เนื้อเพลง Hey Whatever คำอ่านไทย Westlife

[Bryan:]
( [ บายเอน: ])
Well I can’t control the universe
(เว็ล ไอ แค็นท ค็อนทโรล ดิ ยูนิเฝิซ)
Cause I’m only a man
(คอส แอม โอ๊นลี่ อะ แม็น)
And I’ve been reading the papers
(แอ็นด แอฝ บีน รีดอิง เดอะ เพเพอะ)
But they won’t tell me who I am
(บัท เด ว็อนท เท็ล มี ฮู ไอ แอ็ม)

[Shane:]
([ เชน : ])
If you really need a new philosophy
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ นีด อะ นยู ฟิลอซโอะฟิ)
Well there’s one that makes sense
(เว็ล แดร์ วัน แดท เมค เซ็นซ)
The one I profess but I say
(ดิ วัน ไอ พโระเฟซ บัท ไอ เซ)

[Chorus: [All]]
([ โครัซ : [ ออล ] ])
Hey whatever
(เฮ ฮว็อทเอฝเออะ)
Let your beauty come alive
(เล็ท ยุร บยูทิ คัม อะไลฝ)
Let your colour fill the sky
(เล็ท ยุร คัลเออะ ฟิล เดอะ ซไค)
And say whatever
(แอ็นด เซ ฮว็อทเอฝเออะ)
Why don’t you liberate your mind
(ฮไว ด้อนท์ ยู ลีบเออะเรท ยุร ไมนด)
Let your colour fill the sky
(เล็ท ยุร คัลเออะ ฟิล เดอะ ซไค)

[Shane:]
([ เชน : ])
All the world’s a waiting room
(ออล เดอะ เวิลด ซา เวททิง รุม)
And we’re standing in line
(แอ็นด เวีย ซแทนดิง อิน ไลน)
For the answers to the question
(ฟอ ดิ อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน)
” What makes this fine? ”
(” ว็อท เมค ดีซ ไฟน “)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
Don’t let them change your story
(ด้อนท์ เล็ท เฑ็ม เชนจ ยุร ซโทริ)
Won’t let them change your song
(ว็อนท เล็ท เฑ็ม เชนจ ยุร ซ็อง)
Don’t let the gurus and philosophers lead you on
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ กูรู แซน ฟิลอซโอะเฟอะ เล็ด ยู ออน)
Ahh…
(อา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
Wooo!
(วู !)
It’s like taking a seat at the roulette table
(อิทซ ไลค เทคอิง อะ ซีท แอ็ท เดอะ รูเลท เท๊เบิ้ล)
Just spinning the wheel
(จัซท สปินนิ่ง เดอะ ฮวีล)
Good or bad just take what comes
(เกิด ออ แบ็ด จัซท เทค ว็อท คัม)
Don’t change how you feel
(ด้อนท์ เชนจ เฮา ยู ฟีล)
Youre a champion of science
(ยัวร์ อะ แชมเพียน อ็อฝ ไซเอ็นซ)
Or are y’just some freak show’s fool
(ออ อาร์ yjust ซัม ฟรีค โฌ ฟูล)
What can not be proved, no no
(ว็อท แค็น น็อท บี พรูฝ , โน โน)
Can still be true
(แค็น ซทิล บี ทรู)
And I say
(แอ็นด ดาย เซ)
[Chorus]
([ โครัซ ])

Ahhh…
(อาห์)
Heeey whatever
(Heeey ฮว็อทเอฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Whatever คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น