เนื้อเพลง What Cha Say คำอ่านไทย Mya

Ladies, tell us, are ya ready
( เลดิส , เท็ล อัซ , อาร์ ยา เรดอิ)
Well, come on, yeah
(เว็ล , คัมมอน , เย่)

Eenie, meenie, miney, moe
(อีนี่ , มีนี่ , miney , โม)
Which one of ya’ll wanna go with me
(ฮวิช วัน อ็อฝ ยอล วอนนา โก วิฑ มี)
To party, on Friday, where it be, it’s crazy
(ทู พาทิ , ออน ฟไรดิ , ฮแว อิท บี , อิทซ คเรสิ)
Get funny, spend money, so love, lean with me
(เก็ท ฟันนิ , ซเพ็นด มันอิ , โซ ลัฝ , ลีน วิฑ มี)
You will see that I’m only tryin’ to do my thing
(ยู วิล ซี แดท แอม โอ๊นลี่ ทายอิน ทู ดู มาย ธิง)
Ain’t tryin’ to waste no time you see
(เอน ทายอิน ทู เวซท โน ไทม ยู ซี)
So, what cha sayin’ to me
(โซ , ว็อท ชา เซย์อิน ทู มี)

Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[What cha say, what cha say]
([ ว็อท ชา เซ , ว็อท ชา เซ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Do you want to party with me, yeah]
([ ดู ยู ว็อนท ทู พาทิ วิฑ มี , เย่ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Hey yeah]
([ เฮ เย่ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[What cha say, what cha say]
([ ว็อท ชา เซ , ว็อท ชา เซ ])

Everybody here, everybody there
(เอวี่บอดี้ เฮียร , เอวี่บอดี้ แดร์)
Throw your hands in the air
(ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
[Throw your hands up, throw your hands up]
([ ธโร ยุร แฮ็นด อัพ , ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ])
Keep it tigh, all night, alright right, okay now
(คีพ อิท tigh , ออล ไนท , ออลไร๊ท ไรท , โอเค เนา)
I’m gonna show ya how to get down
(แอม กอนนะ โฌ ยา เฮา ทู เก็ท เดาน)
[Get down, get down, get down, get down]
([ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน , เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ])
Ain’t no half steppin’
(เอน โน ฮาล์ฟ สเตปปิน)
People in this place come on, now
(พี๊เพิ่ล อิน ดีซ พเลซ คัมมอน , เนา)
Tell me what cha say
(เท็ล มี ว็อท ชา เซ)

Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Oh, what cha say, what cha say, yeah]
([ โอ , ว็อท ชา เซ , ว็อท ชา เซ , เย่ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Get down with me, yeah]
([ เก็ท เดาน วิฑ มี , เย่ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Hey yeah]
([ เฮ เย่ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[What ya sayin’]
([ ว็อท ยา เซย์อิน ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Tell me]
([ เท็ล มี ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Hey, hey what cha say]
([ เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Do you wanna party]
([ ดู ยู วอนนา พาทิ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Oh, what cha say]
([ โอ , ว็อท ชา เซ ])

Tonight is the night
(ทุไนท อีส เดอะ ไนท)
When we make it so tight
(ฮเว็น วี เมค อิท โซ ไทท)
I’ll get down ’til the light
(แอล เก็ท เดาน ทิล เดอะ ไลท)
To all the girls and the boys
(ทู ออล เดอะ เกิล แซน เดอะ บอย)
Now you make some noise
(เนา ยู เมค ซัม นอยส)
Don’t be afraid to join
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู จอยน)
Oh, sing it
(โอ , ซิง อิท)

Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[What cha say]
([ ว็อท ชา เซ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Come on and party with me]
([ คัมมอน แอ็นด พาทิ วิฑ มี ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Hey yeah]
([ เฮ เย่ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[What cha say, what cha say]
([ ว็อท ชา เซ , ว็อท ชา เซ ])

Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Uh oh what cha say]
([ อา โอ ว็อท ชา เซ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Hey, hey yeah]
([ เฮ , เฮ เย่ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Oh I want cha to say]
([ โอ ไอ ว็อนท ชา ทู เซ ])
Hey, hey what cha say
(เฮ , เฮ ว็อท ชา เซ)
[Come on and party with me]
([ คัมมอน แอ็นด พาทิ วิฑ มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Cha Say คำอ่านไทย Mya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น