เนื้อเพลง Blur คำอ่านไทย Britney Spears

Turn the lights out
( เทิน เดอะ ไลท เอ้า)
This sh*t is way too f**king bright
(ดีซ ฌะ *ที อีส เว ทู เอฟ **คิง ไบร๊ท)
Wanna poke my eyes out
(วอนนา โพค มาย ไอ เอ้า)
If you wanna mess with my eyesight
(อิฟ ยู วอนนา เมซ วิฑ มาย อายไซทฺ)
Just let me get my head right
(จัซท เล็ท มี เก็ท มาย เฮ็ด ไรท)
Where the hell am I?
(ฮแว เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)

What’d we do
(เหวิด วี ดู)
Last night?
(ลาซท ไนท)
Hey yeah yeah
(เฮ เย่ เย่)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
What’d we do
(เหวิด วี ดู)
Last night?
(ลาซท ไนท)
Hey yeah yeah
(เฮ เย่ เย่)

Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Maybe I shouldn’t have given in
(เมบี ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ กีฝเอ็น อิน)
But I just couldn’t fight
(บัท ไอ จัซท คูดซึ่น ไฟท)
Hope I didn’t but I think I might’ve
(โฮพ ไอ ดิ๊นอิน บัท ไอ ธิงค ไอ มั้ยเวอฝ)
Everything, everything is still a blur
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ)
Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Everything, everything is still a blur [Did last night]
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ [ ดิด ลาซท ไนท ])
Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Everything, everything is still a blur
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ)
What’s your name, man?
(ว็อท ยุร เนม , แม็น)

Can you calmly hand me all my things?
(แค็น ยู คามลิ แฮ็นด มี ออล มาย ธิง)
I think I need an aspirin
(ไอ ธิงค ไอ นีด แอน aspirin)
Better yet, I need to get up outta here
(เบทเทอะ เย็ท , ไอ นีด ทู เก็ท อัพ เอ๊าตา เฮียร)
I gotta get my head right
(ไอ กอททะ เก็ท มาย เฮ็ด ไรท)
Where the hell am I?
(ฮแว เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
What’d we do
(เหวิด วี ดู)
Last night?
(ลาซท ไนท)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Maybe I shouldn’t have given in
(เมบี ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ กีฝเอ็น อิน)
But I just couldn’t fight
(บัท ไอ จัซท คูดซึ่น ไฟท)
Hope I didn’t but I think I might’ve
(โฮพ ไอ ดิ๊นอิน บัท ไอ ธิงค ไอ มั้ยเวอฝ)
Everything, everything is still a blur
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ)
Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Everything, everything is still a blur [Did last night]
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ [ ดิด ลาซท ไนท ])
Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Everything, everything is still a blur
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ)

What happened last night?
(ว็อท แฮพเพ็น ลาซท ไนท)
Cause I don’t– ’cause I don’t remember
(คอส ไอ ด้อนท์ คอส ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
What happened?
(ว็อท แฮพเพ็น)

Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Maybe I shouldn’t have given in
(เมบี ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ กีฝเอ็น อิน)
But I just couldn’t fight
(บัท ไอ จัซท คูดซึ่น ไฟท)
Hope I didn’t but I think I might’ve
(โฮพ ไอ ดิ๊นอิน บัท ไอ ธิงค ไอ มั้ยเวอฝ)
Everything, everything is still a blur
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ)
Can’t remember what I did last night [Blur]
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท [ บเลอ ])
Everything, everything is still a blur [Did last night]
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ [ ดิด ลาซท ไนท ])
Can’t remember what I did last night
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
Everything, everything is still a blur
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ซทิล อะ บเลอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blur คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น