เนื้อเพลง Bella Luna คำอ่านไทย Jason Mraz

mystery the moon
( มีซเทอะริ เดอะ มูน)
a hole in the sky
(อะ โฮล อิน เดอะ ซไค)
a supernatural nightlight
(อะ ซยูเออะแนชเออะแร nightlight)
so full but often right
(โซ ฟูล บัท ออฟเอ็น ไรท)
a pair of eyes a closin’ one
(อะ แพ อ็อฝ ไอ ซา โคลซิน วัน)
a chosen child of golden sun
(อะ โชเซ่น ไชล อ็อฝ โกลเด็น ซัน)
a marble dog that chases cars
(อะ ม๊าร์เบิ้ล ด็อก แดท เชซ คา)
to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars
(ทู ฟาเฑ็ซท รีเชด อ็อฝ เดอะ บีช แอ็นด ฟา บิยอนด อีนทุ เดอะ สวิมมิง ซี อ็อฝ ซทา)

a cosmic fish they love to kiss
(อะ คอสมิค ฟิฌ เด ลัฝ ทู คิซ)
they’re giving birth to constellation
(เดรว กีฝวิง เบิธ ทู คอนสเท็ลเลฌัน)
no riffs and oh no reservation
(โน เรฟฟสฺ แซน โอ โน เรเสอะเฝฌัน)
if they should fall you get a wish or dedication
(อิฟ เด เชิด ฟอล ยู เก็ท ดา วิฌ ออ เดดิเคฌัน)
may I suggest you get the best
(เม ไอ ซะเจซท ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท)
for nothing less than you and i
(ฟอ นัธอิง เลซ แฑ็น ยู แอ็นด ดาย)
let’s take a chance as this romance is rising over before we lose the lighting
(เล็ท เทค เก ชานซ แอ็ส ดีซ โระแมนซ อีส ไรสอิง โอเฝอะ บิโฟ วี ลูส เดอะ ลายดิง)
oh bella bella please
(โอ เบลลา เบลลา พลีส)
bella you beautiful luna
(เบลลา ยู บยูทิฟุล ลูนา)
oh bella do you do
(โอ เบลลา ดู ยู ดู)
do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู)

you are an illuminated anchor
(ยู อาร์ แอน อิลยูมิเนท แองเคอะ)
of leads to infinite number
(อ็อฝ เล็ด ทู อีนฟินิท นัมเบอะ)
crashing waves and breaking thunder
(แคร๊ชชิง เวฝ แซน บเรคคิง ธันเดอะ)
tiding the evenflows of hunger
(ไทดิงส ดิ evenflows อ็อฝ ฮังเกอะ)
you’re dancing naked there for me
(ยัวร์ แด็นซิง เนคิด แดร์ ฟอ มี)
you expose all memory
(ยู เอ็คซโพเส ออล เมมโอะริ)
you make the most of boundary
(ยู เมค เดอะ โมซท อ็อฝ เบานดริ)
you’re the ghost of royalty imposing love
(ยัวร์ เดอะ โกซท อ็อฝ รอยแอ็ลทิ อิมโพสอิง ลัฝ)
you are the queen and king combining everything
(ยู อาร์ เดอะ ควีน แอ็นด คิง คอมบายนิง เอ๊วี่ติง)
into twining like a ring around the finger of a girl
(อีนทุ twinings ไลค เก ริง อะเรานด เดอะ ฟีงเกอะ อ็อฝ อะ เกิล)
i’m just a singer, you’re the world
(แอม จัซท ดา ซีงเออะ , ยัวร์ เดอะ เวิลด)
all I can bring ya
(ออล ไอ แค็น บริง ยา)
is the language of a lover
(อีส เดอะ แลงกวิจ อ็อฝ อะ ลัฝเออะ)
bella luna, my balloona
(เบลลา ลูนา , มาย balloona)
how you swoon me like no other
(เฮา ยู ซวูน มี ไลค โน อัฑเออะ)

may I suggest you get the best
(เม ไอ ซะเจซท ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท)
of your wish may I insist
(อ็อฝ ยุร วิฌ เม ไอ อินซีสท)
that no contest for little you or smaller i
(แดท โน คอนเท็ซท ฟอ ลิ๊ทเทิ่ล ยู ออ สเมลเลอ ไอ)
a larger chance happened, all them they lie
(อะ ลาร์เจอ ชานซ แฮพเพ็น , ออล เฑ็ม เด ไล)
on the rise, on the brink of our lives
(ออน เดอะ ไรส , ออน เดอะ บริงค อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
bella please
(เบลลา พลีส)
bella you beautiful luna
(เบลลา ยู บยูทิฟุล ลูนา)
oh bella do you do
(โอ เบลลา ดู ยู ดู)
bella luna, my fortuna
(เบลลา ลูนา , มาย fortuna)
how you swoon me like no other, oh oh oh
(เฮา ยู ซวูน มี ไลค โน อัฑเออะ , โอ โอ โอ)
oh mystery the moon
(โอ มีซเทอะริ เดอะ มูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bella Luna คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น