เนื้อเพลง Hallowed Be Thy Name คำอ่านไทย Iron Maiden

Harris
( Harris)

I’m waiting in my cold cell when the bell begins to chime
(แอม เวททิง อิน มาย โคลด เซ็ล ฮเว็น เดอะ เบลล์ บีกีน ทู ไชม)
Reflecting on my past life and it doesn’t have much time
(รีเฟคติ้งออน มาย พาซท ไลฟ แอ็นด ดิท ดัสอินท แฮ็ฝ มัช ไทม)
Cos at 5 o’clock they take me to the Gallows Pole
(คอซ แอ็ท ไฟท์ โอคล็อก เด เทค มี ทู เดอะ แกลโลส โพล)
The sands of time for me are running low
(เดอะ แซ็นด อ็อฝ ไทม ฟอ มี อาร์ รันนิง โล)

When the priest comes to read me the last rites
(ฮเว็น เดอะ พรีซท คัม ทู เร็ด มี เดอะ ลาซท ไรท)
I take a look through the bars at the last sights
(ไอ เทค เก ลุค ธรู เดอะ บา แอ็ท เดอะ ลาซท ไซท)
Of a world that has gone very wrong for me
(อ็อฝ อะ เวิลด แดท แฮ็ส กอน เฝริ ร็อง ฟอ มี)

Can it be there’s some sort of error
(แค็น หนิด บี แดร์ ซัม ซอท อ็อฝ เอเรอะ)
Hard to stop the surmounting terror
(ฮาด ทู ซท็อพ เดอะ surmountings เทเรอะ)
Is it really the end not some crazy dream
(อีส ซิท ริแอ็ลลิ ดิ เอ็นด น็อท ซัม คเรสิ ดรีม)

Somebody please tell me that I’m dreaming
(ซัมบอดี้ พลีส เท็ล มี แดท แอม ดรีมมิง)
It’s not so easy to stop from screaming
(อิทซ น็อท โซ อีสอิ ทู ซท็อพ ฟร็อม ซครีมอิง)
But words escape me when I try to speak
(บัท เวิด เอ็ซเคพ มี ฮเว็น นาย ทไร ทู ซพีค)
Tears they flow but why am I crying
(เทีย เด ฟโล บัท ฮไว แอ็ม ไอ คไรอิง)
After all I am not afraid of dying
(อาฟเทอะ ออล ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด อ็อฝ ไดอิง)
Don’t believe that there is never an end
(ด้อนท์ บิลีฝ แดท แดร์ อีส เนฝเวอะ แอน เอ็นด)

As the guards march me out to the courtyard
(แอ็ส เดอะ กาด มาช มี เอ้า ทู เดอะ courtyard)
Someone calls from a cell ” God be with you ”
(ซัมวัน คอล ฟร็อม มา เซ็ล ” ก็อด บี วิฑ ยู “)
If there’s a God then why has he let me die?
(อิฟ แดร์ ซา ก็อด เด็น ฮไว แฮ็ส ฮี เล็ท มี ได)

As I walk all my life drifts before me
(แอ็ส ซาย วอค ออล มาย ไลฟ ดริฟท บิโฟ มี)
And though the end is near I’m not sorry
(แอ็นด โธ ดิ เอ็นด อีส เนีย แอม น็อท ซอริ)
Catch my soul cos it’s willing to fly away
(แค็ช มาย โซล คอซ อิทซ วีลลิง ทู ฟไล อะเว)

Mark my words please believe my soul lives on
(ม๊าร์ค มาย เวิด พลีส บิลีฝ มาย โซล ไลฝ ออน)
Please don’t worry now that I have gone
(พลีส ด้อนท์ เวอริ เนา แดท ไอ แฮ็ฝ กอน)
I’ve gone beyond to see the truth
(แอฝ กอน บิยอนด ทู ซี เดอะ ทรูธ)

When you know that your time is close at hand
(ฮเว็น ยู โน แดท ยุร ไทม อีส คโลส แอ็ท แฮ็นด)
maybe then you’ll begin to understand
(เมบี เด็น โยว บีกีน ทู อันเดิซแทนด)
Life down there is just a strange illusion.
(ไลฟ เดาน แดร์ อีส จัซท ดา ซทเรนจ อิลยูฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hallowed Be Thy Name คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น