร์แบค ไรทเออะ ,)
paperback writer.
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

If you really like it you can have the rights,
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ไลค อิท ยู แค็น แฮ็ฝ เดอะ ไรท ,)
it could make a million for you overnight.
(อิท เคิด เมค เก มีลยัน ฟอ ยู โอะเฝอะไนท)
If you must return it, you can send it here
(อิฟ ยู มัซท ริเทิน หนิด , ยู แค็น เซ็นด ดิท เฮียร)
but I need a break and I want to be a paperback writer,
(บัท ไอ นีด อะ บเรค แอ็นด ดาย ว็อนท ทู บี อะ เปเปอร์แบค ไรทเออะ ,)
paperback writer.
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

Paperback writer
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ)

Paperback writer – paperback writer
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ เปเปอร์แบค ไรทเออะ)
paperback writer – paperback writer [fade]
(เปเปอร์แบค ไรทเออะ เปเปอร์แบค ไรทเออะ [ เฝด ])

#NAME?
(#เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paperback Writer คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น