เนื้อเพลง Coming Home คำอ่านไทย Alter Bridge

As I peel away
( แอ็ส ซาย พีล อะเว)
All the years of pain
(ออล เดอะ เยีย อ็อฝ เพน)
I discovered what’s been all along
(ไอ ดิซคัฝเออะ ว็อท บีน ออล อะลอง)
You were so right
(ยู เวอ โซ ไรท)
I was so wrong
(ไอ วอส โซ ร็อง)

Every shooting star
(เอฝริ ชูดดิง ซทา)
They all fall so hard
(เด ออล ฟอล โซ ฮาด)
They all fade like a played out song
(เด ออล เฝด ไลค เก พเล เอ้า ซ็อง)
Now is the time
(เนา อีส เดอะ ไทม)
Before all is lost
(บิโฟ ออล อีส ล็อซท)

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So I’m coming home
(โซ แอม คัมอิง โฮม)
Lost on a road I don’t belong
(ล็อซท ออน อะ โรด ดาย ด้อนท์ บิลอง)
I’ll rest my song
(แอล เร็ซท มาย ซ็อง)
I’m so alone
(แอม โซ อะโลน)
Far from the streets I call my own
(ฟา ฟร็อม เดอะ ซทรีท ซาย คอล มาย โอน)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

Rushing back to me
(รูซชิง แบ็ค ทู มี)
As the city sleeps
(แอ็ส เดอะ ซีทอิ ซลีพ)
So afraid of what I will find
(โซ อัฟเรด อ็อฝ ว็อท ไอ วิล ไฟนด)

Memories they haunt
(เมรโมรี เด ฮอนท)
From deep inside
(ฟร็อม ดีพ อีนไซด)

Every broken man
(เอฝริ บโรเค็น แม็น)
Comes to understand
(คัม ทู อันเดิซแทนด)
that he’ll never find paradise
(แดท เฮ็ล เนฝเวอะ ไฟนด แพระไดส)
When all that he wants
(ฮเว็น ออล แดท ฮี ว็อนท)
Was there all the time
(วอส แดร์ ออล เดอะ ไทม)

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So I’m coming home
(โซ แอม คัมอิง โฮม)
Lost on a road I don’t belong
(ล็อซท ออน อะ โรด ดาย ด้อนท์ บิลอง)
I’ll rest my song
(แอล เร็ซท มาย ซ็อง)
I’m so alone
(แอม โซ อะโลน)
Far from the streets I call my own
(ฟา ฟร็อม เดอะ ซทรีท ซาย คอล มาย โอน)

So I’m coming home
(โซ แอม คัมอิง โฮม)
Back to a world left long ago
(แบ็ค ทู อะ เวิลด เล็ฟท ล็อง อะโก)
And now I know
(แอ็นด เนา ไอ โน)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)
I’ll find my way back
(แอล ไฟนด มาย เว แบ็ค)
I’m letting go
(แอม เลทดิง โก)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

We come to find
(วี คัม ทู ไฟนด)
What we take for granted
(ว็อท วี เทค ฟอ กรานท)
Keeps us alive in the end
(คีพ อัซ อะไลฝ อิน ดิ เอ็นด)

So don’t let time
(โซ ด้อนท์ เล็ท ไทม)
Leave you empty handed
(ลีฝ ยู เอมทิ แฮ็นด)
Reach out tonight and make amends
(รีช เอ้า ทุไนท แอ็นด เมค อะเมนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So I’m coming home
(โซ แอม คัมอิง โฮม)
Back to the place where I belong
(แบ็ค ทู เดอะ พเลซ ฮแว ไอ บิลอง)
I’ll rest my song
(แอล เร็ซท มาย ซ็อง)
I’m so alone
(แอม โซ อะโลน)
Far from the streets I call my own
(ฟา ฟร็อม เดอะ ซทรีท ซาย คอล มาย โอน)

So I’m coming home
(โซ แอม คัมอิง โฮม)
Back to a world left long ago
(แบ็ค ทู อะ เวิลด เล็ฟท ล็อง อะโก)
Now I know
(เนา ไอ โน)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)
I’ll find my way back
(แอล ไฟนด มาย เว แบ็ค)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coming Home คำอ่านไทย Alter Bridge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น