เนื้อเพลง Baby Boy คำอ่านไทย Big Brovaz

From the day that I saw you
( ฟร็อม เดอะ เด แดท ไอ ซอ ยู)
I knew that we would pursue
(ไอ นยู แดท วี เวิด เพิซยู)
Cause the chemistry
(คอส เดอะ เคมอิซทริ)
we felt that day
(วี เฟ็ลท แดท เด)
Felt so real, and so true
(เฟ็ลท โซ ริแอ็ล , แอ็นด โซ ทรู)
Looking back on a year
(ลุคอิง แบ็ค ออน อะ เยีย)
we spent together
(วี ซเพ็นท ทุเกฑเออะ)
How it’s been, what
(เฮา อิทซ บีน , ว็อท)
we went through
(วี เว็นท ธรู)
Although we’ve had our
(ออลโฑ หวีบ แฮ็ด เอ๊า)
little ups and downs
(ลิ๊ทเทิ่ล อัพสฺ แซน เดาน)
We’ve still pulled through
(หวีบ ซทิล พุล ธรู)

Baby girl you’re my
(เบบิ เกิล ยัวร์ มาย)
world my everything
(เวิลด มาย เอ๊วี่ติง)
I wanna lace you with
(ไอ วอนนา เลซ ยู วิฑ)
diamonds and every ring
(ไดมันด แซน เอฝริ ริง)
Give you everything you
(กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู)
dream and fantasize
(ดรีม แอ็นด แฟนทาซาย)
Cause you can tell me
(คอส ยู แค็น เท็ล มี)
that you love me
(แดท ยู ลัฝ มี)
Looking in my eyes
(ลุคอิง อิน มาย ไอ)
You keep it real with me,
(ยู คีพ อิท ริแอ็ล วิฑ มี ,)
I keep it real with you
(ไอ คีพ อิท ริแอ็ล วิฑ ยู)
You keep on loving me,
(ยู คีพ ออน ลัฝอิง มี ,)
I’ll keep on loving you
(แอล คีพ ออน ลัฝอิง ยู)
Keep doing what you do,
(คีพ ดูอิง ว็อท ยู ดู ,)
I feel your whole aura
(ไอ ฟีล ยุร โฮล ออระ)
And I can’t wait to hook up
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทู ฮุค อัพ)
again tomorrow baby – what
(อะเกน ทุมอโร เบบิ ว็อท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
My love for you will never end
(มาย ลัฝ ฟอ ยู วิล เนฝเวอะ เอ็นด)
You’ll always be a part of me
(โยว ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)
As long as time keeps
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ไทม คีพ)
on passing by
(ออน พาซซิง ไบ)
You’ll always be my baby boy.
(โยว ออลเว บี มาย เบบิ บอย)

Everytime I look at you,
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ลุค แกท ยู ,)
I can’t believe
(ไอ แค็นท บิลีฝ)
I’ve found a love so true [and]
(แอฝ เฟานด อะ ลัฝ โซ ทรู [ แอ็นด ])
I took my time to put
(ไอ ทุค มาย ไทม ทู พัท)
my trust in you
(มาย ทรัซท อิน ยู)
I must admit it was so hard to do
(ไอ มัซท แอ็ดมีท ดิธ วอส โซ ฮาด ทู ดู)
And every minute that I
(แอ็นด เอฝริ มินยูท แดท ไอ)
spend with you
(ซเพ็นด วิฑ ยู)
You make me believe I
(ยู เมค มี บิลีฝ ไอ)
have nothing to loose and
(แฮ็ฝ นัธอิง ทู ลูซ แอ็นด)
Deep down I always knew
(ดีพ เดาน นาย ออลเว นยู)
that you would be mine
(แดท ยู เวิด บี ไมน)

Do you believe in destiny
(ดู ยู บิลีฝ อิน เดซทินิ)
Because I got a funny feeling
(บิคอส ไอ ก็อท ดา ฟันนิ ฟีลอิง)
this was meant to be
(ดีซ วอส เม็นท ทู บี)
Without you I’d be lost,
(วิเฑาท ยู อาย บี ล็อซท ,)
I need you next to me
(ไอ นีด ยู เน็คซท ทู มี)
Preferably in the house full
(พเรฟเออะรับลิ อิน เดอะ เฮาซ ฟูล)
of luxuries and little kids
(อ็อฝ ลอคชูหรีด แซน ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
From day one I was sprung,
(ฟร็อม เด วัน ไอ วอส ซพรัง ,)
knew you was gonna be one
(นยู ยู วอส กอนนะ บี วัน)
Cause my heart spoke for the
(คอส มาย ฮาท ซโพค ฟอ เดอะ)
very first time in a long while
(เฝริ เฟิซท ไทม อิน อะ ล็อง ฮไวล)
And every time you smile, I can see us walking up the aisle with you
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ซไมล , ไอ แค็น ซี อัซ วอคกิง อัพ ดิ ไอล วิฑ ยู)
carrying my child C’mon
(แคร์รี่ยิง มาย ไชล ซีมอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

If you were to go, I don’t know
(อิฟ ยู เวอ ทู โก , ไอ ด้อนท์ โน)
You’re the only one who
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู)
sweeps me off my feet
(สวี้พ มี ออฟฟ มาย ฟีท)
Makes my soul go weak
(เมค มาย โซล โก วีค)
The only one who makes
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เมค)
my heart wanna beat and I,
(มาย ฮาท วอนนา บีท แอ็นด ดาย ,)
I could never live without you
(ไอ เคิด เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท ยู)
You know that what I feel
(ยู โน แดท ว็อท ไอ ฟีล)
has to be true
(แฮ็ส ทู บี ทรู)
Cause you’re my, my sweet love
(คอส ยัวร์ มาย , มาย สวี้ท ลัฝ)

Ever since the first time,
(เอฝเออะ ซินซ เดอะ เฟิซท ไทม ,)
that I looked into your eyes
(แดท ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
I knew that you were
(ไอ นยู แดท ยู เวอ)
gonna be mine
(กอนนะ บี ไมน)
Feeling you from the inside,
(ฟีลอิง ยู ฟร็อม ดิ อีนไซด ,)
when you’re not by my side
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท ไบ มาย ไซด)
You’re the only girl
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ เกิล)
that’s on my mind
(แด๊ท ออน มาย ไมนด)
I never knew a love like
(ไอ เนฝเวอะ นยู อะ ลัฝ ไลค)
this, a love so strong
(ดีซ , อะ ลัฝ โซ ซทร็อง)
A vision so picture perfect
(อะ ฝีฉอัน โซ พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท)
it could never be wrong
(อิท เคิด เนฝเวอะ บี ร็อง)
Along the way, you’re gonna
(อะลอง เดอะ เว , ยัวร์ กอนนะ)
see you belong with Jay
(ซี ยู บิลอง วิฑ เจ)
I might have to marry you
(ไอ ไมท แฮ็ฝ ทู แมริ ยู)
one day baby eh..
(วัน เด เบบิ เอ)

[Chorus / Outro]
([ โครัซ / เอ๊าโต ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Boy คำอ่านไทย Big Brovaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น