เนื้อเพลง First คำอ่านไทย Lindsay Lohan

Is that someone you used to date
( อีส แดท ซัมวัน ยู ยูซ ทู เดท)
Why she’s hanging around, what’s her story
(ฮไว ชี แฮงอิง อะเรานด , ว็อท เฮอ ซโทริ)
Doesn’t she know that its too late
(ดัสอินท ชี โน แดท อิทซ ทู เลท)
That the party is over and thats cause for me
(แดท เดอะ พาทิ อีส โอเฝอะ แอ็นด แด๊ท คอส ฟอ มี)

Why dont u tell her what’s been going on
(ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล เฮอ ว็อท บีน โกอิ้ง ออน)
Cuz she seems to be dreaming instead of just leaving
(คัซ ชี ซีม ทู บี ดรีมมิง อินซเทด อ็อฝ จัซท ลีฝอิงส)
If you don’t have the hart to fill her in
(อิฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ฮาท ทู ฟิล เฮอ อิน)
Then just step aside and let me lay it on the line
(เด็น จัซท ซเท็พ อะไซด แอ็นด เล็ท มี เล อิท ออน เดอะ ไลน)

Cuz your mine
(คัซ ยุร ไมน)
And tonight you dont live all around here
(แอ็นด ทุไนท ยู ด้อนท์ ไลฝ ออล อะเรานด เฮียร)
your mine
(ยุร ไมน)
and this time I’m gonna scream a little louder
(แอ็นด ดีซ ไทม แอม กอนนะ ซครีม มา ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ)

Chorus:
(โครัซ :)
Dont wanna be like
(ด้อนท์ วอนนา บี ไลค)
every other girl in the world
(เอฝริ อัฑเออะ เกิล อิน เดอะ เวิลด)
like every other one who wants you
(ไลค เอฝริ อัฑเออะ วัน ฮู ว็อนท ยู)
Cuz when I see you something inside me burn
(คัซ ฮเว็น นาย ซี ยู ซัมติง อีนไซด มี เบิน)
and I realsize I wanna come first
(แอ็นด ดาย realsize ไอ วอนนา คัม เฟิซท)
I wanna come first
(ไอ วอนนา คัม เฟิซท)

You look at me and I just die
(ยู ลุค แกท มี แอ็นด ดาย จัซท ได)
Its like heaven arriving in my mind
(อิทซ ไลค เฮฝเอ็น เออรายวิง อิน มาย ไมนด)
and I cant believe all this jealousy
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ออล ดีซ เจลอะซิ)
I used to be a girl who could let a guy breathe
(ไอ ยูซ ทู บี อะ เกิล ฮู เคิด เล็ท ดา ไก บรีฑ)
But your mine
(บัท ยุร ไมน)
And tonight you live all around me
(แอ็นด ทุไนท ยู ไลฝ ออล อะเรานด มี)
your mine
(ยุร ไมน)
and this time I’m gonna get a little louder
(แอ็นด ดีซ ไทม แอม กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ)

I wanna be like
(ไอ วอนนา บี ไลค)
every other girl in the world
(เอฝริ อัฑเออะ เกิล อิน เดอะ เวิลด)
like every other one who wants you
(ไลค เอฝริ อัฑเออะ วัน ฮู ว็อนท ยู)
Cuz when I see you something inside me burn
(คัซ ฮเว็น นาย ซี ยู ซัมติง อีนไซด มี เบิน)
and I realize I wanna come first
(แอ็นด ดาย รีแอะไลส ไอ วอนนา คัม เฟิซท)
[I wanna come first 2x]
([ ไอ วอนนา คัม เฟิซท 2x ])

Dont wanna be like every girl who’s tried to get you
(ด้อนท์ วอนนา บี ไลค เอฝริ เกิล ฮู ทไร ทู เก็ท ยู)
I wanna be the one who’s never falling like she met you
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู เนฝเวอะ ฟ๊อลิง ไลค ชี เม็ท ยู)
I wanna come first 2x
(ไอ วอนนา คัม เฟิซท 2x)
Hey!
(เฮ !)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First คำอ่านไทย Lindsay Lohan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น