เนื้อเพลง Heal คำอ่านไทย Westlife

[Kian:]
( [ คีเอน : ])
Even though you’re near me
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ เนีย มี)
I need you far away
(ไอ นีด ยู ฟา อะเว)
To be an ocean
(ทู บี แอน โอแฌ็น)
To build another way
(ทู บิลด แอะนัธเออะ เว)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
I’ll be broken
(แอล บี บโรเค็น)
And I know it
(แอ็นด ดาย โน อิท)
But I just can’t seem to find
(บัท ไอ จัซท แค็นท ซีม ทู ไฟนด)
Another way
(แอะนัธเออะ เว)

[All:]
([ ออล : ])
Though you want to
(โธ ยู ว็อนท ทู)
Though you try to
(โธ ยู ทไร ทู)
You can’t stop the rain
(ยู แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน)
For the first time
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
It’s not you
(อิทซ น็อท ยู)
Who can heal me
(ฮู แค็น ฮีล มี)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
I need some distance
(ไอ นีด ซัม ดีซแท็นซ)
To find another road
(ทู ไฟนด แอะนัธเออะ โรด)
It’s not so easy
(อิทซ น็อท โซ อีสอิ)
Sorrow, such a heavy load
(ซอโร , ซัช อะ เฮฝอิ โลด)

[Nicky:]
([ นิคกี้ : ])
I’ll be broken
(แอล บี บโรเค็น)
And I show it
(แอ็นด ดาย โฌ อิท)
But I’m gonna have to live
(บัท แอม กอนนะ แฮ็ฝ ทู ไลฝ)
Without you here
(วิเฑาท ยู เฮียร)

[All:]
([ ออล : ])
Though you want to
(โธ ยู ว็อนท ทู)
Though you try to
(โธ ยู ทไร ทู)
You can’t stop the rain
(ยู แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน)
For the first time
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
It’s not you
(อิทซ น็อท ยู)
Who can heal me
(ฮู แค็น ฮีล มี)

[Shane:]
([ เชน : ])
Poets say
(โพเอ็ท เซ)
As time’s a case
(แอ็ส ไทม ซา เคซ)
A broken souls were mend
(อะ บโรเค็น โซล เวอ เม็นด)
But you would come around again
(บัท ยู เวิด คัม อะเรานด อะเกน)
So my sorrow’s gonna end
(โซ มาย ซอโร กอนนะ เอ็นด)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
But it’s not you…
(บัท อิทซ น็อท ยู)
Heal me…
(ฮีล มี)
But it’s not you…
(บัท อิทซ น็อท ยู)
Heal me…
(ฮีล มี)

[All [Shane]:]
([ ออล [ เชน ] : ])
Though you want to [though you want to]
(โธ ยู ว็อนท ทู [ โธ ยู ว็อนท ทู ])
Though you try to [thought you try to]
(โธ ยู ทไร ทู [ ธอท ยู ทไร ทู ])
You can’t stop the rain
(ยู แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน)
For the first time
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
It’s not you
(อิทซ น็อท ยู)
Who can heal me
(ฮู แค็น ฮีล มี)

Though you want to [though you want to]
(โธ ยู ว็อนท ทู [ โธ ยู ว็อนท ทู ])
Though you try to [thought you try to]
(โธ ยู ทไร ทู [ ธอท ยู ทไร ทู ])
You can’t stop the rain
(ยู แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน)
For the first time
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
It’s not you
(อิทซ น็อท ยู)
Who can heal me
(ฮู แค็น ฮีล มี)
Heal me
(ฮีล มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heal คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น