เนื้อเพลง Ghetto Story คำอ่านไทย Baby Cham

Heres my ghetto story [story]
( เฮียร มาย เกทโท ซโทริ [ ซโทริ ])
Been in hell through the fire
(บีน อิน เฮ็ล ธรู เดอะ ไฟร)
Now we..gonna take it higher
(เนา วี กอนนะ เทค อิท ไฮเออะ)
Heres my survival story [story]
(เฮียร มาย เซอะไฝฝแอ็ล ซโทริ [ ซโทริ ])
So many reasons to sing this
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ทู ซิง ดีซ)
now we got the keys to the kingdom
(เนา วี ก็อท เดอะ คี ทู เดอะ คีงดัม)

I remember those days when hell was my home
(ไอ ริเมมเบอะ โฑส เด ฮเว็น เฮ็ล วอส มาย โฮม)
When Me and Mama bed was a big piece a foam
(ฮเว็น มี แอ็นด มามะ เบ็ด วอส ซา บิก พีซ อะ โฟม)
An mi never like bathe and my hair never comb
(แอน มี เนฝเวอะ ไลค เบฑ แอ็นด มาย แฮ เนฝเวอะ โคม)
When Mama gone a work me go street go roam
(ฮเว็น มามะ กอน อะ เวิค มี โก ซทรีท โก โรม)
I remember when Danny dem take me snow cone
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น แดนนี่ เดม เทค มี ซโน โคน)
An make him licke bredda dem kick up Jerome
(แอน เมค ฮิม licke เบร๊ดดร้า เดม คิด อัพ Jerome)
I remember when we visit dem wid pure big stone
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฝีสอิท เดม หวีด พยูร บิก ซโทน)
An the boy Danny pop out something weh full chrome I remember when we run Fatta get him knee blown
(แอน เดอะ บอย แดนนี่ พ็อพ เอ้า ซัมติง เว ฟูล คโรม ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี รัน Fatta เก็ท ฮิม นี บโลน)
An mi best friend Richie get, two inna him dome
(แอน มี เบ็ซท ฟเร็นด ริชชี่ เก็ท , ทู อินนา ฮิม โดม)
I remember so the avenue tun inna war zone
(ไอ ริเมมเบอะ โซ ดิ แอฝอินยู tun อินนา วอ โสน)
An Mickey madda fly him out, cuz she get a loan
(แอน มิคกี้ madda ฟไล ฮิม เอ้า , คัซ ชี เก็ท ดา โลน)
But, Mickey go to foreign and go tun Al Capone
(บัท , มิคกี้ โก ทู ฟอริน แอ็นด โก tun เอล Capone)
Mek whole heap a money and seen in our own
(เม็ก โฮล ฮีพ อะ มันอิ แอ็นด ซีน อิน เอ๊า โอน)
Now a we a lock the city and, that is well known
(เนา อะ วี อะ ล็อค เดอะ ซีทอิ แอ็นด , แดท อีส เว็ล โนน)
Yesterday Mikey call me pan mi phone
(เยซเทอะดิ Mikey คอล มี แพน มี โฟน)
Me say Mikey…
(มี เซ Mikey)

We get da kingdom
(วี เก็ท ดา คีงดัม)
Dem outta luck now
(เดม เอ๊าตา ลัค เนา)
Mi squeeze seven and the whole a dem a dont no
(มี ซควีส เซฝเอ็น แอ็นด เดอะ โฮล อะ เดม มา ด้อนท์ โน)
We have whole heap a extra clip cau we nuh broke no
(วี แฮ็ฝ โฮล ฮีพ อะ เอ๊กซทร่า คลิพ คอว วี นาห์ บโรค โน)
Rah… Rah… Rah… Rah
(รา รา รา รา)

We got the kingdom so we got to make way
(วี ก็อท เดอะ คีงดัม โซ วี ก็อท ทู เมค เว)
We take it from the bottom to the top baby
(วี เทค อิท ฟร็อม เดอะ บอตตัม ทู เดอะ ท็อพ เบบิ)
And now the whole community can live greatly
(แอ็นด เนา เดอะ โฮล ค็อมยูนิทิ แค็น ไลฝ กเรทลิ)
Rah..Rah..Rah..Rah
(รา รา รา รา)

I remember those days when we was dead broken
(ไอ ริเมมเบอะ โฑส เด ฮเว็น วี วอส เด็ด บโรเค็น)
I could barely find a dolla for a token
(ไอ เคิด แบลิ ไฟนด อะ ดอลล่า ฟอ รา โทเคน)
Hop in the train to just get where im going
(ฮ็อพ อิน เดอะ ทเรน ทู จัซท เก็ท ฮแว แอม โกอิ้ง)
Hobos after me.. runnin like im smokin
(โฮโบ อาฟเทอะ มี รูนนิน ไลค แอม สโมกิน)
Remember those days when I went to bed hungry
(ริเมมเบอะ โฑส เด ฮเว็น นาย เว็นท ทู เบ็ด ฮังกริ)
All I ever ate was white rice and honey
(ออล ไอ เอฝเออะ เอท วอส ฮไวท ไรซ แอ็นด ฮันอิ)
Big dreams in my head emptied my tummy
(บิก ดรีม ซิน มาย เฮ็ด เอมทิ มาย ทัมมี)
Might crack a smile but aint nothin funny
(ไมท คแร็ค กา ซไมล บัท เอน นอทติน ฟันนิ)

I remember playin over needles in the streets
(ไอ ริเมมเบอะ เพลย์ยิน โอเฝอะ นี๊ดเดิ้ล ซิน เดอะ ซทรีท)
Everywhere I go I member some part of me
(เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ เมมเบอะ ซัม พาท อ็อฝ มี)
Dirty dortitos hookas and hoes on 11th avenue
(เดอทิ dortitos ฮูคอะ แซน โฮ ออน 11th แอฝอินยู)
sellin bodies for doh
(เซลลิน บอดีสฺฟอ โด่ว)
Remember cryin sayin that will never be me
(ริเมมเบอะ คายอิน เซย์อิน แดท วิล เนฝเวอะ บี มี)
Gonna make it someday gonna be somebody
(กอนนะ เมค อิท ซัมเดย์ กอนนะ บี ซัมบอดี้)
Say mommy don’t a reed dis just u and me
(เซ มอมมิ ด้อนท์ ดา รีด ดิซ จัซท ยู แอ็นด มี)
One day we will get out of this misery [heey !!]
(วัน เด วี วิล เก็ท เอ้า อ็อฝ ดีซ มีสริ [ heey ! ! ])

We get da kingdom
(วี เก็ท ดา คีงดัม)
Dem outta luck now
(เดม เอ๊าตา ลัค เนา)
Mi squeeze seven and the whole a dem a dont no
(มี ซควีส เซฝเอ็น แอ็นด เดอะ โฮล อะ เดม มา ด้อนท์ โน)
We have whole heap a extra clip cau we nuh broke no
(วี แฮ็ฝ โฮล ฮีพ อะ เอ๊กซทร่า คลิพ คอว วี นาห์ บโรค โน)
Rah..Rah..Rah..Rah
(รา รา รา รา)

We got the kingdom so we got to make way
(วี ก็อท เดอะ คีงดัม โซ วี ก็อท ทู เมค เว)
We take it from the bottom to the top baby
(วี เทค อิท ฟร็อม เดอะ บอตตัม ทู เดอะ ท็อพ เบบิ)
And now the whole community can live greatly
(แอ็นด เนา เดอะ โฮล ค็อมยูนิทิ แค็น ไลฝ กเรทลิ)
Rah… Rah… Rah… Rah
(รา รา รา รา)

Heres my ghetto story [story]
(เฮียร มาย เกทโท ซโทริ [ ซโทริ ])
Been in hell through the fire
(บีน อิน เฮ็ล ธรู เดอะ ไฟร)
Now we..gonna take it higher
(เนา วี กอนนะ เทค อิท ไฮเออะ)
Heres my survival story [story]
(เฮียร มาย เซอะไฝฝแอ็ล ซโทริ [ ซโทริ ])
So many reasons to sing this
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ทู ซิง ดีซ)
now we got the keys to the kingdom
(เนา วี ก็อท เดอะ คี ทู เดอะ คีงดัม)

Jamaica get screw tru greed an glutton
(เจไมกา เก็ท ซครู tru กรีด แอน glutton)
Politics manipulate and press yutes b*tton
(พอลอิทิค มะนีพอิวเลท แอ็นด พเร็ซ yutes บี *tton)
But we rich now so dem caan tell man notin
(บัท วี ริช เนา โซ เดม caan เท็ล แม็น notin)
Cuz a we a mek Mama a nyaam Fish an Mutton..heey
(คัซ อะ วี อะ เม็ก มามะ อะ nyaam ฟิฌ แอน Mutton heey)
Ova dehso mek mi tell unnu some’in..
(โอฝะ dehso เม็ก มี เท็ล unnu somein)
Tru mi dey a foreign now a guy kill me cousin
(Tru มี เด อะ ฟอริน เนา อะ ไก คิล มี เค๊าซิน)
An mi here sey TD deh dey but him say he wasnt
(แอน มี เฮียร เซย์ TD เด้ เด บัท ฮิม เซ ฮี วอสซึ้น)
Anytime mi fly down him a get bout dozen…Cause…
(เอนี่ไทม์ มี ฟไล เดาน ฮิม มา เก็ท เบาท ดออเซน คอส)

We get da kingdom
(วี เก็ท ดา คีงดัม)
Dem outta luck now
(เดม เอ๊าตา ลัค เนา)
Mi squeeze seven and the whole a dem a dont no
(มี ซควีส เซฝเอ็น แอ็นด เดอะ โฮล อะ เดม มา ด้อนท์ โน)
We have whole heap a extra clip cau we nuh broke no
(วี แฮ็ฝ โฮล ฮีพ อะ เอ๊กซทร่า คลิพ คอว วี นาห์ บโรค โน)
Rah..Rah..Rah..Rah
(รา รา รา รา)

We got the kingdom so we got to make way
(วี ก็อท เดอะ คีงดัม โซ วี ก็อท ทู เมค เว)
We take it from the bottom to the top baby
(วี เทค อิท ฟร็อม เดอะ บอตตัม ทู เดอะ ท็อพ เบบิ)
And now the whole community can live greatly
(แอ็นด เนา เดอะ โฮล ค็อมยูนิทิ แค็น ไลฝ กเรทลิ)
Rah… Rah… Rah… Rah
(รา รา รา รา)

I remember those days when hell was my home [ohhh]
(ไอ ริเมมเบอะ โฑส เด ฮเว็น เฮ็ล วอส มาย โฮม [ โอ้ ])
When Me and Mama bed was a big piece a foam
(ฮเว็น มี แอ็นด มามะ เบ็ด วอส ซา บิก พีซ อะ โฟม)
An mi never like bathe and my hair never comb [i remember]
(แอน มี เนฝเวอะ ไลค เบฑ แอ็นด มาย แฮ เนฝเวอะ โคม [ ไอ ริเมมเบอะ ])
When Mama gone a work me go street go roam [heey]
(ฮเว็น มามะ กอน อะ เวิค มี โก ซทรีท โก โรม [ heey ])
I remember when Danny dem take me snow cone [heey]
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น แดนนี่ เดม เทค มี ซโน โคน [ heey ])
An make him licke bredda dem kick up Jerome [heey – i remember]
(แอน เมค ฮิม licke เบร๊ดดร้า เดม คิด อัพ Jerome [ heey ไอ ริเมมเบอะ ])
I remember when we visit dem wid pure big stone [heey]
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฝีสอิท เดม หวีด พยูร บิก ซโทน [ heey ])
An the boy Danny pop out something weh full chrome [I remember]
(แอน เดอะ บอย แดนนี่ พ็อพ เอ้า ซัมติง เว ฟูล คโรม [ ไอ ริเมมเบอะ ])
I remember when we run, Fatta get him knee blown [heey]
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี รัน , Fatta เก็ท ฮิม นี บโลน [ heey ])
An mi best friend Richie get, two inna him dome [heey – I rememeber]
(แอน มี เบ็ซท ฟเร็นด ริชชี่ เก็ท , ทู อินนา ฮิม โดม [ heey ไอ รีเมมเมเบอร์ ])
I remember so the avenue tun inna warzone [heey]
(ไอ ริเมมเบอะ โซ ดิ แอฝอินยู tun อินนา warzone [ heey ])
An ,Mickey madda fly him out, cuz she get a loan [heey]
(แอน , มิคกี้ madda ฟไล ฮิม เอ้า , คัซ ชี เก็ท ดา โลน [ heey ])
But, Mickey go to foreign and go tun Al Capone [heey]
(บัท , มิคกี้ โก ทู ฟอริน แอ็นด โก tun เอล Capone [ heey ])
Mek whole heap a money and sen in our own [heey]
(เม็ก โฮล ฮีพ อะ มันอิ แอ็นด เส็น อิน เอ๊า โอน [ heey ])
Now a we a lock the city and, that is well known [heey]
(เนา อะ วี อะ ล็อค เดอะ ซีทอิ แอ็นด , แดท อีส เว็ล โนน [ heey ])
Yesterday Mikey call me pan mi phone
(เยซเทอะดิ Mikey คอล มี แพน มี โฟน)
Me say Mikey…
(มี เซ Mikey)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghetto Story คำอ่านไทย Baby Cham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น